Rok 2020 s Archandělem Gabrielem – jeho zvěsti o zdraví a přirozené imunitě - 3. část

datum 18. 12. 2019

Buďme jako děti, jak jinak. Archanděl Gabriel, coby duchovní ochránce dětství přináší i v této oblasti krásné zvěsti.

Všichni se nepochybně shodneme na tom, že děti mají imunitu přirozeně silnou a pevnou. Mohou olizovat jakékoliv předměty, třeba i kuří hovínka, a neonemocní. Příroda je tak vybavila a je to dokonalé. To je pravda, dokud jim někdo nevštípí do duše, skrz slova své vlastní mysli a nějakého přesvědčení, že je to nezdravé a že mohou onemocnět. Pak se situace změní – dítě onemocní. Ale ruku na srdce – kolik z rodičů si při nemoci dítěte je vědomo svého podílu? Inu, je to velmi citlivé téma, uznávám, ale nemohu jinak. Jediné, co mohu, je podělit se s vámi o své poznání.

Ano, děti jsou jako houba a nasávají do svého energetického obalu, kterému můžeme říkat životní síly, nebo éterické tělo, je jedno, jak to nazveme, veškeré vlivy okolí. Přijímají vše, čím jsou obklopeny, jak jsem psala v předchozích článcích. Ale nepřijímají jen vnější podněty nebo slova, ale především vnímají a přejímají pocity těch, kteří jsou s nimi v kontaktu, zpravidla rodiče. Nejvíce mají rozvinutou formu pocitové komunikace.

Zpátky ke zdraví: tento rok 2020 bude nádherou příležitostí k udržení si svého zdraví. Dokonce může vést i k omládnutí.

Díky vědomému snění Rok 2020 s Archandělem Gabrielem - rok snů, vizí a odpočinku se můžete v tomto roce naučit více důvěřovat své přirozené intuici, která nás povede také k přirozenému zdraví. Více není potřeba rozepisovat, to už většina z vás dělá a umí, ale napíšu jen několik zajímavostí, které můžete provádět.

Jednou z nich je stimulace imunitního orgánu, kterým je brzlík, uložený pod hrudní kostí na jejím dolním konci. Zkuste si na něj přitlačit a masírovat (ve směru hodinových ručiček) – možná vás to bude zpočátku trochu bolet. Brzlík totiž s dospíváním postupně zakrňuje, ale děti jej mají přirozeně aktivní. A vy si jej můžete sami vlastníma rukama stimulovat a masírovat, takže se vám bude stimulovat a aktivovat přirozená imunita. Bolest je způsobena právě tím, že už není činný, ale po krátkém čase bolest ustoupí.

Co je ovšem nejpodstatnější, je vědomí, že tímto stimulujete svou imunitu. Díky tomuto vědomí se dostáváte do kontaktu s duchovními energiemi nejen ohledně svého zdraví, v našem případě s energií archanděla Gabriela, ale s duchovními bytostmi obecně, a tak je vaše vědomé počínání umocněno a posíleno touto duchovní pomocí. Je to ku vděčnosti.

Kromě toho je dobré uvědomovat si, na co v průběhu dnů, týdnů, měsíců myslíte. Všímejte si svých myšlenek ohledně zdraví. Nejenže budete věnovat více pozornosti svému zdraví, ale díky této pozornosti ke svému zdraví dostanete aktuální zprávy také o tom, kudy se ubírá vaše mysl obecně. Z čehož vyplývá, že vše souvisí se vším. Uvědomíte si své myšlenky, jak vámi procházejí a postupně se naučíte díky této pozornosti své myšlenky usměrňovat a vést od strachu z nemoci k radosti ze zdraví. Opět velmi jednoduché a fungující, ale zkuste si to.

Archanděl Gabriel přináší zvěst, že jeho energie pomáhající prožívání plného zdraví jsou přítomné neustále, ale jejich přijímání je v rukou každého konkrétního člověka. Čím je jejich přijímání vědomější, tím lépe.

Už nyní je zřejmé, že tento rok 2020 bude díky lidskému vědomí rokem nových poznání, nových radostí, nových možností, nejen naděje, ale nic se neděje samo od sebe, takže vše máme ve svých rukou.

Ruka je prodloužené srdce.

Ostatně vlastní rukou si můžete zmírnit jakoukoliv bolest a nebo rovnou uzdravit – proč ne? Pokud přijmete vědomě nabízený dar tohoto roku, tyto mocné duchovní síly a pomoc, pak zažijete jejich účinek a současně se upevníte v přesvědčení ve vlastní síly a schopnosti, což je jinými slovy sebedůvěra.

V následujících letech se vám bude taková láskyplná sebedůvěra pořádně hodit. Nemyslím egoistická, bezohledná, ale přirozeně laskavá. Budete-li umět být laskaví k sobě, pak to bez obav budete umět i vůči ostatním a oni vám to budou v plné síle zrcadlit. Jak jinak, když je rok pod vlivem Měsíce s jeho nejdokonalejší schopností zrcadlení.

Přiložte si ruku na jakékoliv bolavé místo a dovolte, aby skrz vaši ruku proudily léčivé a uzdravující síly světla. Důvěřujte. Sobě i duchovním silám.

Jaké by mohly být negativní projevy gabrielských energií v této oblasti?

  • Opakované nemoci lehčího rázu (nachlazení, chřipky aj)
  • Strach z nemoci
  • Pocity bezmoci (nejen v nemoci)
  • Pocit marnosti - z toho pramenící možnost apatie, vzdání se
  • Potřeba obviňovat sebe i druhé
  • Vztek (nepřiměřený)

Inu tak to je. Přestože se jedná zdánlivě „jen“ o informace, které můžete přijmout nebo odmítnout, přesto tyto energie působí. Jsou pro člověka darem.

Příště: 4. Rok 2020 s Archandělem Gabrielem – rok pocitů a emocí (a souvislost Luny s energiemi kovové krysy – podle čínského horoskopu…)

S vděčností a láskou

Yvell

© Yvell / Yvetta Ellerová
V Ostravě 8. 12. 2019, https://www.yvellerova.cz

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.

https://www.yvellerova.cz/
https://12-vanocnich-noci.webnode.cz/

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico