Richard Stříbrný, Horoskop červenec 2021

datum 1. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Nejvýznamnější konstelace červenec 2021

Nejvýznamnější mundánní konstelací je návrat Jupitera ze znamení Ryb do znamení Vodnáře ( 28. července ), ve kterém setrvá až do 29. prosince tohoto roku. V důsledku toho lze v následujících měsících očekávat snížené úhrny srážek oproti předchozím měsícům. Jupiter pohybující se vzdušným Vodnářem opět podpoří liberální proudy společnosti a pozitivní impulzy mohou dostat akcie firem produkujících moderní technologie a to zejména ve sféře výpočetní a komunikační techniky. Vzpamatovávat by se mohlo letectví a kosmonautika, cestovní ruch a strojírenství či automobilový průmysl. Světlo světa mohou spatřit převratné vynálezy, které posunou lidstvo vpřed na poli technického pokroku.

Z astrologického hlediska lze doporučit cestování na dovolenou spíše po 9. červenci, jelikož v prvních červencových dnech bude na ekliptice panovat veliké napětí, za kterého mohou přijít dramatické děje v přírodě, na cestách i ve společnosti. Pravděpodobné jsou výbuchy sopek, zemětřesení, prudké bouře či železniční a letecká neštěstí.

29. června až 5. července se na ekliptice vytvoří poloviční kosmický kříž mezi Marsem ve znamení Lva, Saturnem ve znamení Vodnáře a Uranem ve znamení Býka ( 4.7. se ještě připojí Luna ) a výsledkem mohou být extrémní děje v přírodě i ve společnosti, řádit mohou živly přírodní i teroristické. Vyloučit nelze zvýšenou četnost havárií v dopravě ( i v hromadné ) nebo v průmyslu, kolabovat mohou počítačové i rozvodné sítě. Ten kdo může, by měl vyrazit na cesty ať po vlastní ose či letecky dříve či později než v tomto časovém rozmezí.

6. až 8. červenec – Venuše opozice Saturn a kvadrát Uran, Merkur kvadrát Neptun – to je kvalita času, za které může panovat nevlídné klima v přírodě i v mezilidských vztazích.

10. až 20. červenec – mundánní konstelace jsou harmonické, astrologická situace se vystříbří a v přírodě i ve společnosti by mělo zavládnout pohodové a spíše teplé klima. Lidé by měli spolu přátelsky a uvolněně komunikovat, nuda nebude na pořadu dne. 19. a 20. července však tranzitující Mars ve znamení Lva vytvoří opozici na Urana republiky ve znamení Vodnáře, což na našem území může přinést havárie či násilné trestné činy, které pobouří naši veřejnost. Kolabovat mohou rozvodné a počítačové sítě, možné jsou prudké bouře, požáry a výbuchy.

21. až 30. červenec převažují harmonické mundánní konstelace i ty specificky ovlivňující dění na našem území a vytváří kvalitu času vhodnou nejen pro rekreaci, ale to pro důležitá jednání či pro podpisy významných smluv.

31. červenec až 4. srpen – pro svět to jsou z pohledu astrologického mimořádně náročné dny - Slunce konjunkce Merkur kvadrát Uran a opozice Saturn – technika se může vymykat zpod kontroly své obsluhy, možné výpadky počítačových a rozvodných sítí, četné karamboly v mezilidských vztazích i na cestách. Řádit mohou živly přírodní – možné jsou výbuchy sopek, zemětřesení, prudké bouře, tsunami a také různí extrémisté se mohou pokoušet rozdmýchávat doutnající válečné konflikty.

Zdroj: http://stribrny.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě