Aby bylo možné přesunout se do Nové Země, musí dojít k uvolnění mimo dimenzionálních deformací vytvořených v rámci 3D konstrukce. Každý zbytek starých uložených vzorců brání v aktivaci nového Já, což má za následek frustraci a očekávání nekonečných obrazců neúspěchu. Fotonové vlny jsou spouštěčem ( trigger), který maže staré karmické a matrixové položky, aktivuje prvky multidimenzionality – Rajský Vzorec DNA Zlatého Věku. Během přechodu do vyšších frekvenčních vibrací dochází ke smrti starého Já, je to smrt sebe sama bez ztráty fyzického těla, dochází k re-inkarnaci, aniž byste zažili fyzickou smrt, jako tomu bylo dříve. Odložili byste fyzické tělo a vrátili se do jiného těla. Když se podíváte do zrcadla budete stále stejní a logická mysl není schopná tento proces katalogizovat. Je to konsekutivní stěhování do plného souladu s vaší duší s přístupem k prastarým znalostem. Zrod nového člověka. Mění se váš energetický podpis, stejně jako podpis Země. Nedívejte se na svět starýma očima.

Tzolkin

V prosincovém časovém plánu energetické mapy Tzolkinu je 8. Trecenium Eb ( 3.- 15.12.) a 9. Trecenium Chicchan (16. – 28.12.). Efektivní práci s Mayským kalendářem usnadňuje vědomý přístup.

V prosinci bude docházet především k odfiltrování individualistického Ega, které se stejně jako Trojský kůň tváří užitečně, filtrování strachu z neznámého, strachu „ co kdyby “, odkódování vzorců závislosti na druhých s přesunem k plné osobní zodpovědnosti s harmonizací všech oblastí života. Postupné otevírání telepatie s plným vedením Vyššího Já je otázkou tréninku. Uzdravuje se SEBEHODNOTA v partnerských, rodinných a pracovních vztazích ( vzorec oběť/ manipulátor) . Je kladen silný tlak na osobní loajalitu, osobní nezávislost, pravdu a svobodu tvořit jako svobodný Zdroj. V kolektivním Vědomí je to aplikace GLOBÁLNÍ ZODPOVĚDNOST, která je také hlavním mottem roku 2015.

Vlnu Chicchan přijměme jako rychlý download, protože 10 ze 13 dnů jsou galaktické portály, což bude vytvářet tlak na péči o fyzické tělo. Zařazujeme vyšší rychlostní stupeň. ( klid, fyzický odpočinek a dechová cvičení )

 

Elegantní transformaci pomáhá vědomý pohyb a vědomý přístup k životu. Připojujeme se ke galaktickému krevnímu oběhu a základní podmínkou elegance je okamžik přítomnosti – VŠE JE OBSAŽENO V TEĎ A TADY. Vlastní tvořivost a kreativita udržuje Bytí v absolutním okamžiku přítomnosti, díky tomu také vzniká vysoký stupeň designu. Bytí v okamžiku přítomnosti pomáhá ladit se s vaší duší, která je ukotvena v oblasti solar plexus. Čisté čakry ovlivňují vaší vibraci. Energetický podpis určuje v jaké realitě žijete i přesto, že sdílíte stejný prostor s těmi kolem vás. Mozek bude tvrdit, že to tak není, protože vaše oči to nevidí a mozek nemá tudíž důkaz.

Uvolňování oddělenosti
Oddělenost od vnitřního zdroje, oddělenost muže od ženy, člověka od zvířete, od přírody od Zdroje….. to je iluze. Pro Nové partnerské vztahy „ Nebe na Zemi “ musí být v rovnováze mužské a ženské aspekty uvnitř každého Já. (celoplanetárně probíhá vyrovnávání mužských a ženských energií). Vzorec musí odpovídat frekvenci klenotu, kterým je Nová Země, kde žádné životní lekce neexistují.
Kolektivní Vědomí
Prosinec je obdobím svátečních energií a příležitost pro kvantový posun lidstva – kolektivní duše. Není třeba šetřit radostí, Láskou, úsměvy, ani dobrou náladou. Prosinec je pro lidskou rasu obdobím čistoty, Lásky, vnitřní harmonie a elegantního růstu vibrací s vytvářením pozitivních změn po celé planetě.
Osobní energetická matrice – osobní Mayský kalendář
Primárním aspektem je poznat sebe, porozumět sobě, uvědomit si osobní dary, učební lekce 3D, vnitřní sílu, talenty a tvořivou sílu. Na základě poznání sebe sama a uvědomění si vnitřního potenciálu, dokážeme porozumět i druhým lidem a především našim dětem. Jedním z cílů tohoto rozboru je vyjasnit rodinné vztahy, respektovat, poznat a akceptovat všechny členy rodiny takové, jací skutečně jsou. Sebepoznání umožňuje popis inkarnačního záměru podle Posvátného Mayského kalendáře. Každý kin obsahuje přesně definovaný inkarnační záměr – je to energetický podpis zapsaný v DNA. Viz blog OSOBNÍ KALENDÁŘ.
Děkuji vám všem za společné sdílení tohoto prostoru, omlouvám se za nezodpovězené emaily a zprávy. Přeji vám, aby prosinec byl pro vás magickým měsícem, „ zazipujme “ rok 2014 a nalaďme se na expanzi, modernizaci, zázraky a nejúžasnější zážitky, které nás čekají v roce 2015. Jste v mém srdci.
V Lásce a Službě
Lenka

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png