Rok 2021, budujeme stabilní základy nové společnosti a osvobozujeme se zevnitř skrze tlak zvenku

datum 28. 1. 2021
Milovaní Tvůrci,
Chápeme plně vaši touhu po větší svobodě, lehkosti a změně společenské situace k lepšímu. Pravdou však je, že rok 2021 vám přinese příležitost pěstovat především svobodu vnitřní, a schopnost realizovat ji na poli svého osobního života, uvěříte-li, že je to možné.
Společenská situace a energie roku 2021 totiž velké rozvolnění prozatím nepřináší. Obzvláště první polovina roku se stále bude nést na vlně restrikcí a husté atmosféry.
Děje se tak záměrně proto, aby společenské podmínky počaly být neúnosné pro stále větší procento obyvatel, a tím došlo k masivnější vnitřní proměně a impulsu ke změně svého života.
JAK VÍTE, DIAMANT SE TVOŘÍ POD TLAKEM. A TAK JE PRO POSUN DO LEHKOSTI A SVOBODY NEZBYTNÉ, ABY SE V ROCE 2021 MÍSILY ENERGIE ČÍSLA 5 A ENERGIE SATURNU: TOUHA PO SVOBODĚ A TRANSFORMACI, ODRÁŽEJÍCÍ SE V PŘÍSNÉM ZRCADLE UČITELE SPRAVEDLNOSTI A UKONČOVÁNÍ KARMICKÝCH CYKLŮ LIDSTVA.
Můžete proto pociťovat poněkud dichotomické nálady: na jedné straně touhu konečně něco dělat, učinit rychlé změny a pálit po sobě mosty, abyste mohli začít nanovo.
Zároveň se vám však bude stále dokola připomínat učitel Saturn, jenž praví, že důslednost a zodpovědnost si žádá velkou trpělivost, aby mohly být položeny základy skutečné, stabilní svobody, která nemůže být jen tak rozmetána ve vzduchu při každém maličkém zafoukání.
Zatímco v minulém roce počalo docházet k rozpadu starých forem a nefunkčních struktur společnosti a mentálně-emočních programů lidstva, které udržovaly lidské životy v iluzích a lpění na jistotách, v tomto roce se k restrukturalizaci přidává prvek položení nových stabilních základů.
Ty však nemohou vzniknout ze dne na den, a tak stále bude pokračovat škola trpělivosti a odevzdání vyššímu principu.
Jako vždy, je však na každém z nás, jak tento rok prožije a jak jeho výzvy přetaví v dary.
Neznamená to nutně, že tento rok musí být náročný a karmicky hutný. Podstatně naše vnitřní prožívání ovlivní to, nakolik jsme schopni se pustit podvědomých představ o tom, jak by nový realita měla vypadat.
Je zde výzva ponořit se ještě hlouběji do důvěry ve své vnitřní světlo, a spojovat se s lidmi, kteří zří Pravdu stejně jako vy.
POLOŽENÍ NOVÝCH ZÁKLADŮ SE MŮŽE UDÍT JEDINĚ TEHDY, POCHOPÍTE-LI V PRAXI, ŽE JSTE BUŇKY JEDNOHO JEDINÉHO ORGANISMU, KOŘENY JEDNOHO STROMU ŽIVOTA, PRORŮSTAJÍCÍHO MATKOU ZEMÍ.
JE NA ČASE ZAČÍT STAVĚT ZÁKLADY ŽIVOTA VE SKUTEČNÉM ŽIVOTĚ: V PŘÍRODĚ, NA ZEMI, S LIDMI. KDO CHCE BÝT STÁLE SÁM ZA SEBE, V ILUZI ÚSPĚCHU A JISTOTY, KTEROU PODSOUVÁ ROZPADAJÍCÍ SE SPOLEČENSKÝ SYSTÉM, TEN BUDE PROVĚŘOVÁN VELKÝMI ZKOUŠKAMI ZTRÁT A OMEZENÍ.
Kdo však ví, že již nelze jinak, než tvořit Novou Zem společnými silami, v propojení s přírodou, ten bude silami Světla veden na ta správná místa a k těm správným lidem, aby se zázraky mohly dít za zraky běžné populace, odžívající si stále své rozpadající se iluze.
Ano, tento rok se stane ještě jasnější, že realita odděluje lidstvo na dva paralelní světy: na svět zotročení a na svět svobodného života.
ROK 2021 PŘINESE TÉMA SVOBODY A ZODPOVĚDNOSTI. V MNOHA LIDECH JE STÁLE ZAKOŘENĚN VZOREC, ŽE SVOBODA ZNAMENÁ ,,DĚLAT SI, CO CHCI“.
SVOBODA VŠAK NENÍ NEZODPOVĚDNOST A NEDŮSLEDNOST, ALE PŘESNĚ NAOPAK. ZODPOVĚDNOST A DŮSLEDNOST DÁVÁ SVOBODĚ SKUTEČNÝ SMYSL A UPLATNĚNÍ V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ. DÁVÁ KŘÍDLŮM SVOBODY KOŘENY.
Lidé budou nuceni program ,,nezodpovědné svobody“ ze sebe odpustit, chtějí-li změny prožívat jako vyživující a přínosné, nikoli jako bolestivé a útrpné.
Bolest není objektivní realita, ale subjektivní prožitek. Lidé se učí již nenaskakovat na spouštěče tzv.bolesti a naučit se být svobodní a spokojení uvnitř podmínek, které si nevysnili.
Čím méně odporu cítíte k bolesti a strachu, tím méně vás ovládá, a tím více se přetavuje ve zdravý tlak, probouzející sílu vůle a odvahy. Odvaha následně vede ke svobodě v činech. To je smysl onoho obrušování diamantu duše a pokládání nových základu v tomto roce.
Stav společnosti odráží míru nezralosti lidstva, a to je důvod, proč musel nyní učitel Saturn přispěchat na pomoc. Přelétavost, netrpělivost, neochota pustit jistoty, strach, že vám něco uteče…
To vše jsou projevy nezodpovědnosti, kterou je do určité míry postižen každý z nás. Není třeba si nic vyčítat: lidem chyběly zdravé vzory zralých, zodpovědných stařešinů.
Cíleně jsme byli odpojeni od Pravdy a zmanipulování, aby naše vědomí bylo roztříštěné. Naučili jsme se chtíti všechno hned, toužit ve velkém, ale budovat v malém, nedokončovat věci, anebo je opouštět dříve, než se mohly rozvinout a zhmotnit.
A proto nás v tomto roce čeká velké učení trpělivosti a důslednosti. Ano, nemusí to být příjemné, může to i zabolet. Ale až se v roce 2022 ohlédnete zpět, uvidíte, že to stálo za to.
Ta záplava vděčnosti a svěžesti ze svobodného, naplněného života přijde. Je však pro to potřeba něco udělat.
SEMKNĚME SE, DRŽME POHROMADĚ, A BUĎME OTEVŘENÍ NOVÝM CESTÁM, KTERÝMI MŮŽEME REALIZOVAT SOBĚSTAČNÝ, SVOBODNÝ ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU. VYTRVEJME, V SÍLE DUCHA, VE SPOLEČNÉ PODPOŘE.
KÉŽ JSOU NAŠE ZÁKLADY PEVNÉ A STABILNÍ. JE ČAS ZRÁNÍ. DOSPÍVÁNÍ DĚTSKÝCH STRUKTUR STRÁDÁNÍ A VZDUŠNÉ PŘELÉTAVOSTI S POSTUPNĚ MĚNÍ VE ZRALOU MOUDROST STAŘEŠINŮ, KTEŘÍ BUDOU V DALŠÍCH LETECH OBHOSPODAŘOVAT VZKVÉTAJÍCÍ NEBE NA ZEMI.
Mějme víru, oceán Boží Lásky v srdci, a skočme do vnitřní svobody, která nám dá křídla v procesu zapouštění kořenů a budování nových základů.
S láskou,
Anthea Réa a Světlo Zdroje

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico