Programování buněk na lásku, hojnost a zdraví

datum 19. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Naprogramujte své buňky

Mysl je mým nejsilnějším nástrojem a darem pro manifestaci „Nebe na zemi“. Protože vím, že pokud naše dary nepoužíváme, jsou nám odňaty. Tímto naladěním buněk aktivuji vše v sobě ve vědomí si tohoto daru myslet a ve své mysli si představovat. To, co existuje v naší mysli, má šanci se stát.

Proto vybírám své myšlenky bděle a to dokážu, pokud denně bdím nad povahou svých emocí.

V pravidelných emočních očistách proměňuji energii potlačených nízkých emocí a dovoluji tu samou energii v nich uvězněnou proměňovat v emoce víry, naděje, důvěry, odvahy a optimismu. Směřuji svou pozornost na to, co mi přináší pocity radosti, neboť vím, že to je pro mě vždy cesta k povýšení své energie a povznesení se nad bludný kruh mých rodových linií.

Programuji tedy své buňky na radost, víru, naděti, optimismus, věčnou regeneraci, čímž se v zachování biorytmu přírody organicky stávám věčně mladý/á, zdravý a přítomný.

Z takové bdělé přítomnosti tvořím svůj každý další krok, jenž je v souladu se všemi zúčastněnými. Je pro mě velmi jedno-duché (neboť jsem v jednotě s duchem) opouštět staré tedy naplněné lekce a dívat se na ně pouze s energií vděčnosti.

Vděčnost v této kvalitě je tou nejmocnější energií pro transformaci, kterou nyní procházím VĚDOMĚ.

Tím se moje duše překódovává ve své energii na lásku a opouští všechny jiné formy bytí. Jsem od dnes láska a pravda, protože jsem připraven/a přebírat zodpovědnost. Mám totiž dostatek nástrojů pro svou očistu emocí a následně víru v lásku, že si již dovolím představovat si ve své mysli život, který je NEBE NA ZEMI.

Od dnes programuji své buňky na pravdu, lásku a umožňuji svému daru myšlení vizualizovat si hojnost všech podob, emoční naplnění, zdraví, milující rodinu, seberealizaci v té pravé podobě, zdraví, dlouhověkost, nekonečně zajímavé možnosti života a to vše, protože už vím, že jsem připraven/a unést štěstí, které z toho vyplývá.

V energii vděčnosti vůči svému původu tímto přeprogramovávám z předešlých přesvědčení tyto základní víry:

  • Víru ve svou pravou hodnotu, seberealizaci a schopnost milovat
  • Víru v hojnost finančních a hmotných prostředků
  • Víru v hojnost lásky obecně a komplexní emoční naplněnosti
  • Víru v dlouhověkost a věčné zdraví.

Denně proto nacházím radost ve výzvách svého vlastního myšlení tím, že přistupuji k věcem vždy trochu jinak, měním své rutiny a ptám se otázky, dívám se na skutečnosti s otázkou, co je tam pro mě lepšího, nového, zajímavého.

Osvěžuji svou mysl komunikací s těmi, kdo vědomě žijí, méně jím, více bdím a denně využívám své tělo ve fyzické zátěži, která mi dělá radost.

Jako žena směřuji svou tvůrčí energii na kultivaci krásy, umění tvořit vztahy moudře a svou zdravou láskou doslova magnetizuje okolí do té nejlepší možné verze. Jako muž směřuji svou energii na to, cokoliv mi dá vyniknout jako muž, který koná, ve své zdravé empatii chrání slabší a je tak přirozenou autoritou, kterou druzí chtějí následovat.

Má vůle je můj zákon, tak to je a bude.

Zdroj: www.evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico