Je důležité pochopit, že se studem se musí pracovat jako se silou, která nás může zahubit skrze závislosti [sebe-poškozování] či dokonce dohnat k sebevraždě …

Anebo povznést do nebes ..Jak?

Představ si oheň.. může spálit obydlí a zpustošit lesy, ale také může hřát, když je ti zima a opéct ti jídlo..

Záleží, jak jej využiješ..

Stud potřebuješ ve vědomé práci uchopit jako sílu, která tě může zrodit z popela jako bájného ptáka Fénixe. Protože v emoční rovině studu jsme na prach, jsme na součástky. Jsme úplně nejníž k hranici smrti. Tam opravdu jde o život. [jak se říká, …”Když nejde o život, nejde o nic.” Tady o život jde.]

Tj.popracuj se studem tak, že jej doslova přetvoříš v sílu a víru v sebe.. strach z ohně, který tě spálí proměň vědomě ve víru v oheň, který tě ohřeje a zachrání před umrznutím = smrtí.

Vnímej ten stud jako obrovský oheň, který ti dává sílu…tímto vzplanutím se mění v tvou sílu. Naopak od ostudy, kterou jsi zažíval/a, že tebou někdo/a ty sám/a pohrdal…, že tě někdo zneužil a znásilnil tvou duši.

Dávej pozornost tomu ohni, co vzniká a má tu sílu zahřát.

Tak, že se díváš do očí studu, kterému říkáš… “Já tě vidím, a už to chápu… jak jsem z neúcty k sobě a ze strachu upadnout do tebe [stude] zase naletěl/a. Teď si to už budu pamatovat.”

A tam se začne transformovat tvůj stud v oheň, který tvoří.

Oheň, jež tvoří zkušenost a pevný základ k rozpuštění pocitu viny vůči sobě a překoná tvůj strach.

Ta sama síla tě pak dostane do zdravého chtění být ženou či mužem, který zná svou hodnotu, žít s mužem/ženou/a, který si tě váží.

Dostane tě do zdravé hrdosti, co jsi dokázal/a a do odvahy navazovat další vztahy, kde už budeš vědět, že lze čekat, protože věříš, že jsi hodna muže, který tě miluje pro tebe a tvé nitro, stejně jako pro tvou krásu. Přirozeně tak muž s pochopenou vlastní hodnotou cení ženu, která mu dává možnost růst.

 

Důležité odkazy:

Proces “Vyvztekej se do celistvosti” http://www.evakavkova.com/blog/262/

Období uzdravování http://www.evakavkova.com/blog/263/

Vedená očista emočního těla https://www.youtube.com/watch?v=BiwKQMZ7bno

Děkuji za požehnané vědomí, jež mi dává sílu projít tímto přerodem.

 

S láskou
Eva

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě