V naší ulici (podél naší silnice) začali kácet stromy. Mohu tomu zabránit? V tomto období se na  ekoporadnu  Arniky často obracíte s těmito a podobnými dotazy. Snad vám tedy pomůže následující návod „co mohu udělat teď hned“:

1. Pokud máte opravdu důvodné podezření, že s kácením je něco v nepořádku a může k němu dojít každou chvíli, volejte Polici ČR. Ta může od kácejících vyžadovat informace nebo rozhodnutí o povolení ke kácení, může přivolat Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), může se o podrobnostech informovat u příslušného orgánu ochrany přírody.

2. Můžete také sami volat ČIŽP a podat podnět, že mohou být neoprávněně káceny stromy.  ČIŽP je povinna v řádu několika dnů provést šetření na místě a informovat vás do 30 dnů o jeho výsledku.

3. Získejte sami potřebné informace: zavolejte příslušnému orgánu ochrany přírody (obecní úřad nebo odbor životního prostředí), zajděte na úřad osobně a ptejte se. Máte právo vyžádat si kopii rozhodnutí o povolení ke kácení, pokud již nabylo právní moci.

Pomoci vám mohou také některé zpracované texty a návody na našem webu. Pokud je kácení stromů vyvoláno stavebním záměrem, je vše složitější. Pomoci by vám mohla publikace Občanův průvodce územním a stavebním řízením po novele stavebního zákonaNejúčinnější ale je, aktivně a průběžně se zajímat o to, jak se vaše obec stará o zeleň, jak ji hodlá udržovat a obnovovat.

Zdroj: arnika.org


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png