Projekce našich starých emocí na nové osoby a situace

datum 11. 5. 2022

"Jak poznáme, že si do druhých lidí pouze projektujeme své emoce, které se probudily v našem podvědomí a patří lidem, kteří nám v minulosti ublížili?  Emoce pramenící z minulosti, kdy je přítomná situace pouze jejich spouštěčem, lze poznat podle jejich intenzity. Jejich síla bývá ohromná. Je provázena tělesnými reakcemi, jako jsou třes, bušení srdce, horkost, napětí v oblasti srdce nebo žaludku, ale i v jiných částech těla, náhlé pocity derealizace, depersonalizace nebo jiného pocitu odpojení se od těla nebo od reálného prožívání. Často je doprovázejí pocity závratě, pláč, tendence k útoku nebo útěku. Tělesné reakce pak provází projev chování - neovladatelný tok slov, který se řine z úst a má podobu křiku, výčitek, obviňování, vážných výroků, nebo naopak potlačení reakce dovnitř a pocity velkého vnitřního napětí. Objevují se pocity ukřivděnosti, odmítnutí, opuštění, ponížení, bezmoci či hněvu. 
Projekci poznáte podle toho, že spouští kromě emocí také myšlenkové konstrukce. Například člověk, kterému bylo v práci něco vytčeno, přemítá o nespravedlnosti, nebo třeba o pocitu vlastní špatnosti - takové myšlenky nastupují velmi rychle a zcela automaticky, bez účasti vůle. Pokud jde o projekci strachu z opuštění, má-li zraněný člověk pocit nečitelnosti nebo emoční nedostupnosti partnera, automaticky v myšlenkách přemítá o tom, že ho partner nemá doopravdy rád, či je mu nevěrný, a vytváří katastrofické scénáře o konci vztahu. V případě projekce emočního zranění zrady je mysl zaplavena pocity, že ten proti nám je nepřítelem, který nám chce ublížit, a je potřeba udělat vše proto, aby se tak nestalo - nastupuje ofenzivní jednání. Přitom projekci může spustit i podnět, který původní prožitky pouze připomíná. 
Projekce emocí funguje tak, že se emoce znovu otevřou a vyplaví se do našeho vědomí, kde vypínají racionalitu a spouští se těžko kontrolovatelná reakce. Tato reakce může být vnější - projevuje se chováním a jednáním, nebo vnitřní - do sebe potlačená, kde působí jako vnitřní řeč. Možná se ptáte, zda se to dá vůbec změnit. A buďte si jisti, že ano - prvním krokem, který k tomu vede, je začít si uvědomovat, co všechno v sobě nemám vyřešené."
* * *
- z knihy Konec utrpení v rodinách a vztazích, PhDr. Veronika Neumannová 

Zdroj: andelskydenik.blogspot.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico