Rok 2022 je rokem přechodu z jednoho operačního systému na druhý

datum 20. 10. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Již jsem psala o tom, že rok 2022 je rokem přechodu z jednoho operačního systému na druhý. Je to čas zmatku a nejistoty, kdy lidstvo prochází novým způsobem života. Stále častěji jsme svědky totálního kolapsu patriarchální hierarchie, nevyvážené mocenské struktury, která zde dominovala po tisíce let. Tyto programy zasahovaly do všech oblastí našeho života, v rodině, škole, práci, náboženství a vztazích. Proto se jedná o globální reset epických rozměrů.

Jako kvantová léčitelka, nahlížím na vše skrze kvantovou čočku. Poskytuje lepší pochopení jak v poli částic (fyzická sféra), tak ve vlnového stavu (duchovní/energetická sféra). Omezená lidská mysl nemůže vnímat pravou povahu vesmíru. Je to mimo chápání 3D. Právě v kvantovém poli všech možností odemykáme skutečný potenciál, který máme k dispozici.

Podle kvantové fyziky žijeme v holografickém vesmíru. Částicové pole 3D fyzické reality je ovlivněno vědomím, protkaným v kolektivní mysli. V rámci velkého měřítka tvorby univerzálních částic kvantově provázaného světla, vyvstává naše osobní perspektiva jako naše holografická projekce ve fyzické realitě. Výzkumy v kvantové mechanice objevily důkazy, které ukazují, že objekty nejsou ovlivňovány pouze svým okolím a mohou také postrádat určité kvality již před měřením.

"V rámci kvantové mechaniky, není příroda lokálně skutečná - částice před měřením postrádají vlastnosti, jako je rotace směrem nahoru nebo rotace směrem dolů, a zdánlivě spolu komunikují, bez ohledu na vzdálenost." Velmi propletená povaha kvantové mechaniky vysvětluje vzájemnou propojenost minulé, současné a budoucí reality. Ve vakuovém stavu kvantového vortexu se náš vědomý záměr spojí s potenciálními výsledky, prostřednictvím kvantového zapletení a pohání vlnové částice, aby se roztočily do formace. Spoluvytváříme, zároveň s tím, jak se fyzický svět vyvíjí.

K vědomé interakci dochází ve všech měřítcích – ať už jde o globální kolektivní vliv i o individuální vstupy. Je to mysl ega, která věří, že může ovládat svět. V kvantové realitě tvoří „skupinové myšlení“ morfické pole, které obklopuje jednotlivce. Částice může být na několika místech současně, než ji vědomý pozorovatel zakotví na místě. Příliv a odliv možných realit v mřížce, umožňuje posun výsledků. Soustředěný záměr je nejsilnější světlo ovlivňující pravděpodobný výsledek.

Současný globální reset představuje kolektivní skupinovou infuzi do nového kruhového operačního systému. Je to vyvíjející se opotřebování neúspěšné hierarchie. Jsme zde na planetě Zemi, abychom ze svého nitra řídili zrod nové éry... nového systému spolupráce ve vědomí jednoty. Zatmění Štír-Býk 10-25 a 11-7 aktivují dopad smrti a znovuzrození v celém poli. Pozvedne nás to výš. Je to významná příležitost pro rozvoj sebeovládání a restart systému. Vužijme to tedy moudře

ZDROJ: Lovingly, Meg Benedicte

Copyright (c) 2022 Meg Benedicte

Sdíleno ve vědomí, že místo, hraje vždy v příběhu důležitou roli a proto si važme posvátné planety Gaia, kde můžeme růst a milovat se navzájem,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě