Projekt Bio v regionu letos v Olomouckém kraji

views 109 datum 9. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Minulý týden se uskutečnila poslední vzdělávací akce v rámci projektu Bio v regionu, který realizuje Bioinstitut o.p.s. Cílem celého snažení je zlepšit informovanost veřejnosti o ekologickém zemědělství, biopotravinách a regionálních výrobcích biopotravin. Nejdůležitějším aspektem je zapojení mladé generace, přesně řečeno budoucích pracovníků v oboru gastronomie a zemědělství. Díky konceptu zážitkových aktivit v podobě společného vaření z biopotravin pod vedením profesionálního kuchaře, doprovázeného seminářem na téma skutečná cena potravin a v neposlední řadě exkurze na ekofarmy v blízkém okolí, poznají žáci odborných škol cestu biopotravin „z pole až na vidličku“

„Bio v regionu realizujeme od roku 2016. Těší nás zájem škol a je skvělé vidět radost nejen studentů, ale i pedagogů nad jejich výsledky v kuchyni. Školní osnovy jsou dané a prostor na rozšíření vědomostí není velký. Studenti mají možnost poznat, jak a kde jídlo vzniká, jaké má přínosy ekologické zemědělství a udržitelný způsob produkce potravin. Vyzkouší si, jak s biosurovin připravit chutné a zajímavé jídlo, dozvědí se, jak rozpoznat biopotraviny a kde nakoupit ekologicky vyprodukované potraviny ve svém regionu. Školy mají příležitost navázat spolupráci s farmou, která jim může nejen dodávat suroviny do kuchyně, ale třeba nabídnout i praxi nebo dokonce uplatnění jejich studentům zemědělských oborů. A přesně o to jde. Podporovat spolupráci v regionu, protože s každým nákupem jídla, který děláme, utváříme krajinu“, říká Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu.

„Věřím v to, že vaření z biopotravin bude pro tyto studenty v budoucnu běžná praxe a vědomosti nabyté během tohoto projektu jim pomohou zorientovat se v nabídce. Evropská unie nás podporuje v tom, aby biopotraviny byly součástí veřejného stravování. Mladí farmáři jsou také podporovaní v přechodu k ekologickému zemědělství, tak jen doufám, že jsme ve studentech zažehli plamínek zájmu a půjdou touto moderní a u spotřebitelů žádanou cestou“ říká koordinátorka projektu Mgr. Karolína Pečenková z Bioinstitutu.

Díky exkurzím i kurzům vaření se studenti setkali s lidmi z praxe, za kterými stojí úspěch v podnikání ve zvoleném oboru. A právě taková setkání je můžou motivovat, protože zejména zemědělství je obor dlouhodobě společensky opomíjený. Na exkurzi v Branné jim pan Skřivánek vysvětlil, jak důležitou roli zemědělec i kuchař ve společnosti má. „Jsem ekologický zemědělec, vyrábím biopotraviny a udržuju krajinu. A jsem na to hrdý. I vy buďte hrdí na svou profesi. Zemědělce a kuchaře potřebuje každý občan několikrát denně, protože se stravuje jen díky nám - zemědělcům a kuchařům. Jen málokterá profese je pro společnost tak nezbytná.“

Z malého projektu se stává trend rozšiřování vědomostí, který naplňuje studenty a i pedagogy. "Pro naše studenty byl projekt Bio v regionu velmi přínosný. Propojili si znalosti, které už měli, s praktickými dovednostmi. Líbilo se mi, jak v zážitkovém semináři lektorky ukázaly celý kontext a vysvětlili studentům environmentální přínosy šetrného hospodaření. Já sama vidím obrovský přínos ekologického zemědělství u nás v regionu hlavně v péči o krajinu a jsme ráda a všímám si, že čím dál více mladých rodin preferuje biopotraviny, jezdí nakupovat k farmářům a o kvalitu potravin se zajímá" Ing. Bronislava Urbánková, zástupkyně ředitele pro odbornou výuku, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh.

„Líbila se mi propojenost všech aktivit v projektu. Nejen, že měli studenti možnost navštívit ekofarmu a podívat se, kde biopotraviny vznikají, ale hlavně to zážitkové vaření je velmi bavilo. Pan kuchař jim ukázal moderní metodu sous-vide, která se velmi hodí k úpravě kvalitního biomasa, s kterou se setkali poprvé. Každá taková příležitost, setkat se s profesionálem, který jim ukáže, jak udělat krásné vyladěné menu, je pro studenty velkou inspirací. Moc za účast děkujeme a určitě bychom projekt v budoucích letech rádi zopakovali,“ dodává Dzuriková Petra, vedoucí učitelka odborného výcviku ze Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh.

V neposlední řadě nutno zmínit i letošní ekologické farmy – Ekofarma Skřivánek Branná a Farma Bovine, Heřmanovice a také všechny dodavatele, kteří vycházeli vstříc s dodáním produktů do škol jako například firma PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o., Statek Winter, Zemědělská farma Jan Hořak, Biopark s.r.o. a další. Všichni byli maximálně vstřícní, a napomohli k dalšímu úspěšnému ročníku „BIO v regionu“, tentokrát v Olomouckém kraji.

Zdroj: Tisková zpráva

Další informace na: www.bioinstitut.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico