Zdroj: Pixabay.com

Navzdory koronavirové krizi je sucho stále celosvětový problém. Předpověď na tento rok není příliš příznivá. Věnujme krajině více pozornosti. Sucho má hlubší příčinu a je to i naše starost.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


Zatímco stránky novin jsou plné zpráv o pandemii koronaviru, televizní noviny se z 90% ničím jiným nezabývají a zbytek veřejného mediálního prostoru je vyplněn bulvárními tématy, o problematice sucha v ČR se neobjevila ani čárka. Radostným vysvětlením by bylo, že sucho pominulo.

Bohužel, nic nemůže být realitě vzdálenější.

Naši sousedé, Poláci, Němci, Rakušané, ale i Maďaři si již přímo zoufají a rok 2020 má být podle předpovědí amerických, britských i německých meteo ústavů vůbec nejhorším z posledních bídných let – extrémní horka a sucha.

Namátkou pár titulků – Susza w 2020 roku będzie najgorsza od 100 lat? Tak suchej wiosny bez deszczu nikt nie pamięta / Deutschland droht schon wieder ein Dürresommer! / Trockenheit, die nicht enden will – Österreich / Egyre nagyobb az aszály! – Sucho se zvyšuje /

Modely předpovídají, že červen, červenec i srpen budou srážkově bídné, na území Německa mají teploty překračovat 40 °C, polští zemědělci předvídají kritický nedostatek vody pro pěstování plodin, dramatické navýšení cen ovoce a zeleniny a super bídný rok pro obiloviny také.

Již dnes maďarská agrární komora předpokládá, že na podzim značná část řepky oseté na 290 000 hektarech vůbec nepřežije, bude třeba zorat desítky tisíc hektarů. Kromě toho se očekává výrazné poškození u ozimé pšenice produkované na 950 tisíc hektarech.

Kromě toho, že se o suchu v uvedených zemích píše, přijímají tamější orgány státní správy řadu konkrétních opatření pro zmírnění očekávaných dopadů sucha na společnost v tomto roce.

To v ČR jsme jiní kabrňáci – na stránkách MZe ČR se dočtete – MZe dělá řadu aktivit k omezení následků nedostatku vody. Loni do těchto opatření investovalo 13,7 mld. Kč. V následujících deseti letech plánuje investovat také 6,2 mld. Kč do budování koncových vodovodů v obcích… V legislativním procesu je i novela vodního zákona, která mimo jiné zavede tzv. komise pro období sucha. Ty budou fungovat na krajské i celostátní úrovni a v případě potřeby budou moci upravit, omezit nebo zakázat nakládání s vodami.

MŽP pro jistotu taky nedělá nic, asi podle přísloví, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Z jeho webové stránky:

Omezení provozu úřadu po dobu vyhlášeného nouzového stavu – Hledá se Zelená střecha roku 2020 – jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami na pracovištích apod.

Abych nekřivdil, ministerstvo vydalo dubnové číslo Věstníku MŽP – témata: Národní program monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe, vyhlášení přírodní památky Jindřichova skála, Sdělení o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Marným hlasem volajícího na poušti tak zůstávají informace z portálu Intersucho, ČHMÚ, popř. Meteoboxu. (Počasí nechystá vláhu. Sucho nastoupí hned od jara)

Kde hledat příčiny stávajícího a neutěšeného stavu?

Ve vědecké obci zajisté nikoli, byla zveřejněna řada odborných i populárně odborných článků i prací, které správně identifikují příčiny a ukazují cestu k nápravě – namátkou Václav Cílek, profesor Sklenička, zakladatel portálu Intersucho, prof. Žalud, doktor Pokorný, prof. Šarapatka a mnoho jiných, včetně vrcholové organizace České akademie věd.

Vláda také přijala řadu dokumentů, zejména Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, jako závazné usnesení vlády. (Pozn. materiál na skutečně dobré úrovni.)

Nechyběla ani silná slova premiéra – “Pro naši vládu je voda a strategie řešení problémů s vodou to nejdůležitější, co máme na stole, protože bez vody zkrátka není život,” řekl Babiš a skutek ministra ŽP Brabce ,který dokonce založil Národní koalici pro boj se suchem.

Kde se nám tedy zadrhlo soukolí trvale udržitelného rozvoje České republiky na poli boje se suchem?

Nejblíže pravdě se dostal Nejvyšší kontrolní úřad, který v r. 2019 zveřejnil tuto kontrolní zprávu:

V Česku chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zaměřil na ministerstvo zemědělství (MZ) a ministerstvo životního prostředí (MŽP). Podle kontrolorů také nejsou současné dotační programy na řešení problematiky sucha připraveny a ministerstva nové nezavedla, výjimkou je pouze program Dešťovka. Škody, které sucho způsobilo loni, činily podle NKÚ 24 miliard korun.NKÚ uvedl, že sucho a nedostatek vody měla ministerstva řešit prostřednictvím 49 úkolů stanovených vládou v roce 2015. Většina plánů podle NKÚ zatím realizována nebyla. Podle NKÚ obě ministerstva financují boj se suchem ze 37 dotačních programů, z nichž v letech 2017 a 2018 rozdělila téměř 28 miliard korun. “V naprosté většině se však jedná o mnoho let trvající programy, které na boj se suchem a nedostatkem vody nejsou přizpůsobeny. Většina z nich tak neobsahovala konkrétní a měřitelné cíle pro tuto oblast.

Laik se diví, odborník žasne a daňový poplatník pláče. Věci se mají tak, že se papírově přemalovaly dotační tituly, aby se z nich čerpalo na tzv. boj proti suchu, proti kterému se ve skutečnosti nebojuje.

Desítky miliard ročně mizí hlavně ve chřtánu průmyslově zemědělského komplexu a občanům naší republiky se doslova lže, jak se vláda stará o naše základní potřeby, kam dostatek vody a zdravá krajina bezesporu patří.

Více než pět let se MŽP a MZe nebyly schopny dohodnout ani na takové trivialitě jakou měla být tzv. protierozní vyhláška. Ta doslova začala připomínat yettiho. Všichni o ní mluví, ale nikdo ji neviděl.

Přitom se ví, kde nás bota tlačí a jak bychom měli k problematice sucha přistupovat.

Perfektně to vystihl profesor Žalud v rozhovoru pro Asociaci soukromých zemědělců:

Jednu z hlavních rolí hraje půda a její schopnost infiltrovat vodu. Například kvalitní černozemě zadrží ve svrchních 150 cm půdního profilu až 300-350 mm vody (tj. skoro polovinu průměrného ročního srážkového úhrnu v ČR)… Systém velkých bloků se ukazuje na mnoha místech jako neudržitelný vzhledem k ochraně půdy… Zaběhlé modely chování, vinou variability klimatu, často nefungují, klima, a v jeho důsledku i počasí, se mění tak rychle, že jen historická zkušenost nestačí. Co fungovalo dříve, nemusí a často nebude účinkovat nyní… Velká pole rovná se velká mechanizace, vysoká efektivita práce, úspora nafty a času. Bohužel tyto výhody počátečního scelování překonaly negativní účinky eroze a utužení. Systém velkých bloků se ukazuje na mnoha místech jako neudržitelný vzhledem k ochraně půdy. A to nemluvím o charakteru krajiny a jeho mimoprodukční funkci. Půda a její stav, je zcela zásadní faktor! Efektivita využití vody se odráží od toho, kdo ji má v rukou, jaké jsou zákony a zájem státu.

Pan profesor to vystřihl zcela přesně – k problému se přistupuje tak, aby maximum zisku zůstalo v rukách těch, kteří drží státní moc a současně profitují na agrobyznysu ve velkém.

Takový kultivovaný švindl ve velkém.

Změnu přístupu tak přinese pouze kritická událost, obdoba pandemie, která si vynutí změnu přístupu pod tlakem veřejného mínění a vysokých materiálních škod. Z tohoto úhlu pohledu si přeji, aby předpověď počasí na rok 2020 pro střední Evropu britským a americkým meteorologům skutečně vyšla a změna přístupu k české krajině byla realitou a nikoli planým slibem.

Autor: Miroslav Vinkler

Zdroj: www.ekolist.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě