Proměna a vědomé tvoření ve vztahu se sexualitou

datum 24. 6. 2019

Myšlení je úzce spojeno s tím, jaká je naše denní disciplína [a nejmocnější vlivy jsou pobyt v přírodě, pohyb, strava, práce, hobby, prostředí obecně, lidé, zvířátka, míra světla v našem životě…].

Proměna a vědomé tvoření ve vztahu se sexualitou

 1. Základní stavební kámen, jež používám k práci s proměnou vztahu ve společnosti je to, že víme:

Kam myšlenka – tudy energie – tudy krev

Krev je materiální ztělesnění duše a je to vlastně už hmota. Tím je vyjádřeno, jak běží zhmotňování.

 

Myšlení je úzce spojeno s tím, jaká je naše denní disciplína [a nejmocnější vlivy jsou pobyt v přírodě, pohyb, strava, práce, hobby, prostředí obecně, lidé, zvířátka, míra světla v našem životě…].

Konkrétně pro ženy je prostředí obrovsky důležité, protože nám ze 70% dodává schopnost vnímat naše docenění. Ženská psychika je prostě tak postavena.

Připomínám, žena byla Bohem vytvořena, aby neustále vytvářela záhadu pro život. Proto je tak proměnlivá a emocionální, aby se neustále něco měnilo a hýbalo. Její jedna největší přidaná hodnota je schopnost stavět vztahy právě proto, že je sama tolik citlivá a tak umí zabezpečit vždy velmi obratně, že se všem daří a cítí se fajn. To je ovšem možné, když je žena ve své pravé ženské přítomnosti. Pokud je žena dlouhodobě v mužském principu, tuto schopnost úměrně ztrácí. Ztrácí totiž svou citlivost.

Tak jak dokáže být naprosto geniální ve vnímání prostředí pro tvoření vztahu, opačně i prostředí reflektuje na naši schopnost věřit ve vlastní cenu. Právě proto je pro ni o mnoho důležitější [více než pro muže], aby si hlídala

 • ·         Prostředí, kde se pohybuje [ovlivňuje přímo naši psychiku]
 • ·         Strava [ovlivňuje citlivost těla a orgánů]
 • ·         Lidé, kteří nás obklopují [ovlivňují naše myšlení]

Žena je nastavena na službu - sloužit, dávat bez podmínek a bez očekávání své dary a svou laskavost z vlastního přebytku. Je to proto, že se v bezpečí a zaštítění od muže cítí naprosto šťastná a může se přirozeně pohybovat v ženském principu. V této poloze je její oddanost své „službě“ maximální.

Takto vyladěné ženství je zase zpětně oceňováno od vesmíru. Dary, energie, spousta hojnosti a třeba i finance přichází právě zvenku přes různé zdroje [muže, děti, přírodu, vztahy, dary….atd].

 1. Další parametr pro změnu paradigma hraje právě to, že my umíme zhmotnit to, čemu věříme.

Žena tedy v první řadě musí umět věřit ve své ženské schopnosti viz. bod 1, což má přímý vliv na její schopnost tzv. MEDITOVAT NA VZTAHY, NA SVÉHO MUŽE A DĚTI.

Ona je ta rozhodující pro vytváření vztahu, i když to tak někdy nemusí vypadat.

Tedy, čistota prostředí ovlivňuje naše myšlení = vede k víře a zhmotňování toho, čemu věříme.

Nedávno jsem měla sen. Jela jsem na horské dráze a se mnou asi 50 lidí. Projížděli jsme místem nějaké přírodní apokalipsy. Byl přítomen strach. Sen říkal, nemůžeš si dovolit komfort myšlenky strachu ani na sekundu, jinak spadneš a všichni s tebou. Je od tebe vyžadována neustálá víra a důvěra v dobro, v život a v proudění. Jedna sekunda strachu a převrátí se celá skupina lidí na tebe navázána.

Tak funguje žena. Má neobyčejnou schopnost vytvářet si v sobě konflikty, iluze a myšlením ovlivňovat VZTAHY.

Je tedy absolutně klíčová pro tvorbu vztahu sama se sebou, následně pro ten pro ni nejvíc klíčový, tj. sexuální vztah s mužem. Nazývám jej sexuální vztah, protože to doposud tak bývalo. Vztah, který hýbe společností je právě ten, kde je sexuální propojení. Avšak vztahy, které transformují společnost jsou vztahy, kde je propojení na úrovni duchovní, intelektuální, emoční i sexuální, protože je to vztah, kde dochází k propojení všech těchto rovin a vědomému tvoření.

Tam, kde je žena stažená jen do sexuální lásky, je vždy v ponížení víry ve své vrozené propojení s přírodou. Příroda je zdroj, stejně jako žena je zdroj pro proud ve vztahu. Pokud je žena odpojena od 7. čakry tj. přírody, je zacyklena a s ní je celý vztah závislý.

Je tedy naprosto zásadní, aby žena rozuměla sama sobě tzn. SVÝM EMOCÍM.

Můj sen říkal, v těchto dnech je mnoho strachu, a když jej ucítíš, neustále se potřebuješ napojovat a nechat se vést božím vedením. Udržuj víru v život! Strach znamená smrt.

 

 1. Další faktor je právě naše sexualita.

Žena se pro svou nepochopenou hodnotu [svého ženství] po spojení se s mužem na sexuální úrovni podvoluje plně mužskému principu. Doslova spadne do úrovně lásky sexuální, což je bohužel ta nejnižší forma. Muž pomyslně získává kontrolu nad vztahem, který však přirozeně řídit neumí a tak vzniká manipulace. Žena se v ponížení do sexuální lásky stává “slepou, němou, necitlivou”, lehce ovladatelnou. Právě proto, že nevnímá své kvality, svou cenu a své opravdové hodnoty, nevěří v ně. Stažení do mužského principu v ní probouzí soupeřivost a to je její hrob. Žena neumí soupeřit, protože je od přírody vytvořena a zaměřená na službu. A tak se její soupeřivost s razancí služby stává po tisíci letech smrtelnou pro ni i pro muže. Proč? Protože podle přírody má být žena múza, ale žena nasměrovaná v mužském principu je pravý opak múzy. Muži od ní doslova utíkají, protože se bojí jejího vlastního strachu.

Taková žena je neustále plná strachu [většinou dobře překrytého strachu] a ten promítá do mužů.

Je to nakonec strach, kterým tvoří své vztahy a tak se naše propojování čistě jen přes sexualitu propojuje přes strachy. Nemůže tam vzniknout láska bez podmínky, dokud se žena neuzdraví ve své schopnosti vnímat se pro svou ženskou podstatu.

Svou ženskou podstatu najde znova, když

 • ·         Začne čistit své strachy umístěné v emočním těle. EMOČNÍ OČISTA
 • ·         Začne doplňovat dopamine a serotonin přes ženské aktivity. JAK POVYŠOVAT ŽENSKOU ENERGII
 • ·         Začne se zpětně propojovat s vedením přes meditace a modlitby

Zabývám se touto tématikou celý život a stav naší sexuality versus strachy mi připadal skoro neřešitelný.

Proč?

Přes chtíč a sexualitu přichází pokoření či růst ďábelského v tobě.

A je důležité vidět i to, že odpíráním a neustálým myšlením na to, že sexualitu chceme, právě to v nás roste chtíč. Je to neustálé generování energie, která kumuluje překážky, tj. vytváří se odpor pro proudění.

Například tedy pak sama vytvořím vírou v to, že pokud bude sexualita- bude to průšvih.

Stejně tak jako si mohu vytvořit nemoc a zdraví, můžu si myšlenkou vytvořit tj. zhmotnit například závislý či harmonický vztah.

A tak mi přichází tato možnost, jak s tím pracovat.

 • ·         Důvěřuj ve své schopnosti vedení.
 • ·         Jako žena, s uměním tvořit vztahy, vedeš vztah.
 • ·         Jako žena s uměním meditovat tj. namísto zacilování využívat energii na představivost, máš schopnost meditovat na svého muže a vést ho k vyššímu vědomí.
 • ·         Pro to je třeba denně udržovat kontakt se 7. čakrou tj. s přírodou
 • ·         Denně se očišťovat od strachu VYVZTEKEJ SE DO CELISTVOSTI
 • ·         Denně si afirmovat a žádat tj. vystoupit z pýchy

Veď příkladem. V projevení této myšlenky u ženy je to o tom, že potřebuje vest vírou ve své přirozené kvality. To je pro ženu v této mužské době to nejtěžší. Umět věřit, zpátky objevit cenu a sílu svých darů a přestat manipulovat. Umět byt pasivní a jedinou aktivitu vytvářet na poli ženské magie. To od nás žen tato doba potřebuje.

Dnešní žena ani muž neumí z drtivé většiny čekat ve vztahu bez sexuality. Nevidí ani důvod. Chtíč, který ovládá naše těla a mysl, je příliš velký a vytváří neustálý odpor. Přestože třeba už i víme, jak sexualita ve vztahu ovlivňuje naši psychiku, není možné zrealizovat dlouhodobý sexuální půst.

Je třeba připravit nové metodiky pro to, jak žena může vést muže k vědomí a zodpovědnosti.

Postup je následovný:

 1. Je důležité vnímat respekt, když je přítomna sexualita. Je to obrovsky silná příčka a má obrovskou moc měnit energetiku vztahu.
 2. Ale když bude žena dostatečně pročištěná a silná ve své víře v ženství, může se stát vedoucí myšlenky, jež dodá muži schopnost pracovat i v tom, co on považuje za lásku.

Pro něj je práce bez spojení přes sexualitu úplné sci-fi. Nevidí v tom žádnou šanci lásky. Jakýkoliv kontakt s láskou přes sexualitu mu dodá alespoň schopnost věřit, že něco jako láska existuje. Pokud se nějak neuzemní přes ženu, úplně odletí a expanduje do nehmotného. Je to zřejmě už teď, jak moc uniká do práce, drog, alkoholu a virtuálního světa. Musí se začít ukotvovat.

A proto se děje více vztahů za život. Už to není ostuda. Je to součástí naší evoluce.

 1. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, co potřebuje muž rozumět je, že když začne s ženou spát, je to pro něj obrovská zodpovědnost
 • ·         Bere na sebe veškeré její karmické ublížení
 • ·         A její psychika počítá s veškerým zaštítěním
 • ·         Pokud to nemá v plánu, ji přijímat jako manželku a není ochoten to stvrdit, bude vztah prostě strádat

-          Žena se nebude umět úplně oddat a tím pádem se začne energeticky chovat nežensky. Žena nebude cítit svou ženskost, protože se jí nebude moci oddat.

-          Nebude muži takovou ženou, kterou by si muž přál a tím ani on nemůže úplně oddat své city a dodávat ji pocit jedinečnosti

Žena se potřebuje umět úplně oddat tj. dát se muži a muži takovému, který ji již svými činy přesvědčil, že se pro ni chce a rád měnit včetně toho, že je ochoten přijímat její emoce.

 

Muž se pak může úplně citově propojit s takovou ženou, čímž si vybuduje most, přes který se napojuje do zdroje, do lásky, do schopnosti regenerovat se.  Proto se říká, že muž se žení. On se přes ženu zapojuje do oběhu. Proto potom tolik záleží, na co je žena napojená... Zda na přírodu nebo na nepochopení sama sebe, zacyklení. Muž se po jejím vzoru napojuje na flow/ proud či na zacyklení tj. na závislosti.

 1. Žena musí pochopit svou cenu, přes emoce. Denně čistit přes emoce vnímat svou přirozenost, svou přírodu. Je vyšší bytost od muže a to je její úloha. V propojení s univerzem je ta, která má tuto úlohu propojovat a má tedy být stress free od konání. To jí bere schopnost být ta správná spojka.
 2. Žena potřebuje denně doplňovat dophamin a denně čistit emoce
 3. Žena potřebuje zůstávat stress free od konání za účelem nižších čaker, obživy, přežití...
 4. Žena je ta, která si potřebuje umět udržovat čistotu úmyslu, čistotu napojení a hlavně čistotu víry a důvěry. Jakákoliv vnitřní nevěra a vnitřní konflikt se reflektuje přes muže stejně tak. Tj. konání a zhmotňování reflektuje tuto nevíru. Vznikají závislosti.
 5. Žena se potřebuje denně propojovat se svým srdcem přes pátou, šestou a sedmou čakru. Nesmí být vedena jen srdcem, má pak tendence dávat se na poslední místo. Vždy to je potřeba propojovat s vyšším vedením přes modlitby. Více o tom, jak se stát opravdu šťastnou ženou se dozvíte na mém novém ONLINE KURZU.

Tj. OTČE NEBESKÝ VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA sešli na mě Ducha Svatého a

 • Očisti mě
 • A ochraňuj mě duchem svatým
 • Veď mě duchem svatým, hovor se mnou a hovor skrze mě

Zdroj: www.evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico