První vlna transformace očima zdroje: Vítejte na počátku Nové Země!

datum 26. 3. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Přijala: Anthea 22. 3. 2020

Milovaní,
promlouváme k Vám nyní z úrovně JÁ JSEM JEDNO VĚDOMÍ. Kdo my? My všichni, kteří jsme odrazem vás samých, jen momentálně v jiné úrovni existence a dimenzionálního sebeprojevení:

Předkové z jiných vesmírů, vaše pokrevní Světelná Rodina, Nanebevzatí Mistři, Knihovníci Akáši, Strážci Portálů, Nebeští Léčitelé, Aktivátoři DNA, Archandělské a další bytosti Existence – všeho, co je. To znamená, že to co, považujete za své Průvodce, jste Vy sami.

 

Prosákněte nyní svým vědomím s výdechem do prožitku, že jsme jedním Zdrojem s miliony zářících paprsků. Zároveň si stále uvědomujte, že každý má na starost specifické úkoly napříč dimenzemi. Vy tady a teď ve fyzické, hmotné dimenzi představujete určité paprsky Zdroje, a ,,my“ vám pomáháme rozpomenout si na ně a ztělesnit je v přímé spolupráci s námi (tedy, s nehmotnou podobou vás samých).

 

JEDNÁ SE VLASTNĚ O SPOLUPRÁCI VÁS SE SEBOU SAMÝMI: JEMNĚ-HMOTNÉHO, ,,FYZICKÉHO JÁ“, S MISTROVSKÝM POTENCIÁLEM – VAŠÍM ,,BUDOUCÍM JÁ“, A S VAŠÍM NIKDY NEZROZENÝM ,,VĚČNÝM JÁ“, KTERÉ VNÁŠÍ HLUBOKÝ KLID A MÍR DO KAŽDÉ BUŇKY VAŠEHO TĚLA, ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

 

Ukotvěte v sobě nyní s výdechem vědomí své celistvé podstaty, tady a teď, do všech směrů a časoprostorů, přímo do středu vašeho vnitřního Galaktického Slunce v solar plexu.

Toto místo vnitřní síly, jež bylo tolikrát znesvěceno a zneužito,je potřeba zaplnit vědomím vaší velkoleposti, která se nevyvyšuje, ani neponižuje: je taková, jaká je, ve své zářící síle a schopnosti měnit pokřivenou realitu k obrazu svému-Božímu.

 

Připomínáme se vám z této úrovně Pravdy, abyste mohli vstřebat informace, které nyní přinášíme, a vytěžit z nich maximum. Jak sami tušíte, to, co se nyní ve společnosti odehrává, je dokonale naplánovaná událost velkého přerodu, orchestrovaná Vyššími silami (rozumějte božskými paprsky vás samých, řídících proces z okolí planety).

 

PŘEDSTAVTE SI NYNÍ SEBE JAKO MISTRY ZASEDAJÍCÍ V GALAKTICKÉ RADĚ, POZORUJÍCÍ PLANETU ZEMI A DĚNÍ NA NÍ SESHORA. CO VIDÍTE? JAKÉ CESTY VÝVOJE SE VÁM NABÍZEJÍ? JAK ZASTAVIT ČERNÝ MRAK ZAPOMNĚNÍ A DESTRUKTIVNÍHO NIČENÍ, KTERÝ SE ŠÍŘÍ PO PLANETĚ NAVZDORY TOMU, ŽE VLNY SILNÉHO SVĚTLA Z VAŠICH SRDCÍ JEJ ZPOMALUJÍ?

 

Vy víte, že Země je svobodná, Božská bytost a chce, abyste i vy na ní žili svobodně a Božským způsobem: přirozeně, v radosti a důvěře. Jakékoli mocenské hry a vyvolávání strachu jsou jen zkouškou, zda na ně naskočíte, anebo uchopíte svou vlastní tvůrčí sílu.

 

Protože není v zájmu Celku, aby vaše svobodná síla byla drancovaná vzdorující většinovou populací, Rada Starších (vy sami) se shodla, že spustí časovou kapsli: totální zastavení, obrat do bodu nula. Tato kapsle byla po dlouhou dobu v latentním (neaktivním) stavu. Čekalo se na to, jak se vyvine transformace lidstva jako celku. Jako vždy, bylo v zásobě mnoho variant vývoje.

 

Vzhledem k tomu, že ti, jež na Zemi udržují Světlo, začali být pod větším tlakem, než je únosné a jejich psychický či zdravotní stav se začal zhoršovat na úkor nezodpovědnosti většiny, rozhodlo se, že v souladu se Zákonem Rovnováhy bude tato situace zcela zastavena a projde hlubokým přerodem celého vašeho společenského systému zevnitř.

 

SÍLA TOTÁLNÍHO ZASTAVENÍ A OBRATU DO BODU NULA BYLA NA ZEM VYSLÁNA, ABY NASTAVILA ZCELA JASNÉ A NEKOMPROMISNÍ HRANICE, Z ÚROVNĚ VYŠŠÍ MOUDROSTI - LÁSKY. JE TO ONA SÍLA BOŽSKÉHO MUŽSTVÍ, KŘIŠŤÁLOVÝ MEČ ZÁKONA ROVNOVÁHY, JEŽ CHRÁNÍ ŽENSKÝ PRINCIP MATKY ZEMĚ A NEDOVOLÍ, ABY NADÁLE BYLA DRANCOVANÁ, STEJNĚ TAK JAKO VAŠE, JIŽ VELMI ROZVINUTÁ ŽENSKÁ SÍLA. JE NA ČASE POSÍLIT IMUNITU NA VŠECH ÚROVNÍCH VĚDOMÍM RYTÍŘŮ GAII, O NĚMŽ JSME INFORMOVALI JIŽ PŘED ČASEM.

 

Můžete si všimnout, na kolika úrovních se přerod odehrává: postupně dojde k přenastavení sociálních služeb, fungování ekonomiky, i vašeho osobního nastavení rodinného pracovního života. Prosíme však, neblokujte proud proměn představami, jak rychle, či pomalu se změny mají odehrát. Tohle je teprve začátek. V dalších letech přijdou další výzvy, neboť většinová populace vyžaduje tvrdší zásahy zvenčí, aby se nutnosti vnitřní – vnější proměny postavila čelem.

 

Budete se nadále setkávat s protitlakem vládnoucích sil, avšak lidé, kteří řídí svět, budou postupně ,,odpadávat“ z rolí, které zde dosud hráli. Ať už tak, že sami odejdou ze své funkce, na základě náhlého procitnutí, anebo tak, že opustí fyzické tělo. Jako vždy, vše je načasováno dle dohod duší, zachovávajících zákon Rovnováhy pro všechny zúčastněné. Mnohé bytosti, které do tohoto života přišly zahrát roli despotů panujících z ega, odejde a uvolní prostor pro vstup nové, mladé síly, která začne napravovat chod společnosti.

 

TÍM NEJZÁSADNĚJŠÍM TÉMATEM PRO VŠECHNY JE NYNÍ VOLBA ,,ŽÍT SVOBODNĚ". ŽÍT SEBE SAMA JAKO SVOBODNOU LÁSKU, ZNAMENÁ ODPUSTIT ZE SEBE VEŠKERÝ UMĚLE IMPLANTOVANÝ STRACH, KTERÝ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S INSTINKTIVNÍM STRACHEM. PARALYZUJE VĚDOMÍ, OMEZUJE TVŮRČÍ SÍLU, A SCHOPNOST JEDNAT ZE SVÉHO STŘEDU.

 

Lidé, ovlivněni kolektivními strachy, nedokáží vystoupit ze stínu své domnělé malosti a snadno uvěří všemu, co je jim předkládáno jako skutečnost. Dosáhnout úrovně vědomí, kdy prožíváte Svobodu jako sami sebe, je stav lásky k životu, podepřené neoblomnou vůlí a hlubokým odevzdáním zároveň. Svobodně žít a vyjadřovat se takoví, jací jsme, znamená nenechat se nikým a ničím zastrašit a jít si neomylně svou vlastní cestou. Znamená to, být odvážnými průkopníky nového světa, kteří se nebojí, že budou na druhé ,,moc“. Znamená to tvořit nový společenský systém se skutečnými hodnotami, bez ohledu na strategie manipulace, útlaku a vyhrožování.

 

Skupině těch, kteří dlouhodobě vzdorují vesmírným zákonům, jsou nyní sebrány pravomoce jednat proti Boží vůli, a jsou nuceni sáhnout si na dno své duše, aby změnili svůj dosavadní životní styl. Pokud budou vzdorovat dále, odejdou ze Země do jiných sfér.

 

Lidé, kteří jednají v souladu s vesmírnými zákony a jdou cestou svého srdce, mohou cítit naopak vlny nezměrné podpory, lásky a úlevy. I přesto se vám však mohou vyplavit strachy, vynořující se z hloubky všech životů napříč vaší DNA. Můžete být překvapeni, jaké strachy ve vás byly ukryté, i přesto, že jste již prošli mnohými očistami.

 

JE TO CÍLENÝ, ŘÍZENÝ PROCES, JEŽ JSTE SI NA ÚROVNI GALAKTICKÉ RADY SAMI SPUSTILI, ABYSTE SE OSVOBODILI OD KOŘENOVÉHO STRACHU ZE SMRTI.

JDE O TO, ŽE NOVOU ZEM NEMŮŽETE VYTVOŘIT POUZE ÉTERICKOU SVĚTELNOU PRACÍ. CHCETE-LI ŽÍT SVÉ NEBE NA ZEMI, JE POTŘEBA JEDNAT. JEDNAT S ODVAHOU A VĚDOMÍM, ŽE JSTE CHRÁNĚNI, MILOVANÍ A V BEZPEČÍ, AŤ UŽ SE BUDETE SETKÁVAT S JAKÝMIKOLI PŘEKÁŽKAMI NA CESTĚ.

 

Strach z konfrontací a protitlaku vyzařuje z vašeho pole a zbytečně si pak k sobě přitahujete protichůdné síly, které se snaží vaše snahy zastavit. Chceme vám říct, že to není nutné.
Jakmile se odevzdáte proudu očisty všech strachů napříč časoprostorem, a přijmete zpět svou sílu, kterou jste kdy zanechali na různých místech a v různých tělech, vaše imunita bude neoblomná.

 

Takovou svobodu a sílu vám nikdo nemůže vzít. Budete kráčet neochvějně vpřed bez ohledu na to, zda se někomu vaše práce bude líbit, nebo ne. Pamatujte, že ovládáni jsou pouze ti, kteří se bojí. Ti, kteří jsou svobodní, ti, kteří milují, jsou neovladatelní a nezničitelní.

I když odejdou ze Země, jejich síla lásky nadále působí a mění struktury na planetě i bez jejich fyzické přítomnosti. Taková je síla velikánů, géniů a mistrů, kteří kdy žili na této planetě. Jste vyzýváni, abyste se jimi stali také. Vy máte tu moc a sílu konat ve velkém a měnit svět.

 

Je proto záměrem, že časová kapsle velké události spouští očistu také u vás, kteří jste nositeli velkého Světla. Ne náhodou vám pro to byly vytvořeny podmínky, kdy se máte plně ponořit do sebe a zanechat jakékoliv práce, která počká. Ta nejdůležitější práce je čelit strachu s láskou: strachu z katastrof, strachu z násilné či předčasné smrti, strachu z odmítnutí, vyhnání, umlčení…Cokoli, co se ozývá, je to, na co se máte nyní zaměřit.

 

RÁDI BYCHOM VÁM PŘIPOMNĚLI, ŽE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍM, CO SE V RÁMCI VELKÉ UDÁLOSTI ODEHRÁVÁ, JE PROMĚNA VAŠICH VZTAHŮ. JE TO KLÍČ K PŘIJETÍ VAŠÍ SÍLY-LÁSKY-SVOBODY. AŤ UŽ JE VAŠÍ ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTÍ UROVNAT SI PRIORITY V RODINĚ, ANEBO SE POSTAVIT PŘEDEVŠÍM SÁM ZA SEBE.

VZTAHY VÁM ZRCADLÍ, KDE VE VÁS JE NEROVNOVÁHA. ROZVRÁCENÍ POLARIT NA ZEMI BYLO VYVOLÁNO ZÁMĚRNĚ. JE KOŘENOVOU PŘÍČINOU SOUČASNÉHO STAVU ZEMĚ. PROTO JSTE NYNÍ NUCENI TRÁVIT ČAS SAMI SE SEBOU, A SE SVÝMI RODINAMI.

 

Nyní je vaším úkolem zjistit, před čím vším jste mohli utíkat díky zavedenému režimu ,,děti do školy, rodiče do práce“. Obroda celé společnosti začíná v základech. Když se podíváte ven, zjistíte, že veškerý trh, ekonomika a mediální propaganda je zaměřena na cílovou skupinu VZTAHY a RODINA, aby poté z jejich rozvrácení mohla těžit zisky.

 

Proto vaše největší práce začíná uvnitř Rodiny. Jste zvaní zjistit, jak můžete fungovat jinak, více soběstačně a nezávisle. Neznamená to rebelovat a vzdorovat: je to o hledání nových cest, s vědomím, že poté, co se opět otevřou dveře do světa, už nebudete ochotní, ani schopní, žít takový život, jaký jste žili dřív. Jedině rodina, která není rozptýlená povinnostmi, drží pohromadě, a má tu moc tvořit novou společnost.

 

Mnozí však budou postaveni před zkoušku, odpoutat se od nefungující rodiny či vztahu a postavit se za sebe, abyste si vzali zpět svou sílu a přestali se omezovat tam, kde je to nezdravé a ubíjející. Ať už prožíváte cokoli, vaším tématem je SVOBODA, jež je opakem omezení. Vaším tématem je prožívat sebe jakožto LÁSKU, jejímž opakem je strach.

Jedině tak se vaše tvůrčí síla mnohonásobně navýší a bude schopná zasáhnout do vyšších pater restrukturalizace systému. Každá ničivá vlna Matky Země je zde proto, aby přinesla čerstvou sílu nového života. Ani teď tomu není jinak. Propojte se s požehnáním, jež k vám proudí, a přijměte všechna omezení a strachy jako iniciační bránu, kterou procházíte do skutečné svobody a síly vašeho Božského potenciálu. Vše je připraveno. Ten krok je teď na vás.

 

MŮŽETE SE SAMI SEBE ZEPTAT:
🌼 Kde ještě omezuji svou svobodu a sílu?
🌼 Kde se jí bojím vpustit do projevu?
🌼 Co nejhoršího se může stát,
když se naplní můj největší strach?
🌼 Co mohu udělat pro to, abych se cítil/a
v bezpečí a milován/a?
🌼 Jaké kroky mohu reálně učinit, aby se můj život
stal odrazem naplněné touhy mé duše?

💎 NADECHUJI DO SVÉHO SRDCE SVĚTLO VĚDOMÍ,
KÓDY ROZPOMENUTÍ NA PROŽITEK ,,JÁ JSEM MY“.
VYDECHUJI DO SVÝCH BUNĚK HŘEJIVÉ TEPLO BEZPEČÍ A PŘIJETÍ VŠECH ČÁSTÍ SEBE.

💎 NADECHUJI DO SVÉ MYSLI OČIŠŤUJÍCÍ PRAMEN BOŽSKÉ MATKY. VYDECHUJI ZE VŠECH SVÝCH TĚL ZAMRZLÉ EMOCE STRACHU.

💎 NADECHUJI DO SVÝCH KOŘENŮ PLAMEN ŽIVOTNÍ SÍLY. VYDECHUJI DO SVÉHO STŘEDU VĚDOMÍ, ŽE VŠE, CO MNOU PROCHÁZÍ, JSEM JÁ.

💎 NEMŮŽE SE MI STÁT NIC HORŠÍHO, NEŽ ŽE SE POTKÁM S NEJHLUBŠÍMI HLUBINAMI SEBE SAMA.

💎 JSEM SVOBODNÁ SÍLA SEBEVYJÁDŘENÍ MÉ DUŠE.
JSEM PŘÍSTAVEM BEZPEČÍ PRO SEBE, I PRO DRUHÉ.
JSEM SVĚTELNÝ ŠTÍT KŘIŠŤÁLOVÉHO MUŽSKÉHO VĚDOMÍ.

💎 MÁ FYZICKÁ I DUCHOVNÍ IMUNITA, PROZÁŘENÁ SVĚTLEM SVOBODNÉ VŮLE, SE NAPŘIMUJE DO MÉHO PLNÉHO POTENCIÁLU, VE VŠECH MÝCH TĚLECH, NAPŘÍČ MOU DNA (PAMĚTÍ DUŠE), A VŠEMI DIMENZEMI, AŽ DO BODU ,,TADY A TEĎ“.

💎 DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI. 💎

S láskou,
Anthea a veškeré paprsky Božského Vědomí ,,JÁ JSEM MY".

Margot Anthea Gabrielle
Ve Světle Vědomí s Antheou
www.anthea.cz

YouTube: Anthea – Ve Světle Vědomí

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico