Rok transformace

datum 26. 5. 2014

Rok 2014 je rokem transformačního myšlení a energie, která nás začne nutit přemýšlet naprosto jinak a zcela jiným směrem, než jsme byli doposud zvyklí, ať už chceme či nikoli. Lidé, kteří hodně přemýšlí nebo se řídí jen svým rozumem, začnou být dost zmatení z toho, že jejich rozumové pole přestane být realitou, kterou si doteď tvořili. Začnou proto propojovat svá srdce s rozumem, protože je bude rozum mást.

Nastávající doba, která je silně energetická, nás v husté a napjaté přeměně naučí užívat zároveň intuici, srdce a rozum a propojit vše do jednoty tak, abychom uměli používat vyspělou lidskou tvorbu, která bude umět žít v celistvosti na úrovni ducha, srdce a rozumu, a ne jen rozumu, který se stává v nynější době stále více omylnější. Tato přeměna se bude týkat všeho a všech – přesně podle míry inteligence, citu, pocitů, myšlení, ega, lásky, lítosti, zášti, strachu, sebelítosti, lhostejnosti, pokory, lakoty, dávání, braní, světla a tmy.

Pamatujte, že to, co nyní činíte, bude pro vás přesně takovou transformací, jakou si zasloužíte podle vibrací, které vysíláte. Rok 2014 bych nazval rokem všeho nového, v němž bude spousta lidí hledat pravdu o nich samotných. Mračna na nebi zhoustnou natolik, že oddělí zemi od nebe. Jakmile se tato mračna ztratí, bude nebe plné bran do říší v jiných dimenzích – od nuly do třinácté. A co přijde? Vy už přeci dávno víte, že se pravda nakonec ukáže! Nic se neděje náhodou, vše je na nejvyšší úrovni inteligence božské energie. Mnoho duší se tak začne osvobozovat od hmoty a na pomoc každému bude sesláno vše, co doposud dával. Všichni tedy začneme sklízet úrodu toho, co jsme dosud zaseli. Sklizeň bude přitom velmi pestrá a ke každému přijde to, co přitahuje. Jakoby se každý z nás stal magnetem.

Přijde gigantický déšť a hustý vítr tam, kde nyní klidu je. Nepodceňujte energie Ježíše Krista ani jeho Otce, který je součástí nás samotných. Jejich energie jsou teď v naprosto největší ochraně lásky. Nezapomínejte na sebe ani na druhé, vždyť ti druzí jsou a budou vaší součástí. Záleží jen na tom, nakolik ty druhé vnímáte. Tato velká transformace, kterou právě procházíme, je a bude nezastavitelná. Proto žehnejme láskou sebe a všechno, co vidíme, slyšíme či cítíme, žehnejme všemu, co existuje a vkládejme lásku všude, kde převládá rozum.

Jiří Lojek, jasnovidec, kartář, energetik a výtvarník
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico