Zlí lidé ve skutečnosti nejsou zlí. Je to pouze role, kterou na sebe berou, ale sami si ji neuvědomují. Jejich ego má nad nimi moc v rámci dohodnutého systému, jehož podstatou je vzpoura, tedy vzepření poslušnosti ega vůči svému pánovi, tedy duši.

Pokud by tomu tak nebylo, nebyla by reinkarnace možná a my bychom fyzickou smrtí definitivně končili bez možnosti pokračování.

Náznaky původní dohody mezi egem a duší si člověk velmi matně uvědomuje v pokročilém stáří. Zde však existuje velké nebezpečí, že pokud si tuto holou skutečnost uvědomí najednou, může být v důsledku jejího nepřijetí paralyzován rozvojem neurodegenerativní nemoci.

Proto je krajně důležité, abychom žili v souladu se svou duší po celý svůj život, jehož smyslem je růst, nikoliv stagnace.

Pokud budeme navíc růst vědomě, čeká nás v okamžiku fyzické smrti tak slastný orgasmus, jaký bychom v běžném, tedy spícím stavu, nikdy nemohli dosáhnout, protože člověk je až příliš závislý na pomíjivých fyzických počitcích namísto trvalých duchovních.

Ironií osudu zůstává, že teprve v druhé polovině života se může sexuální milování dostat do euforické úrovně, kdy orgasmus, přezdívaný „malá smrt“, udržíme v sobě a nepouštíme jej ven, jak praví tantra.

Jenže my po milostném ochabnutí v důsledku fyzických a mentálních jedů, kterými jsme obklopeni, se o milování přestaneme zajímat. Maximálně virtuálně, což není totéž.

Přitom jsme schopni tento stav zvrátit. Za pomoci přírodních prostředků jako je maca peruánská, kotvičník a škornice, ideálně vše dohromady.

Kdo na to již přišel, ví. Kdo ještě ne, stále může.

Může tak pochopit, že pravý orgasmus je přípravou na onen finální v okamžiku fyzické smrti. Pravý orgasmus není žádné kýchnutí, díky kterému se nám uleví. Pravý orgasmus je vyšší stav, daný zrychleným průtokem krve v pánevních oblastech mužského a ženského těla.

Tento fyziologický jev vytváří v obou tělech vyšší vibrace, jejichž spojením dojde k aktu stvoření, přičemž se stáváme vyššími bytostmi, chcete-li bohy.

Toho však nelze dosáhnout masturbací, ať už o samotě, ve dvou či více lidech.

Pravý orgasmus je o spojení duší. Pokud v milování nevidíme nic duchovního, jsme pak jen zvířata, která se páří pod nadvládou rozmnožovacího pudu?

Zdroj: http://www.energiezivota.com


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě