Rady od srdce na základě mých zkušeností

datum 16. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Moji milí čtenáři,
tuto kapitolu uvádím citací mé oblíbené autorky Eileen Caddyová z její knihy Otevírání dveří do nitra. Předkládám vám ji, protože souzním s těmito výzvami a myšlenkami a možná osloví i vás.

„Povznes své vědomí a uvědom si, že tvůj věk nemá hranic. Jsi tak mladý jako čas, tak starý jako věčnost. Žiješ-li plně a slavně v každém přítomném okamžiku, jsi vždy tak mladý jako přítomnost. Stále se znovuzrozuješ v Duchu a v pravdě. Nemůžeš zůstat stát v tomto duchovním životě; vždy je něco nového a vzrušujícího, čemu se lze učit a co lze dělat. Žití ve stavu očekávání tě udržuje stále bdělého a mladého. Když mysl stárne a otupuje se, život ztrácí všechnu jiskru a chuť. Nemůžeš-li pochopit některé nové pravdy svou myslí, ztiš se a povznes své vědomí, napoj se
na nekonečné univerzální vědomí a splyň s ním, tedy se Mnou, a budeš schopen porozumět všemu. Udržuj svou mysl bdělou, a nikdy nezestárneš. Zdrojem mládí je tvé vědomí; radost z žití je elixírem života.“

S Láskou vám nyní předávám své osobní zkušenosti.

Radost z žití začneme pociťovat, když se dokážeme vymanit ze strachu. Dlouhodobý strach nás paralyzuje a vede špatným směrem. Jediná správná cesta je za Světlem a to je cesta Bezpodmínečné Lásky, která nám otevírá nekonečno. Abychom se na ni mohli dostat, je potřeba z hloubi Duše odpustit jak sobě, tak i druhým. Odpustit z hloubi Duše znamená, že dokážu s Láskou obejmout jak pomyslně, tak i fyzicky sebe či toho, kdo nám jakkoliv ublížil. Jak to zjistíme? Položme si otázku: „Dokážu se chovat tak, jako by se má bolest nikdy neodehrála?“ Pokud si odpovíte ne, pracujte aktivně na tom, abyste dokázali pocítit ano. Je to těžké, ale jde to!

Proč je tato očista tak důležitá? Protože nelze milovat z hloubi Duše, když je naše nitro zanesené! Je to stejné i s naším tělem. Nikdy nikdo nemůže mít zdravé tělo, pokud si ho nevyčistí. Nemocnému se může ulevit díky různým prostředkům, ale bez komplexní celkové očisty je to dlouhodobě nemožné. Co myslím celkovou očistou? Očistu těla i Duše – vnějšího i vnitřního, očistu mysli a emocí a vnitřních postojů.

Uvědomme si, že lavinu informací, která na nás v současnosti padá, neřídíme. Jsme pány pouze těch myšlenek, které si tvoříme. Zbytek myšlenek nám chodí na mysl z celku a to znamená z většinového myšlení. Proto je důležité trénovat si rozlišovací schopnost a vybírat pouze myšlenky, které jsou nám užitečné a posouvají nás k mravním činům!
Myšlenky těch „jiných lidí“, které nám neprospívají, je třeba nechat bez povšimnutí – bez pozornosti; ony samy odejdou z naší mysli. Když jim nedáme energii, nežijí! Je možno tyto tmavé nízkovibrační či nemravné myšlenky pomyslně spálit v hlavě. Proto trpělivě a vytrvale trénujme svou pozornost. Správně v tichosti naciťujme a v souladu s Bezpodmínečnou
Láskou se rozhodujme! Náš správný postoj, činy a žebříček hodnot rozhodují, jaké budeme mít emoce či náladu a celkovou kvalitu života 💗💗💗

Stejně tak nemůžeme dlouhodobě žít ve špatném prostředí, které má přímý vliv na náš život. Špatně poskládané hodnoty v životě zapříčiní vnitřní prázdnotu! Kam zaměřujeme svou pozornost, tam nám to roste. Pokud budeme mít hmotu na prvním místě, tak budeme stále žít ve strachu! To vše jsem postupně pochopila, přátelé. A na tomto základě jsem udělala ve svém životě zásadní rozhodnutí podpořené činy. A za odměnu mám pohádkový láskyplný vztah se svým milovaným manželem, který se nestydí za své city 💗💗💗

Už jste slyšeli přísloví: Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá? Ano, ve vztahu to platí vždy pro oba. Pokud jste v manželství nebo v jiném vztahu a necítíte se v něm naplněni, pak si položte ty správné otázky do svého nitra: „Proč jsem s tímto mužem/ženou? Jaký mám nebo jsem měla důvod?“ Pokud budete k sobě opravdu upřímní a zjistíte, že vaše odpověď zní: „Abych nebyla sama nebo abych měla kde bydlet, aby se o mě postaral, aby mi koupil auto, aby mi udělal dítě, aby mi nahradil rodiče, abych nezbyla na ocet, abych utekla z domu nebo protože jsme spolu už dlouho, protože máme spolu děti, protože to očekával, protože to chtěli rodiče, protože neumím říci ne, protože mě miluje, protože mě uspokojí…“ To vše jsou špatné vzorce našich předků a marnosti v životě! Vždy je důležité správně navnímat
a přiznat si Pravdu, přijmout ji a promluvit si o ní.

Když znáte příčinu svého chování a i toho druhého, snadněji se navzájem přijmete. Naučte se komunikovat beze strachu, zcela na rovinu bez masek s otevřeným srdcem. Pokud opakovaně, ideálně bez emocí zjistíte, že vaše komunikace s dotyčným nikam nevede, s Láskou ukončete tento vztah. Když nemůžete fyzicky (platí i v případě smrti), tak na mentální úrovni. Jednejte vždy v klidu z hloubi své Duše a vnímejte pouze sebe, plně si uvědomujte svou hodnotu a zaujměte správný a v moudrosti pevný postoj 💗💗💗

Nikdy neřešte problémy ve vztahu zákulisní hrou, hmotou, citovým a jiným vydíráním, výčitkami, přes děti nebo přes postel! Takto si nakumulujete další problémy a hlavně strachy! ČISTÉ ÚMYSLY ROZHODUJÍ!!! Pamatujte, že zákon rezonance nikdy nespí! Vždy je aktivní a spravedlivý. Je to Boží zákon 💗💗💗. Ten nelze obelstít. Funguje
na 100 % vždy a všude.

Pokud se člověk ve svém životě posune do vyšších vibrací, nemůže být ani žít s člověkem dlouhodobě uvíznutým v nízkých vibracích. Je to neslučitelné a navíc pro oba na všech úrovních likvidační!!!

Nyní krátká citace z jedné z nejstarších knih světa, z Bible:

„Moudrost společně s dědictvím je dobrá a výhodná pro ty, kdo vidí slunce. Vždyť moudrost je pro ochranu, [stejně jako] peníze jsou pro ochranu, ale výhoda poznání je, že moudrost zachová naživu ty, kdo ji vlastní.“
Bible Kazatel 7 : 11, 12

Mnoho z vás chce vědět, jak je možné vybudovat si a udržet harmonický vztah. Uvedu vám pár zásad, které nám k tomu pomohly.

Nejdůležitější zásada ve vztahu je nastavit si 100 % důvěru, mít před sebou čistý stůl, vše si čestně „vykomunikovat“ bez tajností a zákulisních myšlenek a činů. To vše pouze s čistými úmysly!

„Každý, kdo něco skrývá v manželském či partnerském vztahu, je oslaben!“
Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Je potřeba znát a zohledňovat ve vztahu mužskou energii a ženskou energii. S tímto poznáním se naučit vzájemně respektovat, a to bez podmínek.

Pro lepší pochopení předkládám obrázek.

(viz přiložené pdf; poznámka redakce)

Mužská energie proudí od 0 až po 100 %. Muž zásadně dělá jednu práci a to dokonale. Dotáhne ji proto až dokonce! Každý muž si po vykonané práci, kdy dosáhl 100 %, musí nutně chvíli odpočinout. Je to individuální záležitost. Jednomu stačí 10 minut, druhý potřebuje 20 minut… V tomto čase NIC nevnímá! Je zkrátka ve své jeskyňce. Všechny „krabice“ ve svém mozku má zavřeny, ani se navzájem nedotýkají. Myslí na nic. A to žena, která funguje odlišně, jen těžce chápe. Milé ženy, RESPEKTUJTE TO! Pokud to nerespektujete, muž vám sice odkývá vše, ale skutečně o tom neví!!! On vám nelže, fakt si nevzpomíná! Moudrá žena ví, kdy má láskyplně mluvit se svým mužem. Muži nás potřebují!

My ženy máme jinou energii. My máme v hlavě „propojené dráty“, které jsou pod neustálým napětím a jedou bez ustání. Proto také máme schopnost dělat pět věcí najednou. To zase muži jen těžce chápou. Točí se jim z nás kolikrát hlava! Vše stíháme, ale jen těžce dotahujeme. Ale máme schopnost vidět a cítit souvislosti. Nikdy neodpočíváme, stále na něco myslíme, neb naše energie proudí v sinusoidách asi od 30 do 70 %. Proto toho také namluvíme daleko více než muži. Milí muži, respektujte nás, milujte a ochraňujte. Potřebujeme vás!

Tato znalost je moc praktická, budující a způsobuje HARMONII ve vztahu. Já jsem ji získala na úžasném semináři paní Galiny Šeremetěvové, viz zdroje mého poznání v závěru knihy.

Dále zaměřujme svou pozornost s důvěrou na to, že manžel či partner dělá v dané chvíli to, co umí nejlépe s tím nejlepším úmyslem. Bez obviňování, výčitek, domněnek! Je potřeba mít své emoce pod kontrolou a chovat se k tomu druhému s Láskou. Doporučuji obrátit momentální nespokojenost v humor. Já to dělám tak, že říkám: „Zdeňo, mé propojené dráty nemají s kým komunikovat, neb tvé krabice jsou momentálně všechny asi zavřeny.“ Zdeňa
mi zase v otočené situaci říká: „Jolinko, tvé propojené dráty hoří, proto to neumíš dotáhnout, viď.“ Oba se zasmějeme tomu, jak umí Marťan zdatně komunikovat s Venušankou a je to. Obejmeme se a tím se navzájem ihned léčíme. Pusinka jedna nebo dvě, jsou vždy sladké
obě dvě!

My s jistotou cítíme a víme, že se z hloubky Duše milujeme a nepochybujeme o tom. Oba myslíme a jednáme jen pro dobro toho druhého a tím pro společné dobro 💗💗💗.

Zdeňa je totiž někdo jako já. Já jsem totiž někdo jako Zdeňa. A to je to, co bychom měli v láskyplném vztahu cítit, HARMONII.

V Bibli se píše:

„Manželé, milujte stále své manželky.

Takto by měli manželé milovat své manželky jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe, neboť nikdo nikdy neměl v nenávisti své vlastní tělo; ale živí je a něžně je chová, stejně jako i KRISTUS nás, protože jsme údy jeho těla. „Proto muž opustí otce a matku a přidrží se své manželky a ti dva se stanou jedním tělem.“ Toto posvátné tajemství je veliké.

Nicméně ať také každý z vás osobně miluje svou manželku jako sám sebe; naproti tomu manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“
Bible Efezanům 5 : 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Souzním také s moudrostí Chico Xaviera a cítím, že není již co dodávat 💗

„Ostatním umožním, aby byli takoví, jací jsou. Po sobě vyžaduji, abych byl každý den lepší.“
Chico Xavier

„Každý dobrý čin, který uděláte, je Světlem, jenž rozsvítíte na své cestě.“
Chico Xavier


Osobní mantra našich Duší

„Kráčíme cestou stvořenou námi
v rozměru Lásky a radosti Světla našeho,
pokojem naplněného života,
našeho vytvořeného,
udržovaného a navždy hýčkaného štěstí“

💗💗💗💗💗💗💗💗💗


Ze srdce vám přeji objevit Bezpodmínečnou Lásku a naučit se v ní společně
setrvávat 💗💗💗

Jolana Vavrečková Janišová


Zdroj: kapitola z knihy Jídla Světla – Sladké placky Jolany Janišové

Více informací o autorce můžete najít na www.jidlasvetla.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico