PTÁCI VE SNECH PŘINÁŠEJÍ ZEJMÉNA DOBRÉ ZPRÁVY O ŠTĚSTÍ, VYLÉČENÍ A LÁSCE

datum 11. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Když se nám ve snu objeví ptáci, je to pro nás dobrým znamením. Ptáci symbolizují naši touhu po svobodě, vytyčených cílech, ale i po obyčejné radosti a životním štěstí.

Význam konkrétních druhů ptáků ve snech závisí na jejich chování, zvucích a barvě. Tyto vlastnosti nám pomohou určit smysluplnější interpretaci příběhu ve snu. Samozřejmě velmi záleží na naší zkušenosti s ptáky, zdali jsme chovatelé nebo máme-li na ptáky vztek kvůli nepořádku na kapotě.

Pestrobarevní ptáci

Andulky, ledňáčci a kolibříci svým barevným peřím rozveselují okolí. Jsou symbolem dobré nálady. Staří Aztékové kolibříka uctívali a věřili, že jsou to převtělení bohové. Tito drobní ptáci svým dlouhým zobákem vysávají nektar z květů a chytají drobný hmyz. Létají jako akrobati z místa na místo a během letu se dokáží zastavit nebo bleskurychle změnit směr. Umějí dokonce létat pozpátku. Pokud se vám zdálo o drobném pestrobarevném ptákovi, popřemýšlejte, jestli nejste podobně rozlítaní a uchvátaní. 

Sny o ptácích, kteří nás na jaře navštěvují jsou ukazateli štěstí a radosti.

Foto: Naturalism14 / www.shutterstock.com

Ptáci s tmavým peřím

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se vrány a havrani objevují hlavně kolem hřbitovů a nemocnic? Již keltové je považovali za vtělení Morrigany, bohyně války a smrti. Černí ptáci jsou spojováni se smrtí a neštěstím. Co vám sen zjevením černého ptáka posílá za zprávu? Máte strach ze stáří, smrti či se bojíte neštěstí?

Ptáci stěhovaví

Husy, vlaštovky, jiřičky, špačci nebo čápi odlétají do teplých krajin. Staří druidové věštili podle jejich obrazců na nebi budoucnost. Římané a Řekové podle letu vlaštovek předpovídali počasí. Vlaštovka byla zasvěcena egyptské bohyni, jež byla předchůdkyni římské Venuše a stala se symbolem přícházejícícho jara. Stejně tak čápi jsou opředeni nejrůznějšími bájemi a mýty. Odedávna se věřilo, že sen o čápovi předpovídá narození dítěte do rodiny. Čáp se živí rybami a žábami a je spojován s vodou a tvořivostí. Je ohlašovatelem jara a poslem dobrých zpráv. Na lékárenských štítech čáp symbolizoval lásku. Pamatujete, když jste zjara uviděli prvního čápa, jak se vám po tváři rozlil úsměv? Sny o ptácích, kteří nás na jaře navštěvují, jsou ukazateli štěstí a radosti.

Holubice

V některých zemích východní Evropy lidé věří, že duše mrtvých odlétají v podobě holubic. Podle řecké mytologie přinesla holubice Diovi pokrm, který zajišťoval nesmrtelnost. Holubi jsou znamením lásky, míru a věrnosti. Jsou totiž úžasní navigátoři a dokáží nalézt svůj domov i na obrovské vzdálenosti.

Páv

Jelikož paví peří snadno dorůstá, je páv symbolem znovzrození a nesmrtelnosti. Podle mytologie značí také lásku, oddanost a dlouhověkost. V moderní době se stal ztělesněním moci a pýchy. Jelikož je páv velice neklidný před bouří, je s ní často spojován. Která z těchto vlastností nejvíce souvisí s vaším snem?

Sova

Sova je milována pro svůj vhled a moudrost. Je to velice tichý a plachý pták, který vyniká v nočním lovu, jelikož má výborný zrak a sluch. Přináší vám sova ve snu nový pohled na život?

Orel

Stejně jako ostatní dravci má i orel skvělý zrak, ostré drápy a zobák. Dokáže rozpoznat svou kořist až na vzdálenost dvou kilometrů. Orel představuje naši vlastní spiritualitu ve spojitosti s vítězstvím v zápase s vnější silou. Zároveň je kvůli svému rozpětí křídel a poklidném vznášení se nad krajinou inspirací a autoritou. Našli jste odvahu se vznést a uskutečnit své sny? Jste orlovou kořistí nebo jste sami vyrazili na lov?

Labuť

Elegantní labuť je symbolem posvěcené čistoty. Protože se pohybuje jak na zemi, tak ve vodě i ve vzduchu, je propojována se všemi třemi elementy. Labuť přináší zprávu o vyléčení, pokoře a oddanosti.

Zdroj: www.fajntip.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico