Rok 2020 s Archandělem Gabrielem a Lilií přináší nové zvěsti 

datum 16. 12. 2019

Rok 2020 je možné pojmenovat jako nový počátek, nové zrození (všeho), jako bychom se nově narodili do nové duchovní rodiny. Přináší neskonale krásnou naději učit se žít nějak „nově“, ale hlavně ve spojení s naší duchovní rodinou, našimi duchovními průvodci a bytostmi, které nám v tomto roce budou velmi mocně pomáhat otevřít se důvěře v duchovní síly.

V roce 2020 budou aktivovány oblasti, které souvisí se spánkem, sněním, vizemi, odpočinkem, zdravím a imunitou, zrcadlením i ukládáním (princip fotografie), opakováním (coby matka moudrosti), regenerací a mládnutím, klidem, hlubokou důvěrou, panenskou čistotou… Všechny tyto principy budeme mít příležitost rozvíjet na vyšší rovině, více produchovnělé.

Přenáším vám zprávy Archanděla Gabriela na pokračování, protože mne žádá, abych přijala jeho prosbu, že krátké a tezovité rady, které si lidé více a více žádají, přestávají sloužit světlu. Tak tak činím.

  1. Rok zrcadlení a vztahů.

Archanděl Gabriel, který je duchovním králem Měsíce a nositelem lunární moudrosti, zvěstoval narození Ježíše Krista, přicházel s bílou Lilií, a známe jej z vyobrazení na mnoha uměleckých dílech. Je průvodcem a ochráncem dětí a celého období dětství, prvního sedmiletí života.

Letos přináší opět dobré zprávy – připomíná nekonečně znovu biblický text: … „dokud nebudete jako děti, nevejdete do království Božího…“

Co to je být jako děti?

Chce se snad po lidech, aby se začali chovat dětinsky, naivně nebo nezrale, nedospěle? Ne. Tak co mají udělat, aby se naplnila biblická moudrost? Pokusím se stručně shrnout jeden ze základních principů gabrielského roku 2020 – zrcadlení, a v následujících texech přinesu zprávy o dalších tématech.

Archanděl Gabriel přináší novu zvěst – čistou jako Lilie a nekompromisní – zvěst čistého vnímání a přijímání duše i těla v novém světle, v novém vnitřním světě, který pomáhá utvářet i nový vnější svět.

Právě principy zrcadlení, které souvisí s dětmi, respektive s obdobím dětství, jsou základními principy lunárního období, které je pod vládou Archanděla Gabriela.

Když jsou děti malé, ocitají se pod silným vlivem lunárních energií, takže hodně spí, a podvědomě přijímají a nasávají všechny vlivy ze svého okolí. Už v průběhu dětství, ale i později, všechno přijaté zrcadlí a opakují. Napodobují své rodiče a všechny dospělé, což je princip lunárního zrcadlení.

Jaká je ale ona nová zvěst Archanděla Gabriela?

Archanděl Gabriel přichází se zvěstí, že v dospělosti už nemusíte nevědomě, samozřejmě nebo automaticky přijímat vše, čím jste obklopeni, a to pak jen bezduše opakovat nebo napodobovat jako děti.

Naopak. V roce 2020 nastává velmi příznivé období pro to, abyste se stali vědomě vědomými tvůrci všech svých činů, jinými slovy – abyste si byli vědomi toho, co právě děláte, na co myslíte, co cítíte, čím jste obklopeni, co na vás působí...

Archanděl Gabriel vám bude více než kdy jindy pomáhat vědět, že je možné, na rozdíl od dětství, se v dospělosti svobodně a vědomě rozhodovat, ale vždy je dobré si připomínat, že přese všechno jste vždy nějak ovlivňováni svým okolím, jste se svým okolím ve vztahu. Podobně, jako je Měsíc ve vztahu se vším, co je směrem k němu vyzařováno, přijímá a také odráží veškeré vlivy, nejen sluneční paprsky. Akorát to, co vidíme svým zrakem na Zemi, je jen odraz Slunce, a to navíc pouze z přivrácené strany.

Proto mají význam lunární meditace, protože, díky nim vyzařujeme do Vesmíru, a tedy i směrem k Měsíci moudrost naší duše a ta je pak Měsícem odrážena do okolního vesmíru.

Vztahem jsou myšleny vztahy všeho druhu – samozřejmě ty lidské – s dětmi, partnerem, rodiči, rodinou, kolegy, přáteli, ale také s přírodou – nerostnou, rostlinnou, živočišnou, a stejně tak i s duchovními bytostmi …. Prostě se Vším.

Díky vztahům můžete poznat, co je pro vás hodno přijetí a co je k odmítnutí. Pak se rozhodujete, jinými slovy reagujete. Právě reakce jsou svobodným aktem, svobodnou volbou.

Jenže se dá říci, a to je paradox, že vše, co je v životě zjevováno, je k přijetí – bez přijetí není možné ani odmítnutí, protože změnit či odmítnout můžeme jen to, o čem víme, že existuje. To je důležitý moment – nejprve přijmout a potom, díky poznání, že zrovna něco konkrétního již neslouží vašemu dobru, je možné odmítnout. To je pravým poznáním sebe sama. Tak poznáte, kdo jste. Tak prosté. K tomu postačí jednouché a bdělé pozorování skutečností, které vám budou v praktickém životě zjevovány. Teprve až pocítíte, že už některé skutečnosti neslouží vašemu dobru, ani dobru všech blízkých a zúčastněných, teprve potom se můžete vědomě rozhodnout pro jejich odmítnutí. Ale s vděčností, že posloužily vašemu poznání. Pak nastane klidná a moudrá reakce. Naplněná vděčností. Pak budete přirozeně zářit svým vlastním světlem poznání a toto světlo bude moci veškeré vaše okolí odrážet dál, jako Luna. Díky tomu budou i jiní vidět ve tmě. Zrcadlení probíhá všemi směry.

Všechny lunární, gabrielské energie, nejen ty duchovní, ale i materiální, budou nápomocny zejména ve vztazích. Jen díky vztahům můžete cokoliv darovat, cokoliv přijímat. Jen díky vztahům můžete poznávat, kdo jste. Bez vztahu nelze žít, a nelze žít ani bez umění, které je zhmotněnou formou lidské tvořivosti. Ovšem do oblasti umění spadá vše, celý život. Celý Vesmír je uměním.

Každé přijímání má minimálně dva účastníky: jednoho, který dává a druhého, který přijímá. Nikdy nejsme sami. Ani když dáváme, ani když přijímáme, a to je jedna z nejkrásnějších zpráv nadcházejícího roku – nikdy nejsme sami.

Rok 2020 je rokem odrážejícím naše vlastní světlo. Jeho zář (nebo ne-zář) si budeme zrcadlit navzájem.

---

Jaké by mohly být negativní projevy gabrielských energií v této oblasti?

  • Pocity smutku a osamělosti
  • Neadekvátní reakce na okolní dění
  • Pocit marnosti - z toho pramenící možnost apatie, lenivosti
  • Potřeba obviňovat druhé
  • Vztek (nepřiměřený)

Inu tak to je. Přestože se jedná zdánlivě „jen“ o informace, které můžete přijmout nebo odmítnout, přesto tyto energie působí. Jsou pro člověka darem.

Ideální jsou živá setkání, to uznávám, ale není to vždy možné, proto nám tento svět nabízí i jinou formu, virtuální, a ta je pak hodna přijetí a užívání k dobrému. Moje skoro 40 letá práce s dětmi, letitá zkušenost v terapeutické praxi a hlavně 15 let mého poznávání a poznání z oblasti Angelologie, za což neskonale vděčím drahému příteli Emilu Pálešovi a jeho vědeckému bádání, mi dovoluje vstupovat do jemných energií s Archanděly a nenechat se unášet jen nahodilými obrazy, ale tvořit v komunikaci s nimi vědomě a v souvislostech.

Příště: 2. Rok 2020 s Archandělem Gabrielem - rok snů, vizí a odpočinku

S vděčností a láskou

Yvell
© Yvell / Yvetta Ellerová

V Ostravě 6. 12. 2019, https://www.yvellerova.cz

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.

https://www.yvellerova.cz/
https://12-vanocnich-noci.webnode.cz/

 

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico