Psychologický test: Odpovězte na 4 otázky a zjistěte, jaký jste typ osobnosti a zda máte geniální myšlení

views 2 232 datum 25. 9. 2021

Zjistěte, zda i vy máte geniální myšlení a jaký typ osobnosti jste. Prozradí vám to Myers-Briggs osobnostní test, který se skládá z pouhých 4 otázek. Následně vám pak vyjde jeden z 16 typů osobnosti, který prozradí, jaké máte silné stránky.

Otázky

K tomu, abyste zjistili, který typ osobnosti jste, stačí odpovědět na 4 jednoduché otázky. U každé odpovědi máte v závorce písmeno, to si zapište na papír, jakmile odpovíte. Po dokončení testu vám vznikne slovo složené ze 4 písmen, pokračujte dolů, zde najdete popis vaší osobnosti.

1. Pokud se cítíte vyčerpaní, co uděláte?

(E) Půjdu si popovídat s přáteli.

(I) Zůstanu doma a budu si číst nebo sledovat seriály

2. Který z těchto popisů na vás více sedí?

(S) Rád žiji "teď a tady", věnuji pozornost detailům a užívám si přítomný okamžik

(N) Rád sním a představuji si budoucnost. Vidím symboly a znamení všude kolem sebe.

3. Je třeba, abyste udělali důležité rozhodnutí. Jakým způsobem se budete rozhodovat?

(T) Logicky a racionálně.

(F) Budu se rozhodovat srdcem, budu brát v potaz emoce a pocity ostatních lidí.

4. Chystáte se zúčastnit nějaké události. Co uděláte?

(J) Vše si naplánuji s předstihem.

(P) Budu se chovat spontánně podle okolností.

Zdroj: Pixabay.com

Vyhodnocení testu

INTJ – Architekt

Gratulujeme, váš typ patří k jedněm z nejvzácnějších. Odhaduje se, že tento typ mysli mají pouhá 2 % světové populace, žen s tímto typem myšlení je údajně pouze 0,8 %. Jste rozhodní, ambiciózní, nechybí vám ani zvídavost a velká představivost. Jste velcí tajnůstkáři a neradi plýtváte svým časem. O Architektech se říká, že mají geniální myšlení.

INTP – Logik

Odhaduje se, že pouze 3 % lidí patří do této kategorie. Jste velmi vynalézaví, inteligentní a kreativní. Máte logické myšlení a věci vidíte z jiné perspektivy než ostatní. Lidé patřící do tohoto typu se skvěle uplatní na poli vědy.

ENTJ – Velitel

Jste rozený vůdce s přirozenou autoritou. Počet lidí s vaším typem se odhaduje na 3 %. Jste velmi charismatičtí a sebevědomí. Umíte vést lidi a přimět davy, aby vás poslouchaly. Striktně se držíte toho, že veškerá vaše rozhodnutí jsou racionální. Věci děláte naplno a od ostatních lidí čekáte to samé.

ENTP – Diskutér

Lidé tohoto typu jsou velmi chytří, upřímní a bystří. Rádi se zapojují do intelektuálních a filozofických debat, protože jim to dává šanci předvést své schopnosti. Mají vynikající všeobecný přehled a skvěle jim to „pálí“. Tento typ tvoří asi 5 % světové populace.

INFJ – Advokát

Jedná se o jeden z nejvzácnějších typů vůbec, počet Advokátů se odhaduje na méně než jedno procento celé populace. Už od malička mívají Advokáti silné morální zásady a jsou čestní. Jsou velmi odhodlaní a akční. Stanovují si dlouhodobé cíle, na nichž usilovně pracují. Tito lidé jsou schopni vyřešit téměř jakýkoliv problém.

INFP – Mediátor

Mediátoři představují asi 4 % lidstva. Jsou to lidé, které jejich okolí často nechápe. Stanovují si své osobní zásady, kterých se drží a svá rozhodnutí dělají v souladu s nimi. Na první pohled působí klidně až odtažitě, ale dřímá v nich skrytá vášeň.

ENFJ – Protagonista

Protagonistů jsou po celém světě asi dvě procenta lidí. Často tito lidé míří do politiky, stávají se školiteli, trenéry a kouči. Smyslem jejich života je inspirovat ostatní a jít příkladem. Být někým, koho lidé budou chtít následovat. Protagonista k tomu má veškeré předpoklady, je to vůdčí typ. Nikdy se nepřestane snažit o to, aby svět byl lepším místem.

ENFP – Bojovník

Bojovníci jsou okouzlující lidé, kteří si cení své svobody. Bývají energičtí a nechybí jim soucit. Nikdy nesplynou s davem. Na večírku baví ostatní, avšak příliš si neužívají, že jsou středem pozornosti. Jsou věrní a ve vztazích hledají hluboké emocionální propojení.

ISTJ – Inspektor

Toto je poměrně běžný typ osobnosti, odhadem je jich na světě asi 13 %. Mezi přednosti Inspektorů patří pragmatičnost, schopnost logického uvažování a zodpovědnost. Tito lidé jsou připraveni čelit následkům svých činů a „platit“ za své chyby. Jsou trpěliví a pracovití.

ISFJ – Obránce

Lidé tohoto typu jsou skuteční altruisté. V populaci je jich poměrně dost, cca 13 %. Bývají to klidní, vyrovnaní a štědří lidé. Jsou společenští a snadno si najdou nové přátele a budují pevné sociální vazby. Jsou silně fixovaní na rodinu, pokud ji někdo ohrozí, jsou Obránci nepříčetní.

ESTJ – Vůdčí typ

Zhruba desetina populace spadá pod tento typ osobnosti. Tito lidé jsou těmi, kteří stmelují rodinu i komunitu. Umí ostatním dobře poradit. Jsou schopni sjednotit i nesourodou skupinu lidí a vést je. Často organizují veřejné akce a bývají to zastánci tradičních hodnot.

ESFJ – Konzul

Počet Konzulů se odhaduje na asi 12 % populace. Jsou to rodinné typy, pro své blízké udělají první poslední. Často pomáhají druhým, mají sociální cítění a jsou empatičtí. Nebaví je dlouhé filozofické debaty, raději si s vámi popovídají o praktických záležitostech. Jsou tolerantní a jsou si vědomi toho, že názory lidí vychází z jejich zkušeností, jsou schopni akceptovat názory druhých.

ISTP – Virtuos

Váš typ osobnosti má asi 5 % lidí na světě. Virtuosové jsou nadšení, když mohou zkoušet nové věci. Jsou zvědaví a baví je poznávat svět. Rádi pomáhají ostatním, podělí se s vámi o své cenné zkušenosti. Jsou šťastní, když si mohou rozšiřovat obzory, ať už cestováním či četbou zajímavé knihy.

ISFP – Dobrodruh

Tento typ člověka je neustále v pohybu. Bývají to kreativní jedinci, kteří rádi tvoří a posouvají hranice společenských zvyklostí. Rádi šokují, ať už svým vzhledem či tvorbou. Neustále experimentují a zkoušejí nové věci. Inklinují k riskantnímu chování a adrenalinovým sportům.

ESTP – Podnikatel

Podnikatelé jsou zábavní, mají smysl pro humor a často baví své okolí. Rádi se však zapojí i do vážných intelektuálních debat, nejvíce je zajímá aktuální dění. Neradi o věcech dlouze mluví, jdou rovnou do akce a udělají, co je potřeba.

ESFP – Bavič

Lidé tohoto typu jsou velmi spontánní, žijí přítomným okamžikem. Nejlépe se budou cítit ve skupině lidí, kteří to mají stejně. Ostatní umí opravdu povzbudit a zvednout jim náladu. Jsou to velcí showmani, kteří si užívají, když jsou v centru dění. Je to rozhodně nejzábavnější osobnostní typ ze všech.

Zdroj: www.expresfm.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR::
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021