QUEST / VÝPRAVA ZA FONTÁNOU DUCHA

views 226 datum 27. 9. 2021
GEOMYTHICKÁ ESSEJ, ANTHONY ROBERTS
Bůh je srozumitelná sféra, jejíž střed je všude a obvod nikde.
- from Asclopius by Hermes Trismegistus (Thoth)
Koncept holistické spirituality, na kterou se nahlíží jako na čisté umění, vnímané prostřednictvím ekumenických kulturních kořenů, je všeobjímající a vzrušující.
Dostavuje se rychle rostoucí myšlenka, že všechny různé kultury a rasy, vyvolané vzrůstajícím lidským životem na této planetě, jsou spojeny běžnými psychickými a poměrovými (kognitivními) vzory.
Tyto vznikající vzorce mají formu a jsou klíčovány do planetární struktury (biosféry), prostřednictvím přesných metrologických a geometrických šablon.
Tyto vzorce uspořádávají a jiskří poměry kreativní existence. Vzory, které jsou skutečně morfologickou ontologií, jsou také záměrně klíčovány do lidské mysli a ducha. Nyní existují důkazy k ověření těchto překvapivých (a zásadních) poznatků.
Vzory jsou zapsány do krajiny a lze je vyvolat aplikací geomantických umění, prostřednictvím aplikovaného psychismu ve formě mystického věštění (prorokování).
Nebo jinak řečeno, použití kontrolovaného a organicky zaměřeného proroctví zmírněného láskou.
Důkazy spojující tyto kanonické vzory se objevují v mnoha formách. Posvátná Geometrie, Posvátná Architektura, Posvátné Umění, rytmy a vzorce Posvátného Tance, Symbolické Divadlo (využívající dramatizovaný rituální a formální pohyb k symbolizování kořenových psychologických a duchovních pravd) a v neposlední řadě nutkání lidstva v neustálém hledání „celistvosti“, nebo jak by to řekl Jung „reintegrace opuštěného psyché“.
Všechny tyto aspekty sjednoceného bytí se setkávají na lidské cestě k duchovnímu (a sociálnímu) osvícení u všech druhů lidstva. Základní harmonický pohyb „hledání (quest)“, upevňuje lidský účel v ocenění jeho role při posilování svobody a vyživování jeho nejvýživnějších metafyzických kořenů.
Tento posvátný úkol (quest), krystalizuje do mnoha propojovacích forem Božských kosmologických vzorů a ploch v symbolické podobě, prostřednictvím hlavního impulsu umění, divadla a tance, který je všude společným dědictvím. Tato umění atd.. Se často odrážejí na krajině a v ní. Krajina, kterou všechny starověké kultury kdysi rozeznávaly jako posvátnou a živou, korusující s téměř vnímavými vzory energie a informačních „polí“, které zahrnovaly morfologickou empatii a růst. „Morfická Rezonance“ Ruperta Sheldrakea, je ve skutečnosti starým akašickým záznamem ve vědecké podobě.
Když umělci různého rasového a kulturního původu čerpají své umělecké přednosti z archetypového, ​​symbolického rezervoáru kanonického umění, geomythicky vpleteného do krajiny, všechny bariéry se rozplynou. Pak může následovat skutečná jednota komunikace. Vytváří se přirozená radost a vztah, který má přednost před jakoukoli umělou kulturní překážkou, vztah vytvářející přirozený šamanismus. Abychom použili celosvětový příklad, ruiny rozsáhlého systému posvátné /geometrické architektury, leží napříč tváře každé země na Zemi. Stonehenge, Baalbak, Carnac Alignments, Tiahuanaco, Mohenjo Daro, všechny megality a stavby protkané planetou v jejich ozdobných geometrických vzorech, tvoří tento nesmírně starodávný systém. Je to systém, který tento spisovatel označuje jako systém „Geomythické“ struktury. S tímto složitým designem, který velký současný mystik John Michell nazval „Duchovní Inženýrství“, existují umělecké formy, folk, příběhy, mýty, legendy, rituální tance a šamanistické drama. Tyto vnější kulturní výrazy toho, co představoval starý systém megalitické vědy, mají určité formální body soudržnosti. Například domorodci oslavující rituální tanec plodnosti a společenství s Bohy v odlehlé africké vesnici, pravděpodobně soustředěné kolem vlastního starého stojícího kamene, by byli okamžitě v kontaktu s našimi vlastními opaty Bromley Horn Dancers a Morris Men při Slunovratovém tanci a oslavách Rovnodennosti v Derbyshire, někdy v Arbor Low Stone Circle. Restrukturalizace těchto starověkých geomantických společenství a korespondence, je sama o sobě dlouhým úkolem. Umění, věda a všechny propojené kulturní krásy tvoří tělo tohoto úkolu. Z toho plyne holistický aspekt věštění, který pramení z proutkování posvátné krajiny.
Japonské Noh, divadelní hry, formální řecké maškarní drama, anglické středověké „tajemné“ hry, současné avantgardní pantomimy a „konceptuální“ divadelní skupiny, to vše zušlechťuje alchymistické zlato kanonického psychologismu, které pramení z relikvií a pozůstatků předpotopního systému duchovního umění.
V platonickém smyslu je to matematický tanec kauzativní formy, který je poetický a barevně živý, prostřednictvím lidské duchovní činnosti. Jednoduše řečeno, lidské bytosti, v kontaktu a v akci se živou, mýtickou krajinou a jejími geometricky klíčovými, organicky synergickými památkami, organizují Svatou Vizi a provádějí Posvátný Tanec - Spirální Tanec Života.
Tento „tanec“ po tváři Posvátné Matky Země pomocí extaticky věštěného duchovního umění, geomythicky krystalizuje do fyzické reality hledání. Při hledání, ať už jde o duchovní poznání, posvátné artefakty nebo historické osvícení prostřednictvím aplikací, jako je jasnovidectví, psychometrie nebo proutkaření, se základní účel znovu obnovuje. Tím účelem je propojení hledajícího v podobě celkového Situačního „Divadla“, které vede k Jednotě Bytí s celou Stvořitelskou Maticí. Kosmický vztah a perspektiva. Doktorka France Yatesová to ve své skvělé knize Rosekruciánské Osvícení nazvala Divadlo Světa (The Theatre of the World) a krásně to objasňuje. V některých ohledech je klišé „vše je divadlo“ přesné.
Současná popularita psychického hledání, pochází z potřeby lidí odhalit posvátné vzorce, které leží za fasádou fyzické reality. Questing je vizionářský zážitek, zakořeněný v geomythice skutečné interakce s hmatovými a energizujícími složkami živé Země. Tento spisovatel popsal svoji geomythiku, jako fyzicky symbolickou a symbolicky fyzickou ... souběžně. Takový je quest, takové je hledání! Je to forma psychického propojení. Aby to bylo experimentálně holistické, musí tomu tak být. Když questor splní úkol, může to být stejně obohacující (a poučné), jako když staří Artušovští Rytíři dosáhli Grálu. Metafora je samozřejmě identická. Moderní „technickou“ metaforou může být spojení hardwaru a softwaru v harmonické synergii funkcí. Je to skutečně apoteóza toho, co renesanční metafyzik Robert Fludd nazval „Unitas“ a v nedávné době Jung popsal jako „Mysterium Coniunctionis“.
Všechny questy a hledání nakonec vedou k opětovnému shledání s Bohem v jakékoli formě, kterou může být Božství zpočátku kulturně uznáváno. Tak je konečně odhalen skutečný smysl pátrání. Shledání/Sjednocení. Při alchymicky metafyzickém shledání, „coagula solva“, jsou všechny odpovědi objasněny, veškerá žízeň utišena a veškerá únava vypuštěna. Dobrodruh / hledač dosáhl cíle, rytíř dosáhl Grálu a hvězdy houpají hlavami v radosti z krásy harmonické moudrosti znovuzrozené v lidské duši. Fontána lidské duše, pramenící z pramene Božího bezedného matrixu, Grálu, udržuje harmonii hledače s kosmickým vědomím. V tom, co Keltové nazývali „Zpívající Sféry Proroctví“, je vyřešena veškerá moudrost. V zónách geomythické magie Roberta Coona, se moudrost mísí do harmonické aplikace. Lidstvo je katalyzátorem. Hledat, ptát se, vědět je podstatou lidského osudu.
ZDROJ: Anthony Roberts, Gondolin, August 1988, Voyage to Avalon
by Robert Coon
Sdíleno na frekvenci planetárního surrealismu, který nemá hranice a omezení a otevírá dveře ke všem snům,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021