Richard Stříbrný, Horoskop říjen 2022

datum 2. 10. 2022

Nejvýznamnější konstelace říjen 2022

Z hlediska astrologického je zvýšená pravděpodobnost, že říjen 2022 nepřinese nějaké „covidové extrémy“ ( s výjimkou situace okolo 12.10. ) a to i přes snahu těch, kterým by vyhovovalo strašení obyvatelstva ( ovšem horší bude pravděpodobně listopad ). Světová ekonomika a světový mírový proces dostane v říjnu velmi pozitivní impulzy ( Merkur se 2. října dává do přímého chodu ). V tomto měsíci dostanou rozhádaní jedinci či znepřátelené státy mimořádnou šanci k nalezení rozumných kompromisů a k zakopání válečné sekery, jelikož do 23. října bude postupovat Slunce ekliptikou v těsné blízkosti Venuše v mírumilovném znamení Vah a po 23. říjnu pak v pevném a důstojném znamení Štíra. Alespoň v tomto čase by měla vítězit láska, moudrost a touha po životě v míru a v pohodě nad agresivitou či nad nenávistí k bližnímu svému ! Samozřejmě nic netrvá věčně a v listopadu se zase pokusí extrémisté z různých stran rozdmýchat doutnající konflikty, ale to je na této planetě, kde odjakživa zuří boj mezi dobrem a zlem, zcela normální. Nicméně pro tentokráte by se mohlo začít blýskat na lepší časy… I konstelace specificky ovlivňující dění v naší republice jsou v tomto měsíci vcelku harmonické a dají se očekávat kompromisní kroky vlády vedoucí ke zklidnění situace a ke zmírnění obav obyvatelstva z přicházející zimy. Vyznamenat se mohou také naši umělci a obchodníci, kulturní stánky by měly praskat ve švech.

27. října v 17.09 hod SELČ se dostává Slunce na své pouti ekliptikou na stejné místo, na kterém bylo při založení našeho státu a horoskop sestavený pro tento okamžik, pak podbarvuje dění v našem státě v následujících 12 měsících. Luna představující v mundánní astrologii lid se nachází ve znamení Střelce ( v osmém domě ) v harmonickém spojení s Jupiterem ve znamení Berana. V důsledku toho lze očekávat zvýšený zájem obyvatelstva o politiku a o rozdělování daní a dotací. Lid se bude velmi aktivně zabývat tím, zda politici plní své předvolební proklamace a pokud bude nespokojen, dá to najevo na demonstracích. Poškozený Mars ve třetím domě kvadrátem Neptunovým naznačuje ostré přestřelky mezi vládnoucí garniturou a opozicí, kdy se obě strany budou obviňovat ze lží a z podvodů. Vyloučit v následujícím roce nelze poškození cest a dálnic vodním živlem, výstavby dalších komunikací mohou váznout díky soudním sporům vyvolaných ekologickými organizacemi. Vládce desátého domu ( vlády ) Saturn v kvadrátu s Uranem naznačuje velké tlaky na odstoupení současné vlády či alespoň na nahrazení neschopných ministrů skutečnými odborníky. 

1. října vytvoří Venuše ve znamení Vah opozici na Jupitera ve znamení Berana. V důsledku toho by mohli lidé snáze podléhat svodům ze strany atraktivních leč nespolehlivých partnerů a luxusních věcí. 

2. října se dává Merkur do přímého běhu, což by mělo vylepšit komunikaci a urychlit ve společnosti tok informací a zboží.

8. – 11. října vytvoří tranzitující Slunce s Venuší ve znamení Vah kvadráty na Jupitera republiky ve znamení Raka, a to by mohlo vést ke komplikacím v oblasti mezinárodních vztahů a náš stát může být obviňován z nedodržování podepsaných politických či obchodních smluv. 

11. října přechází posel Bohů – Merkur do znamení Vah, ve kterém setrvá až do 29.října, navíc ekliptikou a také znamením Vah ( do 23.10. a pak znamením Štíra ) bude postupovat ruku v ruce Slunce s Venuší a díky tomu by lidé spolu měli přátelsky a uvolněně komunikovat a pro tentokráte by měl vítězit respekt a tolerance nad zlobou a nad nenávistí. Je to vhodný čas pro důležitá jednání a pro podpisy významných smluv. 

11. – 12. října vytvoří Mars v Blížencích kvadrát s Neptunem v Rybách a Merkur ve Vahách opozici na Jupitera v Beranu, což vytvoří méně příjemné astrologické klima, které může světu přinést řádění živlů v přírodě i ve společnosti. Vyloučit nelze ani prudké bouře doprovázené záplavami. 

15. – 22. října se ocitne Slunce v přesné konjunkci s Venuší ve znamení Vah v trigonu na Marse ve znamení Blíženců a na Saturna ve znamení Vodnáře, což vytváří kvalitu času ideální pro podpisy významných smluv a pro nalézání rozumných kompromisů při pokusech o ukončení sporů a válečných konfliktů. Toto je jedna z nejpohodovějších a nejharmoničtějších konstelací celého roku 2022 a když ji lidstvo nevyužije, tak se následně v listopadu opět může ponořit do krize a válečná sekera bude znovu vykopána…

23. října se mění kvalita času, jelikož Slunce s Venuší opustí vzdušné znamení Vah a přejde do vodního znamení Štíra a následovat je bude 29. října i Merkur. Navíc retrográdní Jupiter 28. října opustí ohnivé a válečnické znamení Berana a až do 20. prosince se zastaví na konci vodního znamení Ryb. Tyto pozice by mohly leckde vylepšit vláhový deficit a zmírnit válečnické tendence lidstva. 

Druhá půle října by mohla i naší republice díky řadě harmonických konstelací prospět politicky i ekonomicky. 

Zdroj: www.stribrny.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě