ROK 2021 – stručná astrologická charakteristika

datum 16. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com
K roku 2021 řada z nás vzhlíží tak trochu s nadějí, často se hovoří o nástupu vodnářského věku nebo o tématu svobody a uvolnění.
Z astrologické perspektivy se dá říct, že oproti roku 2020 opadne převaha planet v Kozorohu, včetně tvrdé a ekonomicky drtivé konjunkce Saturna a Pluta v Kozorohu, a to ve prospěch planet ve Vodnáři, které symbolizují touhu po svobodě, rovnosti, pravdě, pospolitosti a bratrství. Ve Vodnáři najdeme většinu roku Jupiter i Saturn, v lednu navíc ve vzájemné konjunkci, která nadále poukazuje na přetahovanou mezi potřebou expanze v oblasti nezávislosti a svobody (Jupiter ve Vodnáři) a mezi jejím ohraničením, omezením nebo deficitem (Saturn ve Vodnáři). Rok 2021 v tomto ohledu bude ještě velkou zkouškou v kolektivní zodpovědnosti a Saturn ve Vodnáři bude tvořit také kvadrát na Uran v Býku, což je náznak ekonomických reforem, nutnost uvažovat jinak, směrem k celé společnosti a inovativně. Může jít také o hroucení nebo spíše pozvolné drolení starých struktur a mělo by jít také o postupný přechod od konzervativních k liberálním a progresivním směrům, viz působení planet ve Vodnáři začátkem 60. let nebo na začátku let 90.
Jupiter a Saturn ve Vodnáři budou větší pozornost obracet ke skupině a skupinovému jednání a často může jít o současný rozmach, potřebu se sdružovat, zakládat spolky a jednat politicky, a potlačení nebo krizi v oblasti skupin. Saturn ve Vodnáři minimálně v zimních měsících představuje poměrně jasnou brzdu setkávání, což platí jednoznačně pro leden a uvidíme, s jakou mírou pro další měsíce.
Oproti roku 2020 by také mělo ubývat hrubosti a individualismu a půlroční působení Marse v Beranu vystřídá pravidelná výměna Marse ve znameních. Jaro a začátek léta se pak mohou vyznačovat až zvýšenou vnímavostí, pochopením a empatií, vzhledem k tomu, že Jupiter přechází v polovině května do Ryb a zdrží se zde do konce července.
Jupiter v Rybách v této fázi podpoří soucitnost, imaginaci, ochotu naslouchat i obrat k duchovnu nebo filosofii.
Co se týče pandemie, také na začátku roku najdeme v obecné konstelaci kvadrát Neptuna v Rybách se severním uzlem, který bude působit i během února. Jupiter ve Vodnáři po většinu roku poukazuje na větší smysl pro humor ve vztahu k situaci, snad i na větší toleranci, Saturn ve Vodnáři ale omezení svobody může vyžadovat a v průběhu roku bude vytvářet aspekty na jednotlivá astronomická tělesa.
Co se týče ledna, minimálně v průběhu tohoto měsíce dochází k tematizaci omezení, zvýšené mortality (Slunce v konjunkci s Plutem v druhé třetině měsíce) i ke vzniku protestních nálad. Během ledna postupně dojde k přepólování od kozorožských, pracovně orientovaných vlivů, k protestní a výbušné konjunkci Marse s Uranem a černou lunou na konci měsíce – zde může dojít k mnoha zlomových událostem, ostrým řezům, rezignacím nebo politickým odchodům. (Zvláště po vyhrocené polovině ledna).
Únor 2021 v obecné konstelaci přinese celkem 5 planet ve Vodnáři, postupně v kvadrátu s Marsem v Býku, což je aspektace velmi flegmatická, rovnostářská, řeklo by se až laxní nebo hippiesácká. Oproti lednu může povolit pracovní morálka – s výjimkou závěru měsíce, kdy je Mars v Býku v trigonu s Plutem v Kozorohu, poroste také touha po změně a po svobodě, tak uvidíme, co se odehraje na politické scéně.
Březen 2021 přináší díky přestupu Marse do Blíženců rozmach komunikace a větší touhu po setkávání a sdílení (obecně je pro rok 2021 typická). Během druhé třetiny měsíce ale vzniká i vysoce infekční konjunkce Slunce v Rybách s Neptunem a může se projevit šíření infekcí i větší chaos. V závěru měsíce Slunce v Beranu v konjunkci s Venuší v Beranu tvoří aspekt také s Chirónem a konec března působí lehce melancholicky nebo lítostivě.
Duben 2021 ve zkratce letos vypadá velmi dynamicky díky planetám v Beranu a v Blížencích. Mělo by jít o činorodý a aktivní čas, a to zejména v první polovině měsíce. V té druhé vzniká i přetlak díky kvadrátu Slunce v Beranu s Plutem, které je během 27. 4. stacionární a konec dubna se jeví poměrně výbušně, díky uranským aspektům na Slunce a Merkur. Většina planet je v Býku, Mars přechází do Raka a roste domáckost, ale bohužel i výbušnost, impulzivnost, vztek a individualismus, protože následně vzniká také konjunkce černé luny v Býku s většinou planet.
Květen 2021 začíná v duchu dubnového závěru, ale energie se rychle mění a Venuše i Merkur záhy přestupují do Blíženců, atmosféra je dýchatelnější a roste komunikativnost. Během 14. 5. přechází Jupiter do Ryb a v kontaktu s ostatními planetami bude podporovat soucit, toleranci, smířlivost a vnímavost. Krizovějším obdobím může být okolí 23.5., kdy je stacionární Saturn na 14. stupni Vodnáře, zbytek konstelace je ale velmi blíženecký.
Červen 2021 se začátkem měsíce ponese v přetlakovém duchu opozice mezi Marsem v Raku a Plutem v Kozorohu, což může na stůl vynést různé mocenské boje, manipulace nebo obviňování, v myšlenkách se častěji může mířit do minulosti díky Venuši a Marsu v Raku. Druhá polovina června pak předznamenává přestup Marse a Venuše do Lva a zbytek léta se jeví díky jejich konjunkci poměrně vášnivě, na konci června jsou ale konstelace velmi úrazové a nevyzpytatelné, díky opozici Marse ve Lvu se Saturnem a kvadrátu s Uranem v Býku.
Léto pak působí o něco méně individualisticky a agresivně, než v roce 2020. V červenci může růst touha po zábavě díky planetám ve Lvu, současně bude opět stacionární Chirón, v srpnu najdeme Venuši i Mars ve svědomité Panně, což předznamenává i slušnou dávku pracovitosti a pozornosti k detailu, ale i kritického ostnu.
Celkově se dá říct, že roky se Saturnem a Jupiterem ve Vodnáři představují období, která jsou zásadní v oblasti celospolečenských procesů, která vyžadují ochotu táhnout za jeden provaz, a která přinášejí reformního ducha i důraz na kolektivní hodnoty a celospolečenskou zodpovědnost. Ty se ale nesmí zvrhnout v totalitní formy a např. ve 30. letech 20. století jsme ze začátku období mohli sledovat jak vzestup skupinového jednání a na jedné straně působení Osvobozeného divadla založeného Vodnářem Janem Werichem (už v roce 1927), filmy jako Hej rup! nebo Svět patří nám, ale bohužel i rozmach fašismu.
Oproti tomu začátkem 60. let dochází za Jupitera a Saturna ve Vodnáři (tentokrát ne v souběžné konjunkci) k politickému rozvolňování, dalším revizím politických procesů i vzestupu progresivní sil, experimentálních trendů a volání po reformách a alternativách. Začátek 90. let přináší pád železné opony a zánik SSSR, což může posloužit jako třetí srovnávací období.
Společenské procesy jsou každopádně ve středu zájmu a z momentu krize se často rodí nový řád. A přesně to je z astrologického pohledu úkolem Saturna ve Vodnáři – najít rovnováhu mezi starým a novým, mezi strukturou a chaosem, mezi pravidly a svobodou.
Pěkné období všem.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico