Lidé Země, váš život je obohacen. Dostáváte možnost pochopit to, co vás vede vpřed, získat poznání toho, jaký je váš úkol zde, jaká je vaše cesta. Mnozí touží toto znát a pokud je vaše touha silná a upřímná, vše se dozvíte. V tento čas je možné rozvíjet se ohromným skokem, pokud máte ten záměr. Jsou tací, kteří si takový rozvoj vzali jako svůj prvořadý úkol. Máte možnosti, máte příležitosti. Některé bytosti, i přesto, že naslouchají svému srdci, nemají zájem toto znát. Lidé Země, podporujte své touhy a plány, pomozte těm, kteří hledají a vy víte. Kéž by vaše cesta ubíhala alespoň takovým tempem jako dosud. Ukazujete cestu ostatním, což si málokdy uvědomujete. Máte zodpovědnost k sobě, k ostatním bytostem Země, k celému vesmíru. Využijte příležitosti ke svému růstu. Vy všichni, kteří jste na Zemi přišli víte, že zde je škola velice složitá. Prožíváte spíše strasti, nežli slasti života. Přesto jste plní energie a nadšení a nevzdáváte se. Je potřeba, abyste byli probouzeni, abyste věděli, že máte veškerou podporu. Máte důležitý úkol. „Prosekat cestu džunglí.“ Tak, aby mohli projít ti další. Rozvíjejte své schopnosti a své dary, nenechávejte si pro sebe informace, které získáte. Každý má svou pravdu, avšak informace jsou společné. Učte se být vzhůru a bdělí. Vaše duše jsou vděčné za každou příležitost, za každý úspěch. Nenechte se zastrašit a jdete za jejich hlasem. Jsme s vámi a věříme vám. Milujeme vás.

Zdroj a autor: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png