Psychologové varují empatické lidi před nebezpečím únavy ze soucitu

datum 22. 5. 2019

Empatie může znít pouze jako trendové, módní slovo, ale my, kteří žijeme své životy jako skuteční empatičtí lidé, víme, že život není vždy jen procházka růžovou zahradou.

A ačkoliv mi možná mnozí lidé nevěří, když to říkám, dokonce i psychologové varují před nebezpečím „soucitné únavy“ (únavy ze soucitu), tedy velmi obvyklým vedlejším účinkem v životě empatického člověka.

Vliv cizích emocí na empatické lidi

My, empatičtí lidé, prociťujeme vše do hloubky. Chápeme jiné lidi a soucítíme s nimi způsobem, který je těžké vysvětlit.

Při vstupu do místnosti okamžitě pocítíme hněv, smutek, osamělost, štěstí, energetické a neurotické vibrace, které absorbujeme od každé přítomné osoby. A díky tomuto zrcadlovému efektu jsou lidé často zmateni či klamáni naším zdánlivě podivným chováním.

Nechápejte mě špatně, mít soucit s jinými a vcítit se do pocitů druhého, ještě i v extrémním případě, je v mnoha ohledech skvělé.

Miluji celým svým srdcem, mám soucit s jinými a pochopení pro všechny živé bytosti, a tyto intenzivnosti a senzitivity plynoucí z mé duše ze mě dělají v mnoha ohledech zaníceného člověka.

Toto hluboké cítění však i něco stojí.

Ačkoliv jsem donedávna tento oficiální termín nikdy neslyšel, pochopil jsem, co je soucitná únava a jak mě ovlivňovala v minulosti, nebo jak mě ovlivňuje nyní.

Soucitnou únavu zažívají empatičtí lidé, vysoce senzitivní lidé, pečovatelé a většina lidí, jejichž snahou je pomáhat jiným. U empatických lidí je však větší pravděpodobnost, že její účinky budou zažívat na velmi škodlivé úrovni.

Příznaky často zrcadlí lidi, od kterých doslova absorbujeme negativní energii. Pocity bezmocnosti, utrpení či dokonce zástupné prožívání traumatu skrze jiných, to vše spadá pod soucitnou únavu.

V důsledku toho můžeme být často vnímáni jako asociálové, když se začneme od ostatních lidí odtahovat ve snaze chránit si svou pohodu. A tak to není.

Často si neuvědomujeme, kolik smutku a tragédie jsme absorbovali, dokud nás to nezačne ničit, a tak se izolujeme, abychom se dali do pořádku.

Příznaky únavy ze soucitu

K dalším symptomům únavy ze soucitu patří:

  • ztráta radosti
  • nespavost
  • fyzická, duševní a citová únava
  • potlačování vlastních emocí
  • noční můry
  • nadměrné užívání léků na psychiku
  • a mnohé extrémní příznaky spojené s intenzivní chronickou stresovou poruchou

Podle terapeutů, kteří se na stránce HSpersons.com snaží společně pomáhat vysoce senzitivním jednotlivcům, je mezi lidmi s vysoce senzitivními vlastnostmi vysoká míra sebevražd.

Když to rozvedou trochu podrobněji, vyslovují hypotézu, že je to kvůli jejich nadměrné citlivosti na nesmírné množství extrémních emocí a životních zápasů, které se kolem nich odehrávají.

Dále vysvětlují, že empatičtí lidé se často odtahují od společnosti jiných proto, aby se chránili. Následkem toho jsou často považováni za podivné a mnoho z nich je dokonce šikanováno.

Mnozí z nás se cítí jako cizí stvoření neschopná pochopit neustálý chaos, který se rozléhá v našem nitru, nebo se od něj odlišit.

Klinická psycholožka Bo Forbesová v článku, který vám doporučuji si přečíst – Bo Forbes (v angličtině), cituje jednoho ze svých čtenářů, když říká: „Je to jako bych byl cizinec přicházející z jiné planety – nikdo mi nerozumí a občas nerozumím ani sám sobě.“

A já jsem nikdy neslyšel nic, co by lépe vystihovalo, jak se každý den cítím. Podrobně se také zabývá tím, kolik empatických lidí chce neustále pomáhat lidem, které potkají a kteří jsou naplněni traumatem, smutkem a dalšími bolestnými pocity.

Jsme skvělými intuitivními léčiteli a lidi k sobě nějak přitahujeme – zejména ty, kteří jsou na dně.

Všechny empatické lidi však nabádá k tomu, aby udělali potřebná opatření, aby více pečovali o sebe sama, stanovili si jasné hranice a naučili se, kdy je potřeba pomoci jiným a kdy říct NE. Její rady si můžete přečíst ZDE.

Závěr

Pokud máte co dočinění se soucitnou únavou, rozhodně existuje naděje! Možná pro vás nastal čas přestat se na chvíli snažit pomáhat jiným a dopřát si léčebnou přestávku. Ale neizolujte se.

Vyhledejte podporu svých přátel, rodiny a lidí, kteří vám umí pomoci. K přezkoumání svého stavu navštivte stránku HSperson.com a případně si promluvte se zkušenými terapeuty, kteří se specializují na soucitnou únavu zažívanou z důvodu vysoké senzitivity.

Naučte se stanovit si zdravé hranice a najděte si záliby, které ve vás vyvolávají dobrý pocit. A rozhodně při nich travte spoustu času!

Neočekává se od vás, že budete superhrdina, proto si především uvědomte, že ačkoli pomáhat jiným je krásné, existuje SPOUSTA situací, kdy neumíte pomoci, a proto přestaňte hluboce zraňovat sami sebe tím, že se o to budete stále snažit.

Zdroj: awarenessact.com, Zpracovala: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico