První pomoc pro kácecí sezónu

datum 11. 12. 2019

V naší ulici (podél naší silnice) začali kácet stromy. Mohu tomu zabránit? V tomto období se na  ekoporadnu  Arniky často obracíte s těmito a podobnými dotazy. Snad vám tedy pomůže následující návod „co mohu udělat teď hned“:

1. Pokud máte opravdu důvodné podezření, že s kácením je něco v nepořádku a může k němu dojít každou chvíli, volejte Polici ČR. Ta může od kácejících vyžadovat informace nebo rozhodnutí o povolení ke kácení, může přivolat Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), může se o podrobnostech informovat u příslušného orgánu ochrany přírody.

2. Můžete také sami volat ČIŽP a podat podnět, že mohou být neoprávněně káceny stromy.  ČIŽP je povinna v řádu několika dnů provést šetření na místě a informovat vás do 30 dnů o jeho výsledku.

3. Získejte sami potřebné informace: zavolejte příslušnému orgánu ochrany přírody (obecní úřad nebo odbor životního prostředí), zajděte na úřad osobně a ptejte se. Máte právo vyžádat si kopii rozhodnutí o povolení ke kácení, pokud již nabylo právní moci.

Pomoci vám mohou také některé zpracované texty a návody na našem webu. Pokud je kácení stromů vyvoláno stavebním záměrem, je vše složitější. Pomoci by vám mohla publikace Občanův průvodce územním a stavebním řízením po novele stavebního zákonaNejúčinnější ale je, aktivně a průběžně se zajímat o to, jak se vaše obec stará o zeleň, jak ji hodlá udržovat a obnovovat.

Zdroj: arnika.org

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico