Rok 2022 - rok "Černého Tygra"

datum 14. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

1.2.2022 nastává čínský rok Černého-tedy Vodního Tygra a končí 23.1.2023.

Budou dominovat témata spojená s obnovou, iniciativou, změnami a novými začátky. Rok 2022 může být podle čínského horoskopu plný aktivity, dramat, střídání protichůdných principů či živlů, a tedy okořeněn značnou dávkou nepředvídatelnosti. Rok Tygra může být spojen s politickou a společenskou nestabilitou nebo dokonce světovými převraty. Je to však i rok pokroku a inovace. Vodní živel přináší nutnost naladění se na svou intuici a emoce a také do určité míry mírní akční a dramatickou energii Tygra. Vodní živel si také žádá zaměřit pozornost na mezilidské a partnerské vztahy .Přirozený prvek Tygra je Dřevo -a to je prvek velmi kreativní -proto nám v tomto roce pomůže tvořivost - když budeme tvořit, když si budeme "hrát" budeme se v tomto roce cítit velice dobře.

Roky Tygra:

17.2. 1950 - 5.2. 1951 Kov

5.2. 1962 - 24.1. 1963 Voda

23.1. 1974 - 10.2. 1975 Dřevo

9.2. 1986 - 28.1. 1987 Oheň

23.1. 1998 - 15.2. 1999 Země

14.2.2010 - 3.2.2011 Kov

1.2.2022 - 23.1. 2023 Voda

Čínská astrologie se liší od západní astrologie- nepracuje se s planetami. Velice jsou zde důležité Prvky (Živly) – Každé Zvíře zvěrokruhu má svůj Prvek a každý kalendářní rok také. Rok 2022 se nachází pod "vládou" Vodního Tygra. Přirozený živel Tygra je Dřevo

Voda- prvek tohoto roku - je nejvíce ženský prvek, a proto je považována za velmi jin. Voda je uznávána jako nejmocnější element, protože může obeplout každou překážku, aniž by ztratila něco ze své podstaty. Voda dokážu po nějakém čase podemlít i nejtvrdší skálu. Voda směřuje na sever. Vodní období je zima. Vodními vlastnostmi jsou citlivost, schopnost reflexe, vyznání, působivost, láska k životu a sexuální založení. Vodní typy jsou sociálně vnímavé a mají vztah k rodinnému životu. Jejich dar získávat druhé vychází více z jejich receptivnosti než z vědomého úsilí. Emoce, která je spojena s prvkem vody je strach. K dalším pak patří nerozhodnost, nejistota a váhání. Ti, kteří se narodili ve vodním roce by se neměli nechat spoutávat strachem a měli by se naučit ponechávat volný průchod své tvořivosti. Výzvou pro tyto typy lidí je naučit se čelit strachu a aktivněji se spolupodílet na utváření svého života. Prvku Vody v oblasti fyzického těla odpovídají ledviny a močový měchýř. Tato znamení mají vrozenou dispozici k onemocněním močových cest, zánětu močového měchýře (ženy) a potížemi s prostatou (muži). Pití kávy oslabuje ledviny. Také drogám a alkoholu, (tyto látky také poškozují ledviny) by se měli vyhýbat. Dobrotivá síla životodárné vody vše v klidu připravuje pro další zrození. Ale pozor! Není dobré se spoléhat na její nekonečnou bezednost. Vodní hlubiny se zavřou nad mnoha kameny, ale pak už se voda vylije z břehů a není síly, která by se síle vody dokázala postavit. Smete bez jakýchkoli skrupulí vše, co jí stojí cestě. Lidé narození pod vlivem tohoto živlu jsou emocionální, jejich chování je instinktivní a mají bohatou fantazii a silnou intuici. Ne snadno zaujímají nestranný postoj a mohou trpět náladovostí. Jsou schopni se vcítit do druhých. Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit druhé, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, schopnost komunikace, hluboké myšlení, soustředěnost. Barvy: černá a šedá, chuť slaná, směr severní, uschování, moře, seskupenství tekuté, zima, chladno, strach, moudrost, stání, ledviny, uši, kosti, kostní dřeň, sliny, močový měchýř, vlasy (vizitka nemoci kosti, vstup nemoci kříž). Tento živel dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, přesvědčivost, schopnost komunikace, vychytralost, hluboké myšlení, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i ten nejtvrdší odpor

Dřevo - přirozený prvek Tygra je prvek maskulinní, ale méně jangový než oheň. Jaro je obdobím tohoto prvku a představuje nový počátek, klíčení a růst. Emoce prvku Dřevo je hněv. Dále sem patří napětí, kritičnost, sklon k zastrašování, lítost, vzrušení, znelíbení si sebe a druhých, vynášení negativních soudů a potlačený vztek pramenící z protichůdných tendencí. Prvku Dřevo odpovídají v rovině fyzického těla játra a žlučník. Síla Dřeva je nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Je to síla zrodu, síla pronikání, síla rozvoje. Dřevo přináší důvěřivost, lidskost, otevřenost, široký okruh zájmů, ale také marnotratnost, pohodlnost a neschopnost dotáhnout věci do konce

Voda živí dřevo, neboť stromy se napájejí z kořenů vodou. Voda tedy na Tygra působí konejšivým způsobem a mírní jeho jangovou, bojovou a výbušnou stránku

Tygr je povahou bojovník a lovec - kurážný, vynalézavý a energický. Jeho bojovný duch je mocný, překonává i ty nejtvrdší překážky a vítězí. Pokud si osvojí projevovat energii umírněně a naučí se včas ustoupit, dospěje k harmonizaci své bojovné povahy s jemnějším "ženským" vodním živlem, který vládne tomuto roku

Tygrovi koluje v žilách prapůvodní touha lovit za účelem zabezpečení své smečky, ačkoli může budit dojem, že oběť vystopuje díky své železné vůli a vytrvalosti jen proto, aby si pojistil vlastní cíle. Tygr - i když se to na první pohled nemusí zdát má v sobě hlubokou emocionalitu a sentiment. Má bytostnou potřebu ochraňovat ty, které považuje za svou smečku. Žena i muž Tygr jsou přesvědčeni, že jejich hlavní rolí je střežit, a jsou ochotni podstoupit jakékoli riskantní kroky a pronásledovat nepřítele Někteří Tygři nikdy nevyzrají nad stadium mláďat a pěstují si při jednání s okolím pocit falešné jistoty. Tato emoční naivita může přijít Tygry velmi draho. Jejich nerealistická představa o vlastní moci a energetických rezervách může vést k mylné domněnce, že se povznesli nad běžnou lidskou zranitelnost a křehkost. Potřebují se zastavit, rozjímat a obrnit se trpělivostí, zmírnit každodenní tempo. V opačném případě se zničí.

Bojovná stránka osobnosti Tygra je velmi dobře vyvinuta a může působit jako meč s oboustranným ostřím. Tygr je sice obdařen extrémním elánem a vše dělá naplno, ale právě z toho důvodu mu hrozí vyčerpání nebo dokonce nervové zhroucení, pokud bude zanedbávat varovné signály. Tygr má silný smysl pro spravedlnost, je vášnivý - jako správná “kočka” je v podstatě romantické stvoření toužící po častém pohlazení a pochvale. Pak se rozplyne štěstím. Zásadním problémem Tygra je, že se řítí za hranice zdravého rozumu - totiž když ho posedne záchvat umíněnosti, panovačnosti a touha ztřeštěně riskovat. Všichni Tygři se musí naučit rozpoznávat “ďábelské” rysy své osobnosti a naučit se hlouběji porozumět své povaze dřív, než se dostanou do situace, kdy pro les neuvidí stromy (riskantní chování, vrhání se do nebezpečných situací, závislosti atd.)

Výsledkem zdánlivě nuceného období sebepozorování a vlastního rozvoje může být rychlé duševní vyzrání. Začne být přizpůsobivější a nalezne sílu zapojit vnitřní potenciál. Láska Tygra k hazardu a nebezpečným situacím a náročným cílům se může přetavit v mocnou stimulaci v pozitivním smyslu, pokud se on sám pro tento směr rozhodne. Není vyloučeno, že někdy prožije pocit rozladění, když se mu lepí smůla na paty při soupeření s jinými znameními. Nikdy však nevzdává bitvu ze zbabělosti, nýbrž proto, že nepostřehne jemnější tahy, intriky a manévry. Potřebuje se poučit o úskocích a lstech, aby se jim dokázal efektivně bránit. Tygr by si měl hlídat tendence zastrašovat okolí svou emoční prudkostí danou duchovním potenciálem bojovníka. Nezatáhne-li včas drápy a nepřestane vrčet, může se stát, že nakonec zůstane osamělý. Aby Tygr vyzvedl z nitra šlechetnější vlastnosti své pozoruhodné osobnosti, měl by přijmout jakýsi systém duchovních hodnot, rozvinout víru a vypěstovat si odstup od prudkých vášní. Pokud bude duchovní hodnoty ignorovat, odsoudí se k nekonečnému utrpení. Hluboké sebepoznání mu pomůže propracovat se ke zvířecí podstatě vlastní osobnosti. Tu pak musí nejprve zkrotit a pak z ní těžit to pozitivní. Takto by na sobě měl pracovat již v mládí, aby mohl později úspěšně využít energie k pomoci druhým.

Posedlost a naléhavost, s jakou si jde Tygr za svým, způsobuje, že se stává obětí vlastních emocionálních nároků. Tygr v lásce často podléhá nezodpovědným slabochům, kteří potřebují jeho sílu a hrdinství. Druhým extrémem je sklon hledat partnera mezi nebezpečnými muži/ženami se sklony k závislosti, kteří jsou přitahování sexualitou Tygra. V podstatě hledá silného partnera/ku, jenž mu zajistí klid a pocit bezpečí. Pouze taková osobnost bude schopna vyrovnat se s extrémními projevy a náladami Tygra. Současně však musí být partner dostatečně laskavý a citlivý, aby zklidnil divoké zvíře v nitru Tygra. Na takový úkol nestačí obyčejný muž či žena! Pro idealistického a přímočarého ženu Tygra bývá často silným šokem zjištění, že jeho protějšek není takový, za jakého ho považoval. Jakmile se Tygr naučí trpělivosti, vyrovnanosti a uvědomí si svou vlastní sílu stává se z něho milovaný a nenahraditelný partner/ka.

Tygr se cítí jako ryba ve vodě v pracovním prostředí ovládaném muži, protože ho přitahuje autorita. Velmi dobře se adaptuje do role manažera či průkopníka a přitahuje ho kariéra u policie nebo v ozbrojených silách. Uspěje rovněž na akademickém poli. Tomuto znamení nejlépe vyhovují profese ve vládních institucích, u policie, v armádě nebo u letectva, povolání detektiva nebo specializovaného vyšetřovatele, manažera, ošetřovatele, psychologa, zubaře, fyzioterapeuta, analytika, advokáta, administrátora nebo vzdělavatele v oblasti pohybových aktivit

Tygr je dravé zvíře schopné zaútočit ze zálohy. Čas pro něho není kategorií, dokáže čekat hodiny, nebo se vzdát za pár minut. Vládne silou mladého jangu, takže jeho život je plný překotné aktivity. Tygr může být v negativu nedisciplinovaný šťoural popudlivé povahy, rád napadá lidi, kteří stojí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož jsou revolucionáři a vůdci. Ne vždy však zasluhuje důvěru, která je mu poskytována, a to bez rozdílu, jedná-li se o obchody, lásku nebo válku. Miluje nebezpečí, chová se odvážně, což mnohdy působí na druhé neodolatelně-často však bývá zbabělý. Neumí poslouchat, ze své strany však vyžaduje naprostou poslušnost. Tygr předbíhá svou dobu, pohrdá konvencemi. Může se stát majitelem ohromné firmy, stejně jako pověstným gangsterem 😊. Miluje každé povolání, jež skýtá riziko. Totéž platí pro ženy, narozené ve znamení Tygra. Jsou vždy prvé, jestliže jde o nové, neotřelé myšlenky. Ve vztahu však tento velký bojovník umí být citlivý a je schopen velké lásky.

Žena-“Tygřice“ se ráda pouští do různých milostných dobrodružství, která však zřídka dobře dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující

Pozitivní vlastnosti: iniciativní, horlivý, kurážný, starostlivý, ctižádostivý, akční, důvěryhodný, energický, přímý, tvořivý, kurážný, nadšený, náruživý, idealistický, romantický, optimistický, rozhodný

Negativní vlastnosti: dominantní, zatvrzelý, zasahující, impulzivní, přísný, svárlivý, naivní, nerozvážný, netolerantní, nestřídmý, dravý, neodbytný, šikanující, roztržitý, příliš aktivní, nerealistický, posedlý, ledabylý, diktátorský, podléhající sebeklamu. Vodní- Černý Tygr (1902, 1962, 2022)- je šťastný, otevřený a intuitivní- Voda tiší jeho temperament a pomáhá mu vhodným způsobem vyjadřovat jeho ideály. Je bystrý, duchaplný- není tak nepraktický a sobecký jako ostatní Tygři. Zralý Černý Tygr dospívá do stavu citové rovnováhy, trpělivosti a jasných myšlenek. Někdy mívá problémy ve vztazích, protože jako Tygr touží lovit, ale podstatou vody není pronásledování, nýbrž následování-měl by se naučit vyčkat na nejvhodnější okamžik pro zavázání se v nějakém vztahu. Černý Tygr se musí naučit nepodléhat sentimentu-jinak potlačí své kreativní vlohy

(zdroj: Eva Joachimová Cesta Bílého jeřába, Susan Levittová, Jean Tang Taoistická astrologie (příručka skutečné činské tradice), a Angelica Danton Nebeská znamení pro nebeské Bohyně )

Autor: Věra Šourková

Zdroj: www.facebook.com/astrologverasourkova

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico