… Záleží jenom na vás, jakou vibrací budete znít, zpívat, vibrovat a jakou silou se napojíte sami na sebe, na vesmír i na Zemi. To je podstata celistvosti nás všech, bytostí světla a lásky, i podstata celistvosti pomocníků světla. Záleží jenom na vás, jestli otevřete brány svých srdcí a propojíte se se svou vibrací, s nejkrásnější a nejčistší láskou, která vám byla dána do vašich těl.

Je to život, je to nádech, je to světlo, je to vaše Božství, váš anděl. Jste to vy, kteří tady vedete sami sebe. A jste to Vy, kteří si volíte vibraci, která z vás vyzní a rozezní vaše světelná těla. Záleží jenom na vás, jak otevřete svou náruč a přijmete tyto dary. Záleží jenom na vás, jestli zvolíte lásku nebo strach. A věřte, že v lásce je úplnost.

Jste to vy a vaše rozpomenutí se, je to postup času, vzestup vašeho vědomí. Je to vaše síla, síla vaší vibrace.

Každý z vás jde svojí cestou, nese si svoji vibraci, svoji zkušenosti. Stáváte se zrcadlem i pro druhé. Buďte zrcadlem lásky, ne zrcadlem beznaděje a strachu. Staňte se zrcadlem lásky, posunu a vzestupu jak vašeho, tak i všech kolem vás. Ukažte jim, že ta láska uzdravuje vaše těla, vaši mysl, ducha.

Ukažte, že se dokážete napojit sami na sebe, na vibraci toho nejčistšího svého já. Otevřete srdce, mysl a propojte se. Myslete s láskou. Láska vám ukáže cestu k vaší duši. Ukáže vám knihu a plán vaší duše.

Staňte se vibrací svých těl a propojte se se svým božstvím, které už čeká a zní tou nejkrásnější vibrací našich těl. Shoďte veškerá břemena, která táhnete po staletí a přebíráte po svých rodičích, prarodičích, shoďte cizí pravdy a utrpení. Nenoste je, ale láskou a vibrací světla je rozpusťte a odevzdejte.

Vždyť tady nejste proto, abyste tahali balvany své a cizí. Jste tady proto, abyste žili a dýchali a s láskou přijímali. Jste tady proto, abyste s láskou pomáhali sami sobě a tvorbou a myšlením proměňovali sami sebe, svou vibraci i ty kolem vás.

Mnozí z vás se probouzejí a vaše cesta vás volá. Volá vás… Pojďte s námi, vyjděte ze stínu a ze svých krunýřů. A ukažte svému okolí, že i ostatní jsou tvůrci a dokážou sami na sobě pracovat, že oni jsou ti, kteří dokážou zvednout sami sebe.

Ano, my přicházíme na pomoc, ale vy jste ti tvůrci, vy máte volbu, jestli zvolíte ano, nebo ne. Je to na vás, jestli přijmete pomoc nás všech, pomoc svého Boha. Vždyť jste Bůh, vždyť jste láska, vždyť jste světlo. A věřte, že toto si uvědomit, je to nejdůležitější a nejtěžší.

Mnozí z vás spíš dokážou věřit v peklo, než v Boha. Spíše odsoudí a odsuzují, než by přijali lásku a zodpovědnost sami za sebe. Ono je to jednodušší někoho odsoudit, odsuzovat, než přijmout zodpovědnost sám za sebe.

A věřte, že to, co je nejdůležitější, je víra ve vás. Víra sama v sebe. Kam se ztratila? Komu jste ji odevzdali? Přijměte si jí nazpět!  Nalezněte ji v sobě. Nalezněte víru a sebeúctu. Nalezněte lásku a posun a to, že jste Bohové, že jste Božími syny, dcerami, že jste jednota a světlo.

Nahlížejte na každého s láskou, protože i oni jsou kus mě, kteří si taky rozpomenou. A zrovna třeba díky vám, protože vám budou tančit vaše oči a vaše duše bude zpívat a dokážete sladit sami sebe. A oni to ucítí. Ucítí ty vibrace krásy, štěstí a posunu a zdraví.

A ucítí, že vy jste láska, že jste Bůh a i oni se budou chtít stát zdravými. Věřte, že mnozí přijdou ze zvědavosti nebo ze závisti, ale i to je jejich posun. V obou případech jim dokážete pomoci. Řeknete, ať toto shodí, že to jsou programy, které si nesou, že to jsou břemena a cizí pravdy, se kterými se ztotožnili.

A odevzdávejte je s velkým díkem. Ne s bolestí, ale s velkým díkem, protože to jsou vaše posuny. Chyby nejsou, jsou to posuny vaše, vaší duše, vaší tvorby. Jste to vy a každá chyba je váš posun. Proto nejsou chyby a není špatně. Je to vždy posun váš zemský i vesmírný.

Tím, že si uvědomíte, se zvedá vibrace naší planety Země i vás a může nastat vzestup, a můžou přijít další a další mistři. Nádherné vesmírné koráby budou moci přistát nad vaší planetou a vy otevřete oči, vědomí a zjistíte, že zde nejste sami.

Zjistíte, že sem jdou energie vašeho posunu, porozumění i rozvoje, a tím se zvedá vědomí celé planety. Tím se čistí planeta, celý vesmír, a vy se stáváte součástí jednoho celku. Součástí velkého posunu, který je zde opravdu dán, a každý z nás bez výjimky tímto procesem projde.

Věřte, že jste připraveni. Otevřeností, svou otevřeností světlu a lásce a touto vibrací pomáháte sobě i všem ostatním, moji milovaní.

Váš Bůh, vaše duše, vaše všechno

…jedno z mnoha poselství, která přijímáme na našich seminářích pro vás

S láskou vaše Prozření andělů

www.prozreniandelu.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png