Putování časoprostorem (ukázka z knihy)

datum 14. 10. 2021
Zdroj: www.kliceksrdci.cz

Mé vzpomínky na vodní světy sahaly do dob hodně dávných, k samotnému božskému pramenu, do
míst, kde se vše tvořilo.


Stojím u lehce průhledného azurového krystalu, se kterým jsem spojena. Nacházím se v jeskyni
Stvoření. Je zde jezero s posvátnou vodou a kolem něj v kruhu krystaly. U každého stojí bytost s ním
spojená. Můj je modrý. Krystaly začínají vyzařovat zářivé paprsky, které formují nad vodní hladinou
posvátnou geometrii. Komunikují, prostupují se, mění tvary, až se vtisknou do vody. Vytvořila se
„Božská matrice“. Odtud vše hmotné vzniká.


První světy jsou energetické, další plazmatické, poté se tvoří světy vodní a krystalicko-vodní.


Vnímám svou již lehce hmotnou, průhlednou, medúzovitou formu. Tato bytost je nesmrtelná. Může
se stále obnovovat, pokud chce. Voda je místy průhledná, jindy tyrkysová, azurová, ale i zlatá, fialová
či duhová nebo diamantová. Je „inteligentní“, může měnit barvu a strukturu. Kapalina se vším
spojená, která reaguje na energie vesmírné moudrosti. Tyto bytosti nepotřebují přijímat potravu,
jejich nos a ústa jsou jen malé dírky. Nemluví, dorozumívají se telepaticky. Neválčí, neubližují, protože
ví, že všichni jsme jedním. Ani by je nenapadlo někoho napadnout. Vše je v souladu. Bytosti se
nachází v obrovském prvotním oceánu lásky. Tělo je částečně humanoidní, ale hodně se podobá již
zmíněné medúze.


V dalších vodních světech je již tato bytost obklopena delfíny, mantami, rejnoky, a dokonce i vodními
jednorožci. Postupně se přidávají krystaly, vodní chrámy, ostrůvky. Když jsem ve vodě, tak mám vlasy
a tělo medúzovité, ale při vystoupení na břeh se mění na lidské. Vlasy se rozplétají do krásné třpytivé
hřívy, z těla medúzy se tvoří vlající lehké šaty a pod nimi nohy. Tělo se mění nějakým zvláštním
systémem bublin.


V dalších vodních světech se nachází bytosti, které u nás známe jako mořské panny. Některé žijí jen
ve vodě, jiné se umí měnit a žijí i na souši. Byla jsem touto měňavkou. V dávných dobách Země jsem
vystoupila z mořské pěny na břeh, stejně tak jako Afrodita. Otec, stvořitel této vodní rasy, byl a je
Poseidon. Ten působil zde na Zemi i v dobách lemurských a atlantských, které byly další verzí
krystalicko-vodních světů.


Do oné doby ovšem zasáhlo několik druhů negativních mimozemšťanů a my ve své naivitě (neznali
jsme zlo) jsme věřili, že všichni jsou stejně láskyplní. Nečekali jsme, že můžou existovat bytosti se
zlými úmysly, a tak to dopadlo, jak dopadlo. Ty jemně-hmotné, láskyplné duše toto trauma velmi
zasáhlo. Dodnes ho čistí, vyrovnávají se s následky a touží se navrátit ke svému prvopočátku.
Vraťme se k původní Božské vodě, která je lehce energetická, plazmatická a také podobná tekutému
krystalu. Mění svou strukturu a barvu podle vesmírné moudrosti, která je spojena se vším. Je tu také
prvotní světelná, ohnivá, hvězdná, sluneční energie. Semínka, knihovny, ukrytá v jádrech hvězd,
komunikující s jádry planet, s jádry bytostí atd. Vytváří Zdrojovou síť a ukrývá v sobě prvotní
informace.


Jádra – semena jsou takovými knihovnami. Můžete se s nimi spojit, nechat je rozkvést, uzrát a z
těchto plodů čerpat, předávat. Vesmír není složen jen z dimenzí, ale také z energie skryté mezi nimi.
Tam ve skutečnosti vše vzniká.


Jak vše funguje, se nedá dát do slov. Záleží, z jakého úhlu či úrovně se člověk dívá. Verzí, dimenzí,
příběhů, pravd je více, a přitom jsou všechny součástí jedné. Když roztáhnete spirálu, tak na každém
kole uvidíte něco trochu jiného. Pokud ji pustíte, tak se vše objeví v jednom kruhu. Vše je tedy
pravda, jen na různých úrovních je to viděno jinak. Vesmíry můžete vidět jako koule v jedné kouli, ale
můžete jich vidět také nekonečně mnoho. Pro představu třeba jako Matrjošku do nekonečna se
skládající. Každá je jiná, ale pořád je to jedna a ta samá. Budova má také různá patra, v každém bydlí
někdo jiný, má jiný život, a přesto jsou všichni součástí jednoho domu.


Život je velmi pestrý…

Autor: Ivona Antalii
Vydavatel: Noxi

Více informací na www.kliceksrdci.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico