Richard Stříbrný - Horoskop březen 2021

datum 1. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Nejvýznamnější konstelace březen 2021

Nejvýznamnější okamžik tohoto měsíce a v podstatě celého roku nastává 20. března v 10.37 hod SEČ, kdy na své pouti ekliptikou vstoupí Slunce do znamení Berana a celý svět tak dostane nový impulz. Horoskop sestavený pro tento okamžik pak podbarvuje dění na celé Zemi po následující rok. V tomto horoskopu dominuje vzdušný a vodní živel ( viz nákres novoročního horoskopu ). Lidstvo bude řešit napětí mezi znamením Blíženců a znamením Ryb – rozum versus cit. Jedním z hlavních témat bude jak postavit po covidové pandemii na nohy rozhašené školství a ekonomiku. Bohužel to vypadá, že ta resuscitace bude zdlouhavá a bolestivá. V mnohých a zejména těch chudších lokalitách naší krásné planety bude pravděpodobně covid řádit i nadále a díky napětí vůči znamení Blíženců lze očekávat šíření respiračních chorob tam, kde lidé nebudou očkováni a dle mého názoru pozitivním efektem této pandemie bude uvědomění si, že jsme jedno lidstvo ( jeden propojený nadorganismus ) a ty bohatší státy budou muset chca nechca zasponzorovat léčení lidí v méně ekonomicky vyspělých koutech naší Země. Z astrologického hlediska by tento rok neměl být rokem suchým a horkým, ale spíše vlhkým a větrným. V ohnivých znameních je pouze Slunce ve znamení Berana, takže by nemuselo pokračovat globální oteplování a vysušování.

Pro naši republiku je pravděpodobné, že dojde k oživení cestovního ruchu, ale spíše ve druhé polovině tohoto cyklu času, jelikož na počátku 9. domu je Saturn ( v kvadrátu s Uranem ) a teprve za ním je Jupiter ( v trigonu s Lunou ). Velmi pozitivní impulzy přijdou pro kulturu a pro restaurace ( vládce 5. domu je Venuše v konjunkci se Sluncem v 10. domě ). Celkově je můj odhad, že v první půli tohoto cyklu bude stát mnohem více vydávat než vybírat na daních, ale ve druhé půli roku by se ta bilance měla vylepšovat.

Tento březen je z pohledu astrologického konečně ( oproti lednu a únoru ) harmoničtěji a jsou zde pozitivně působící konstelace, z nichž nejvýznamnější je fakt, že prakticky po celý tento ( a díky Bohu ) i v příštím měsíci bude Slunce ekliptikou postupovat v blízkosti Venuše, což by mohlo lidstvu přinést lepší časy. Více lásky, více radostí pozemských i duchovních a dobrý vliv by to mělo mít i na vztahy jak mezi jednotlivci tak mezi národy. První dvě březnové dekády by měly být vlhké, chladné a větrné, pak by se mělo začít oteplovat. První půli března však dění v našem státě ovlivní opozice tranzitujícího Saturna na Neptuna republiky, takže lze usuzovat na problémy s vakcinací obyvatelstva a na nelehký boj našich zdravotníků s epidemií a obchodníků s vládními nařízeními. Pozlobit nás může vodní živel v různých skupenstvích.

1. – 3. březen Venuše ve znamení Ryb se ocitne v harmonickém spojení s Uranem ve znamení Býka ( Slunce bude v trigonu s Merkurem republiky ), což vytváří ideální kvalitu času pro důležitá jednání, pro podpisy významných smluv či pro uzavírání svazků manželských. Ve společnosti i v přírodě by mohlo panovat vlídné klima.

4. - 7. březen Merkur dostihne na své pouti ekliptikou Jupitera ve znamení Vodnáře a Slunce spojí své síly s Jupiterem republiky. Tyto harmonicky působící konstelace mohou přinést lidstvu vynálezy či novinky vědy a techniky. Obchody by se měly hýbat a to zejména s elektronikou.

8. - 9. březen může na naše území vnést komplikace s vodním živlem, občany mohou vystrašit násilné trestné činy či havárie v dopravě a v průmyslu. ( Slunce kvadrát Mars republiky ).

12. – 13. březen – na našem území může váznout doprava a komunikace ( Merkur opozice Saturn republiky ).

14. - 19. březen přeje obchodním i duchovním aktivitám, Slunce s Venuší a s Neptunem v Rybách vytváří příjemné klima pro setkání s přáteli nad sklenkou dobrého moku či pro návštěvu kulturních zařízení.

20. - 23. březen dění ve světě bude ovlivňovat celá řada harmonických konstelací přejících zahajování nových projektů jak pragmatických majících za cíl ekonomický zisk ( Mars trigon Saturn, Merkur sextil Uran ), tak je tu vhodný čas pro inicializaci projektů duchovních či charitativních, které budou mít záměr pozdvihnout duchovní a sociální úroveň obyvatelstva.

24. - 26. března harmonické mundánní konstelace přejí setkáním s přáteli, seznamovacím aktivitám a návštěvám kulturních zařízení ( Slunce konjunkce Venuše ve znamení Berana ). 24. března dopoledne ( a předchozí den odpoledne ) však je nutná velká opatrnost na cestách, jelikož Merkur vytvoří kvadrát s Marsem .

29. - 31. březen budou dění u nás i ve světě ovlivňovat harmonicky působící konstelace, za kterých by se měly hýbat obchody, lidé by spolu měli důstojně komunikovat, v přírodě i ve společnosti by mělo panovat příjemné klima.

Zdroj: http://stribrny.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico