Dobrý den, milí čtenáři!

Rád bych vám popřál k nadcházejícímu Novému roku. V první řadě vám blahopřeji k tomu, že v uplynulém roce 2016 nedošlo k jaderné válce. Svět balancuje na hraně ve všech ohledech, jak v ohledu vojenském, tak ekonomickém a ekologickém. Ale skutečná katastrofa, ke které dochází, ta se děje v duši člověka. Je to ztráta víry, lásky a mravnosti. Právě těch se naší civilizaci málo dostává. A pokud nenajdeme správnou cestu, pak nás žádná ekonomika, žádné peníze, ani politické a ekonomické opatření nezachrání.

Sledoval jsem v posledních letech celkový stav vedoucích zemí a všude jsem viděl velmi nebezpečné známky toho, čemu se v Bibli říká apokalypsa. V tomto roce se však něco stalo: obvyklé, zaběhnuté vzorce chování se začínají rozpadat. Kult peněz a blahobytu začíná ustupovat do pozadí. Naše civilizace se začíná probouzet a hledat nové orientační body, což je nenadálé a velice důležité. Je to velmi konstruktivní. A na tom, jak se každý z nás bude starat v první řadě o svoji duši a přitom chápat, že hlavním štěstím je štěstí duše a teprve pak je blahobyt a zdraví, na takovémto pochopení nyní mnoho závisí.

Láska k Bohu se v každodenním životě projevuje jako láska bezpodmínečná a nezištná, která na ničem nezávisí. Na vnější rovině láska vypadá jako bezpříčinné štěstí a v každodenních situacích je láska radostí, která bude existovat i přes ztráty a nabytí. Nakolik se nezříkáme lásky, štěstí a radosti v duši, natolik je pro nás snazší se změnit a změnit i svět, který nás obklopuje.

Proto bych rád všem popřál do příštího roku, abyste se za žádných okolností nezříkali lásky, pocitu štěstí a radosti uvnitř vás, což vám pomůže překonat všechny obtíže a jakékoliv překážky a umožní změnit sebe i svět jako celek. Přeji vám úspěch, přeji vám mírné nebe nad hlavou, hodně přátel, šťastné rodinné vztahy a především lásku, radost a optimismus!

Váš autor.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png