Rok 2023 z pohledu numerologie 

datum 6. 12. 2022

Rok 2023 se nachází pod vlivem č.7. Sedmička je číslem, které přináší hluboké emoce, silnou intuici, potřebu vše si vyzkoušet na vlastní kůži a potřebu duchovního růstu. Číslo 7 je introspektivní - tento rok je ideální k ponorům do svého nitra a do podvědomé. Proto je dobré se v tomto roce čas od času stáhnout do samoty a do ticha, abychom měli prostor pro introspekci, sebereflexi, pro uvědomění si toho, co se v nás odehrává. Ideální je trávit co nejvíce času v přírodě, protože z ní je možno načerpat co nejvíce energie. Vypněte na chvíli "chytré" telefony, notebooky, o televizi ani nemluvě a zkuste čerpat informace ze svého nitra - nikoli z vnějšího světa. Naladění se na svou intuici a práce s ní pro vás bude velice prospěšná. Samotu nyní potřebujete jednak k analýze věcí, jednak proto, abyste mohli hloubat o významu života. Nyní je prostor k bádání v oblasti spirituální 

Rok 2023 se skládá z nuly, která posiluje číslo dvě - dvojky jsou zde dvakrát a z trojky. Číslo dvě je číslem citu, emocí, instinktu a intuice s číslo 3 je číslo mentální. Cit a rozum je třeba mít v rovnováze. 7 je číslo velice citlivé občas až přecitlivělé, proto je potřeba nenechat se zahltit pouze emocemi a používat i zdravý lidský rozum. Důležité je také zachovat si pozitivní mysl - sedmička je často úzkostlivá a melancholická a proto, pokud nechceme upadnout do deprese je třeba pravidelně "cvičit" pozitivní způsob uvažování. Náš způsob myšlení spoluvytváří naši fyzickou realitu - proto je vhodné všechny strachy a obavy nyní propustit a důvěřovat ve "Vyšší moudrost" Vesmíru. Víra v to, že nás přesahuje něco vyššího a moudřejšího než je naše lidské ego je nyní velice uzdravující. Uzdravující jsou také meditace, práce s imaginací i procházky v lese a pobyt v přírodě

Vše, co v tomto roce prožijete vás vede k duchovnímu vývoji, k hlubšímu poznání sebe sama. K tomuto poznání nás vedou i naše partnerské vztahy - pod vibrací čísla 7 se často potýkáme s emočně náročnějšími situacemi. Nyní jsme konfrontováni s případnými iluzemi a sebeklamy, kterých jsme se drželi v rámci partnerských vztahů. Sedmička je co se týče vztahové roviny poměrně naivní a "vidí" jen to, co chce vidět ona sama a opomíjí to, co chce partner. Tudíž nyní prohlédneme ony případné iluzorní představy a můžeme tak vztahovou situaci vyjasnit. 

V pozitivním případě se partnerských vztah může prohloubit nejen na fyzické rovině, ale také na duchovní rovině,

Pokud číslo 7 vztáhneme k archetypům velké arkány v Tarotu, tak číslo 7 koresponduje s kartou nazvanou Vůz. Vůz poukazuje na univerzální princip změny a vypovídá o zákonu příčiny a následku. Podle taoistické filosofie se proměna nejvyššího stupně uskuteční tehdy, jestliže je nitro "do hloubky zakořeněným stromem rostoucím u proudící řeky". Toto podobenství můžeme chápat jako výpověď o božském rytmu nádechu a výdechu, jímž pulzuje celý Vesmír a jež je třeba vědomě přijmout, což znamená střídat období aktivity (změna-proudící řeka) s obdobím klidu (asimilace změny- strom s pevnými kořeny).

Vůz symbolizuje všeprostupující změnu, zasahující všechny úrovně lidské podstaty: mentální, citovou, duchovní a fyzickou. Na kartě Vůz řídí vozataj- podstoupíme-li změnu vědomě, můžeme jejím prostřednictvím do svého života přitáhnout štěstí i hojnost. Předtím, než ve svém životě provedete jakékoli změny, je třeba prozkoumat své nitro, aby plánované změny sloužily skutečnému růstu a nebyly jen únikem. Každá změna nás vrací k vědomí, kým skutečně jsme a proč jsme tady.

V tomto roce je důležité uvést do rovnováhy období činnosti s obdobím odpočinku. Rok přeje cestám - jak vnitřním tak vnějším. Pokud se vydáme na vnější fyzickou cestu, vše co během této cesty prožijeme nás povede k hlubšímu poznání sebe sama

Rok 2023 nás tedy vede k duchovnímu vývoji, k hlubšímu poznání sebe sama - kdo jsme a co chceme - to nás může vést k aktivaci důležitých změn. Důležité je věnovat vždy určitý čas sobě sama, ke zkoumání svého nitra a k odpočinku

Astrolog Věra Šourková

Astrologie a Numerologie (webnode.cz)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico