Originál publikoval Cobra 2.4.2018

Abychom se začali připravovat na společnost po Události a po Kontaktu, požádali mne Plejáďané, abych uvolnil informace o rodinách duše.

Rodiny duše jsou vytvořeny, když se skupina Duší vynoří z nediferencované monadické esence a vstoupí do tohoto vesmíru skrze portál sedmé dimenze Galaktického Centrálního Slunce. Buďto v této Galaxii nebo ve kterékoliv jiné galaxii ve vesmíru.

Miliony vysoce vyvinutých Duší, které jsou nyní inkarnovány na povrchu této planety většinou vstoupily do tohoto vesmíru buďto skrze Galaktické Centrální Slunce v naší Galaxii, nebo v její sesterské galaxii, Galaxii Andromeda.

Své zkušenosti získaly cestováním po Galaxii skrze hyperdimenzionální světelné filamenty, které křižují Galaxii a později zaměřily své vědomí získáváním zkušeností v portálových hvězdných systémech, jako jsou Plejády, Aldebaran, Sirius, Arkturus, Vega (Alfa Lyrase), Tau ceti…

V určitém bodě své evoluční dráhy se setkaly s Galaktickými Válkami a zapojily se do nich, což je tím hlavním důvodem, proč se nyní ocitly na Zemi.

Buďto učinily vědomé rozhodnutí vstoupit do Karanténní Země, aby zde ukotvily Světlo a pomohly Silám Světla s osvobozením této planety, nebo prostě jednoduše zabloudily do nebezpečné zóny v Galaxii bez plného porozumění rizikům a byly zachyceni Archony do interdimenzionální skalární sítě, odtaženi na Zem a přinuceni k reinkarnačnímu cyklu.

Je nanejvýše důležité, pro všechny výšedimenzionální bytosti inkarnované na povrchu naší planety, aby se nyní probudily, aby si vzpomněly na svoji misi, a aby ji vykonaly.

Také je nanejvýše důležité pro členy rodin duše se začít navzájem propojovat z vyšší perspektivy, a ne jenom jako lidské bytosti, uvázlé na Karanténní Zemi.

Členové rodiny duše vytvářejí jeden z druhým spojení na základě porozumění úrovně páté dimenze své vlastní esenci (manasické vědomí) a vytvářejí opravdová přátelství. Toto je kosmickým původem archetypu skutečného přítele. [friend]

Členové rodiny duše ze stejné rodiny duše anebo dvou protínajících se rodin duše, které vytvářejí velmi hluboké spojení duše s šestidimenzionálním vzorem pozitivní interference Lásky Duše (budhovské vědomí), se nazývají partnery duše. Toto je kosmickým původem archetypu přítelkyně /přítele. [girlfriend/boyfriend]

Členové rodiny duše ze stejné rodiny duše, kteří jsou ve skutečnosti jednou bytostí, která se rozdělila na protikladné ženské/mužské polarity, tak, jak vstoupila do čtvrté/třetí dimenze se nazývají dvojplameny duše (dvojčata duše). Jejich spojení dosahuje sedmé dimenze (atmické vědomí) a je kosmickým původem archetypů muže/ženy, manžela/manželky, a hrdiny/bohyně.

Rodina Duše je jedním z ústředních mysterií Sesterstva Růže:

https://inanaeliana.wixsite.com/perlen-der-liebe/celebrate

ČESKÁ SKUPINA: https://www.facebook.com/groups/sestryruze/

Všechny navzájem zapadající úrovně propojení v rámci rodiny duše tvoří Cliffordův torus, který rozlamuje Matrix:

ČESKÝ ČLÁNEK: https://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/04/plan.html

Toto je důvodem, proč síly temna chtěly vždy zničit rodiny duše.

Prvním krokem, který udělaly bylo naimplatování hvězdných lidí tak, aby se odpojili od svého vyššího dimenzionálního vědomí a od své Přítomnosti Duše. To se nazývá vertikální implantní programování a budeme se mu věnovat ve zvláštním článku na tomto blogu, až přijde vhodná doba. Vertikální programování je základem blokády Karanténní Země.

Druhou vrstvou programování je horizontální implatní programování. Plejáďané mne požádali, abych se tomu nyní věnoval, abychom započali s rozkládáním společenského programování, které vytváří tento Matrix.

Horizontální programování zneužívá skutečnosti, že dvojplameny duše (dvojčata duše) vstupují do čtvrté a třetí dimenze vesmíru jako dvojice mužské (elektrické) a ženské (magnetické) polarity. V její čisté podobě elektrická (kundalini) síla muže a magnetická (Duše) síla ženy vytvářejí přitahování, které zase vytváří směrování, které je silou evoluce.

Když je tato elektromagnetická síla přitahování žena/muž pochroumána prostřednictvím horizontálního implatního programování, vytváří pokroucené elektromagnetické pole v programované společnosti, a evoluce takové společnosti je opožděná, někdy po tisíciletí, tak jako v případě současné povrchové společnosti na Zemi.

Tento základní horizontální implant vytváří rozštěpení ve vnímání sexuální energie u žen a u mužů, tak, jak bylo detailně vysvětleno zde:

ČESKÝ ČLÁNEK: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/03/sexualni-energie.html

Tím nejefektivnějším způsobem, jak ovládat společnost a oddálit její evoluci, je ovládnout ženskou sexuální energii. To je i důvodem, proč kultury, které poskytnuly největší svobodu ženám, byly těmi, které zažily největší pokrok.

Tím nejefektivnějším způsobem, jak ovládnout ženskou sexuální energii v dané společnosti, je do takové společnosti infiltrovat kritickou masu Orion/Draco/Reptilianských sexuálních predátorů a nechat je volně pobíhat. To je, co Archoni provedli mnohokrát v lidské historii. Jakmile kritické množství žen obdrží negativní programování od těchto predátorů, vytvoří to Pavlovův efekt v podvědomí ženské psyché dané společnosti, a tak efektivně odsekne energii Bohyně.

Ve společnosti, jako je tato, začnou ženy žít dvojím životem, a sexuálně se vyjadřují, pouze když jsou daleko od upřených očí Matrixu.

Extrémním případem je společnost v Saudské Arábii.

http://www.theweek.co.uk/60339/nine-things-women-cant-do-in-saudi-arabia

Klíč k osvobození takové společnosti je v tom, aby nejpokročilejší ženy v takové společnosti postupně začaly vyjadřovat svoji sensuální, sexuální energii Bohyně:

http://thebestofhabibi.com/volume-18-no-2-september-2000/temple-priestess/

Archoni jsou naprosto alergičtí na hlubokou energii Lásky Duše mezi mužem a ženou, zejména u partnerů duše a dvojčat duše.

Tím, že určují inkarnační proces, tak zřídkakdy dovolí dvěma dvojplamenům duše inkarnovat se ve stejnou dobu. A i když se tak stane, tak ty se zřídkakdy potkají. A i když se dvojplameny potkají, tak zřídkakdy je jim dovoleno být spolu, Archoni zařídí situace, aby tomuto spojení zabránily. To je důvodem, proč jsou spojení dvojplamenů duše nyní na povrchu tak extrémně řídkým jevem. Většina lidí, kteří si myslí, že jsou dvojplamenem duše, jsou ve skutečnosti primárními partnery duše (partnery duše, kteří channelují energii dvojplamenu duše jeden druhému).

Hluboké spojení Lásky Duše mezi partnery duše na povrchu planety se stává o něco častěji, a když k němu dojde, pak jdou Archoni někdy do velkých extrémů, aby takové lásce zabránili, dokonce se odhodlají k zabití jednoho nebo obou takových partnerů.

Po Události a zejména po Prvním Kontaktu, Hnutí Odporu a Plejáďané začnou kontaktovat nejpokročilejší členy lidské společnosti, zejména ty, kdo si jsou vědomi rodin duše.

Tento kontakt nevyhnutelně vnese tektonické kulturní pohyby do lidské společnosti. Plejáďané a Hnutí Odporu komunikovali, že se takový kontakt někdy nevyhnutelně vyvine v hlubší romantické a sexuální vztahy, zejména mezi dvojplameny duše a mezi partnery duše, tam, kde jeden z nich žije na povrchu a ten druhý je v Hnutí Odporu nebo patří je Konfederační Flotile.

Abyste se na taková propojení lépe připravili, je potřeba, aby si povrchová populace byla vědoma toho, že Plejáďané a Hnutí Odporu mají velmi podobný společenský model, který je založený na rodinách duše. Někdy se plně věnují exklusivnímu posvátnému spojení se svým dvojčetem duše nebo se svým primárním partnerem duše, a někdy vytvářejí otevřená polyamorická propojení, která jsou založená na Lásce Duše a volném toku sexuální energie. Ke spojení mezi stejnými pohlavími také dochází, ale v takovém případě jsou taková spojení volná od jakéhokoliv Archonského vlivu, který je tak rozšířený na povrchu této planety.

Takováto propojení budou tím konečným testem integrace povrchové populace do Galaktické společnosti.

Vítězství Světla!

Připojte se k naší FB skupině:
 
Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:
 

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě