Jsem povolána obrátit se o prosbu na Nejvyšší bytosti světa

Jsem v jejich blízkosti a vidím, jak se nám neustále na Zemi nedaří. Na co si neustále hrajeme, proč jsme se někteří zaprodali bludným vtahujícím silám? Neúprosně si za to vše poneseme následky.

Není čas si stěžovat,bědovat. Uchopme své žezla a KONEJME VE JMÉNU PRAVDY!!!.

Nastává sloučení světla s tmou a vytváří se zakalený portál kolem nás. Ten, kdo není si jistý ve své víře světla, tam tma pohltí vše, co v nás i kolem nás pulzuje. Jen SÍLA LÁSKY uzdraví tento svět, který se zmítá v těchto energiích. Nevidíte, že Vás pohltila nesoudnost, křivda a bezmocnost? Jen sami si poneseme zpověď před oltář.

Nejsme stvořitelem,… tak proč a s jakou silou v nás si přivlastňujeme soudit, čerpat sílu z bytostí,  které ochraňují a vedou tento svět od zavirovaných energií k vyšším láskyplným zítřkům … Jen pravda, která ční nad námi se dostane co nejdříve na Světlo Boží. O tom není pochyb.

Nastolujeme ŘÁD PRAVDY SVOBODY A ŽÁDNÉHO ÚTISKU!!!!

Přímluva….

Prosím svoji duši,ať činí v tomto duchu a prosíme všichni za všechny, kdo se dostal do útisku a je pod tlakem těchto sil. Vyzýváme všechny bytosti světla, ať se aktivně podílejí na zrušení útlaku, strachu a křivd, které jsou spáchány kdekoliv na světě a na každé zkoušené bytosti… Ať přijde co nejdříve jejich spravedlivý soud. Bože chraň všechny bytosti, které se dostávají pod tlak slabomyslných energií.

Roztoč tyto energie tak, aby dostály spravedlivého soudu…… Propojujme si srdce a přetočme toto  století do století rovnocennosti všech sil kolující na Zemi. Přeji Vám dostatek svobodného konání a nastolme pro všechny bytosti spravedlivý klid …

Děkuji za vyslyšení evelin


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png