Propusť smutek

datum 21. 2. 2020
Zdroj: Pixabay.com

OT: Jaké je zde mé poslání? Na čem mám nyní pracovat?
Jak zlepšit můj zdravotní stav?

Odpovědi od Strážce An-ab-el (a):

Milá, zlatá..tolik smutku v sobě nosíš. Propusť ho již jednou provždy. Však není třeba se cítit nemilovaná. Odpusť svému otci, že lásku nedokázal plně projevit. Své bolesti a trápení z dětství očisti. Však Duše tvá je velmi milovaná. Lásku Zdroje nikdo nenahradí a tu máš. A pak další podporu od milovaných Průvodců, tak nač mít smutek ve tvých strukturách?
V tvém zdravotním stavu se odráží všechny emoce a pocity, myšlenky, které tvoříš. Proto je zapotřebí, abys zde začala se změnou. Nadechni se již z plných plic a začni se cítit svobodně. Nedovol nikomu, aby tě dusil a znemožňoval ti dýchání (bral ti svobodu) a tvou moc tvořit.
Tvým posláním je tvořit slovem. Až bude proudit tvá pravá esence z tvé podstaty nezatížena pozemským vlivem, začneš tvořit z Duše a do slov vložíš svou energii. Tato slova pomohou jiným. S tímto posláním jsi sem šla a takto sis to nastavila. Je nyní na tobě, zda-li toto budeš následovat a také máš volbu to změnit, protože jsi nevěděla, jak hustota tě ovlivní a jak to celé nakonec bude. Vždy si onen plán můžeš poopravit a nastavit znovu. Však jsi svobodná Duše a tvořitelka.
Nyní ze svého nastavení nejsi schopna se plně propojit ještě sama se sebou a poslechnout sama sebe. Ale až očistíš tíhy, které tě ovlivňují v úsudku a pohledu na sebe sama, pak uvidíš svou Pravou tvář a uzříš se ve Světle. Je nám vždy záhadou kolik našich bratrů a sester se propadne do zoufalství a zmaru, a nevidí se, jako je vidíme my. Víme, že čelíte velmi těžkým energiím a hustota na planetě je stále ještě silná. Na druhou stranu víme, že je čas již k plnému probuzení a k jásavosti. Podporu od nás máte, mnozí nás již vnímají a je dostatek informací, aby každý našel již sám sebe a postavil se do plné síly.
A tak se staň i tobě, moje milá. Tvoji milovaní Průvodci jsou tu s tebou a snaží se, aby tě do Světla zpět zavedli: Tuti ti ta nana, tuti ti ta, tati tu tanini ta ti ta. (překlad: Co se sebou činíš drahá zde, čiň i na Zemi).
Nyní pracuj na své odhodlanosti, víře v neustálé napojení/propojení se Zdrojem. Neupadej do smutku a marnosti, a věnuj se opravdu již sama sobě, svému nitru a přeměně získaných programů a návyků. Už je čas svítit i pro ostatní a nemůžeš se již podřizovat druhým a jejich vidění světa.
Tvůj zdravotní stav souvisí s výše uvedeným. Tvé milované tělo odráží/zrcadlí vše, co se odehrává v tobě, ve tvých energiích. Proto své světelné a posléze hmotné tělo vyzdravíš velice snadno, když začneš již vnímat sebe jiným způsobem a budeš se soustředit na Lásku k sobě. Vezmi si, že smutek je velice tíživá energie a dokáže dlouhodobě působit na tvé tělo. Nadechni se tedy, radost pusť do tvých plic a rozjasní se tvá záře.
Snažím se ti nyní pomoci: posílám ti energetické chomáčky růžových květů, obepínají tvou auru a vytváří ti pomocný obal prozatímní, než budeš ve své Síle. Ze svého středu vysílám zlatavou záři a prozařuji tvůj střed. Propusť smutky a nech otevřené srdce. Vše bude dobré. Nejsi sama tady a máš podporu ze všech stran. Všímej si i pozemských andělů vtělených a setkávej se s lidmi, kteří ti jsou blízcí. Tak nebudeš upadat do nostalgie a vzpomínek, a budeš žít teď a tady a užívat si tvé další tvoření, milá Kerou-an.

www.celesta.cz

Zdroj: FB Denisa Celesta Kralovičová

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico