Rok 2021 - rok kovového Buvola

datum 8. 2. 2021
Co nás čeká v roce kovového Buvola a jaké energie budou převládat? Ochranu nám poskytne ukotvení, práce bude vyžadovat houževnatost i trpělivost a partnerské vztahy péči. Jaká bude energie kovu? Jaký bude náš vnitřní svět?
Doba čtení 12 min.

Cesty k sobě


11.2.2021 nastává roční období kovového Buvola
Rok Buvola je rokem houževnaté práce, trpělivosti, zodpovědnosti a disciplíny. Je třeba stát jako Buvol nohama pevně ukotvenýma v zemi. To nám pomůže učinit si "ochranný štít" proti informačnímu tlaku vnějšího světa, který se bude snažit určovat co smíme a co nesmíme. Co nakonec uděláme bychom si však měli rozhodnout my sami. Houževnatost a trpělivost tohoto znamení nám pomohou odolávat vnějším tlakům a překonat toto období.
Přirozený živel Buvola je Voda - koupele ve vodě, dostatečný příjem vody, nám pomohou čistit jak fyzické tak energetické tělo. V tomto roce nás čekají nové pracovní výzvy. Je třeba aktivně se chopit pracovních příležitostí. Co je asi nejdůležitější je oblast partnerských a rodinných vztahů - této oblasti bychom měli věnovat co největší pozornost, protože harmonický soukromý život bude pro naši psychickou pohodu velice důležitý. V tomto roce je také důležité zachovávat vnitřní klid nenechat se strhnout do energií stachu, paniky či beznaděje. Tímto postojem budeme ovlivňovat naše nejbližší okolí a kvalitu našeho života. Pokud sami nezvládnete být psychicky odolní , nestyďte se vyhledat odborníka. Psychický odpočinek je v tomto roce také velice důležitý.
V tomto roce by se mělo dařit Buvolům, Hadům a Kohoutům. Pro Krysy se tento rok jeví dobrým , stejně jako pro Králíky a Draky . U Vepře je stabilita. Kozy budou potřebovat pečlivě dbát na rovnováhu směrem k sobě, důležitá bude tolerance a respekt k druhým a ovládnutí vlastních emocí. Obrnit se trpělivostí a zachovávat "status quo" by měla toto znamení: Kůň, Tygr, Opice a Pes
Energie Kovu : síla kovu vše uschová, aby bylo připraveno pro budoucí život, stahuje se do sebe. Tento prvek nás slaďuje s prvkem vzduchu. Lidé narození pod vlivem Kovu jsou intelektuálně založení, chytří a vynikají schopností analyzovat. Dokážou konstruktivně kritizovat, mají tendenci až nerozumně prosazovat své vlastní požadavky. Kovová energie zvyšuje energii iniciovat, konat a vyčleňovat, je objektivní, ale taktéž může být netolerantní a chladná. Kov dává tvořivost, sex appeal, sebevědomí, stálost, pevnost, vytrvalost, cílevědomost, sílu se prosadit. Odmítá se podřídit, vynucuje si respekt, může být konzervativní.
Buvol (přirozený živel tohoto období je voda) "má svůj svět". Hluboká voda na první pohled snese vše. Ale běda, pověstná poslední kapka promění klidné jezero protržením hráze v běsnící povodeň. Buvol je uváděn jako zvíře s nejjangovější aktivitou. Buvol je jako bagr-než se rozjede trvá to věčnost, ale potom je velice obtížné ho zastavit. Buvol dokáže vše, co si usmyslí. Je trpělivý, klidný, mlčenlivý, těžkopádný, rezervovaný, vyrovnaný, metodický a přesný. Za jeho trochu neotaseným zevnějškem se skrývají originální myšlenky, síla a inteligence. Miluje samotu, bývá uzavřený- umí však být hovorný, pokud to situace vyžaduje. Je pilný a schopný. Neměl by volit povolání které ho přivádí do kontaktu s úřady, nebo veřejnou službou. Také cestování se pro něj příliš nehodí, jeho rovnováha a zdraví cestováním trpí.
Žena-Buvol lpí na svém domově a může být nepřekonatelná hospodyně. Často je to ona, kdo řídí chod domácnosti. Muž může být nesmiřitelný paličák, miluje svou ženu a je pyšný na své děti. Většinou však od rodiny očekává maximální poslušnost a řídí věci s autoritativní přísností. Umí být něžný, obětavý, smyslný,ale nikdy romantický- na romantiku je to příliš velký pragmatik
Kovový-Stříbrný Buvol (1901,1961, 2021) je spravedlivý, nezávislý, má pevnou vůli, rozhodnost a koncentraci. Je nejsilnějším ze všech Buvolů. Tento Buvol rozumí své podstatě a dokáže se projevovat- nebývá však příliš citlivý k druhým a tak se ostatní mohou cítit v jeho přítomnosti trochu přidušeni. Je spolehlivý a zodpovědný- umí však být i sobec a vytáčí ho, když se mu věci vymykají z rukou.
Vodní Šedý Buvol (1913, 1973) – Vodní Buvol je citlivý, činorodý, tvořivý, miluje život, je zaměřen na rodinu. Vodní Buvol je přizpůsobivější, citlivější a otevřenější než druzí Buvolové a bere na druhé ohledy. Je dobrým týmovým hráčem, touží po stabilitě. Vyniká v kreativních oborech, je vysoce citlivý k potřebám druhých lidí. Někdy se uzavře sám do sebe a nechce nikoho vidět. Musí se naučit překonávat svou ostýchavost a vycházet mezi lidi, protože jen tak nalezne svou rovnováhu.
Ohnivý-Purpurový Buvol (1937,1997) je velice průbojný a má velkou touhu vést druhé, přeje si získat moc a postavení, může se stát pyšným a sobeckým, má problémy s vyjadřováním pocitů. Je rozumný,jasnozřivý, duchovní, intuitivní, cílevědomý, oddaný své práci a svým blízkým.
Zemský-Zlatý Buvol (1949,2009) může od života doslova získat vše, co potřebuje. Je stabilní, upřímný, praktický, pilný, opatrný, laskavý a loajální. Potřebuje syti své citové, fyzické i duševní potřeby a potřebuje se zabývat nějakým druhem meditace či rozjímání. Leckdy se cítí zablokován ve své tvořivosti. Je empatický, laskavý, věrný a pečuje o druhé. Nemá rád změnu.
Dřevěný Modrý Buvol (1925, 1985) je odvážný, idealistický, rozhodný, vytrvalý- Dřevo přináší velkorysost a soutěživost. Je inteligentní a kreativní. Není tak tvrdohlavý jako ostatní Buvolové, je týmový hráč a respektuje požadavky ostatních. Touží po stabilitě a jistotě, je čestný a zdravě ctižádostivý. Někdy je však umíněný a předpojatý
Žena Buvol je Vládkyně. Profesionální, pracovitá, se schopností vést. Žena narozena ve znamení Buvola oplývá typicky ženskou energií. Je věrná a náruživá, zužitkovává rezervy své energie v péči o druhé a opomíjí vlastní potřeby. Neměla by se tolik přemáhat a nechat se využívat. Její okolí má vlastní odpovědnost za svůj život. Je však třeba podotknout, že i žena Buvol je náročná a zapomíná, že ne všichni jsou nadaní tak mocnou energií jako ona. Měla by vyrovnávat svou sílu s moudrostí matky země, umožnit ostatním, aby dosahovali svých cílů a pokroků v životě bez její pomoci a asistence. Pro ženu Buvola to může být životní poučení. Žena narozena ve znamení Buvola čelí rizikům vyplývajícím z přepracovanosti, přílišné zodpovědnosti a vlastní přísnosti. Často zapomíná, že také ona má právo požádat o pomoc nebo o radu. Zůstává pak v čase potřeby osamocena. V jiných případech na sebe klade přehnané nároky a často podléhá zbytečnému rozčarování. Žena Buvol má obecně vysoké požadavky, tváří se soběstačně a pak se mylně domnívá, že ji ostatní nechávají na holičkách. Měla by pochopit že ne každý disponuje stejnou energií. Oddanost ženy Buvola je obdivuhodná, ale měla by si čas od času odlehčit a přijmout energii od svých spřízněných kamarádek a bízkých. V opačném případě začne být podrážděná, smutná a depresivní - je třeba si uvědomit že život není jen o práci. Žena tohoto znamení je bezkonkurenční organizátorka a může vést jedince nebo skupinu lidí, kteří se potřebují nabíjet její nevyčerpatelnou energií, aby dosáhli svých cílů. Nikdo si nemůže stěžovat, že mu Buvol odmítne pomoc. Život mnohdy dotlačí ženu Buvola do situací, kdy propadá pocitu, že své břímě skutečně neunese. Uvědomí-li si své spojení s energií bohyně země a naučí se hospodařit s vlastními silami, vrátí se jí rovnováha. Potřebuje aby si ji její okolí vážilo a prokazovalo ji úctu - pokud tomu tak není velmi se rozzlobí, zlost však nedává najevo, což vede k potížím psychickým i fyzickým. Z toho plyne doporučení, že by měla pamatovat na to, aby šetrila energií pro vlastní potřebu. Pak neztratí suverenitu a bude působit mnohem laskavěji. Žena Buvol by se měla umět zastavit a zhodnotit, čeho v životě dosáhla. Je k sobě totiž nezdravě kritická a vysiluje se, když věnuje příliš mnoho úsilí uskutečňováním planých ideálů. Nejnaléhavějším úkolem pro ni je zbavit se přílišné náročnosti vůči sobě samé a neupínat se k přehnaným očekáváním k výsledkům svých aktivit. V lásce je žena Buvol vášnivá, prudká a milostný cit prožívá celou svou bytostí a je ochotna pro něj hodně obětovat, stejně prudce a intenzivně však dovede i nenávidět. Žádné jiné znamení, až snad na Tygra, nedisponuje tak neuvěřitelnou energií, kterou by bylo ochotno obětovat lásce jako Buvol. Žena Buvol je díky své nevyčerpatelné aktivitě a sexuální energii oddanou partnerkou každému muži. Její láska se však může snadno proměnit v zášť, jakmile jí partner neprojevuje patřičnou úctu. Na to by potenciální životní druh měl vždy myslet a chovat se k ženě Buvolovi jako k sobě rovné. Neměl by ji považovat pouze za dobrotivou a trpělivou matku, jakou bezpochyby jistě je. V osobnosti ženy Buvola je jeden zajímavý paradox: dokáže řídit a získat s uznání u svých spolupracovníků, kdežto ve vztahu k partnerovi je ochotna přijmout chování, které ji ponižuje a vyvolává v ní pocity bezradnosti. Žena Buvol dokáže svou nespokojenost dlouho skrývat, teprve když jí dojde trpělivost, provede pekelnou pomstu. Tak jako Císařovna na tarotové kartě, i žena Buvol si musí udržet citovou suverenitu. To znamená, že v sobě musí umět rozpoznat sílu lásky a uchýlit se k ní, kdykoli cítí potřebu. Jedině ona ovládá svou duši, nezávislou na pozornosti a souhlasu či nesouhlasu jiné osoby. Tarotová Císařovna skrytě symbolizuje štedrost velkorysé matky země a energii, která nás všechny povzbuzuje. Žena Buvol se musí držet této energie a živit s ní svého ducha, aby se jako jedinec vyvíjela a dozrávala. Hloubka a intenzita energie matky země se rovněž odráží v nespoutané náruživosti ženy Buvola a mohla by šmahem zničit jí i její okolí. Na druhé straně rodina a přátelé ženy Buvola oceňují její schopnost uzdravovat. Žena Buvol bývá neobyčejně snaživá, takže ze život se jí podaří nashromáždit slušný majetek. Je prozíravý, chytrý investor. Tato žena je štastná, může-li využít svou energii k péči o druhé. Dokáže energii předávat druhým, proto si povede dobře v pracovním kolektivu. Vyhovuje jí práce sociální pracovnice, psycholožky, poradkyně, ošetřovatelky nebo jakékoli jiné zaměstnání ve zdravotnictví. Je skvělá organizátorka a koordinátora, oplývá neobyčejnou tvořivostí, bývá muzikální a má herecký talent. Organizační schopnosti ženy Buvola se rovněž uplatní v politice nebo vládních úradech
Pozitivní vlastnosti: trpělivá, matriarchální, pracovitá, pečující, ochraňující, milující, se silnou vůlí, upřímná, důvěřivá, věrná, klidná, systematická
Negativní vlastnosti: dominující, nesmlouvavá, neoblomná, náročná, nezdolná, příliš úporná, soupeřící, naivní, ovládající, melancholická.
Bohyně spřízněné se znamením Buvola: Hathor: egyptská bohyně spojovaná s mateřstvím a péčí, považovaná za matku bohů. Frigg: nordická bohyně země a mateřské energie, byla spojována s porodem, mateřstvím a sexualitou. Kunapipi: bohyně mateřství v mytologii domorodých Australanů. Héra: řecká bohyně mateřství, manželka Diova. Jakmile se rozzlobila, byla známá svou pomstychtivostí. Jejími posvátnými zvířecími symboly byli páv a kráva.
Muž Buvol : Mistr řemesel
Tito muži jsou spojeni se zemí a tíhnou ke smysluplnému životu. Snaží se zužitkovat svůj talent, dovednosti a zcela samozřejmě uspokojují potřeby druhých. Bohové země jsou rezervovaní, ostýchaví, občas je nutné je povzbudit, aby se plně projevili. Jsou méně přizpůsobiví, propadají negativním emocím a depresím. Naopak silnou stránkou jejich osobnosti je vzorná cílevědomost, vůle a schopnost uskutečnit své sny. Dokáží projevit hluboké city, jsou věrní a spolehliví. Nedospělí muži narození v tomto znamení se chovají umíněně, jsou nesamostatní, rádi ovládají druhé a svéhlavě trvají na nerozumných nápadech. Zralí muži jsou věrní, starostliví, silní a lidští
Bohové spřízněni s Buvolem : Ptah: egyptský bůh řemesel, údajne stvořil na hrnčířském kruhu život. Quetzalcoatl: aztécký bůh tvořivosti a poznání
Roky Buvola:
6. únor 1913 až – 25. leden 1914 Vodní buvol
24. leden 1925 až 12. únor 1926 – Dřevěný buvol
11. únor 1937 až 30. leden 1938 – Ohnivý buvol
29. leden 1949 až 16. únor 1950 – Zemní buvol
15. únor 1961 až 4. únor 1962 – Kovový buvol
3. únor 1973 až 22. leden 1974 – Vodní buvol
20. únor 1985 až 8. únor 1986 – Dřevěný buvol
7. únor 1997 až 27. leden 1998 – Ohnivý buvol
26. ledna 2009 až 13. února 2010 – Zemní buvol
(zdroj: Eva Joachimová Cesta bílého jeřába, Taoistická astrologie Susan Levitt; Jean Tang)
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě