Zdroj: Pixabay.com

Stále a stále slyšíme, že jsme tvůrci svého života. Pojďme nad tím jen neuvažovat, ale skutečně konat a tvořit. Sucho je opět další důsledek a my máme moc změnit i tuto skutečnost. Odpoutejme se od starých programů a žijme podle nových, našich a tvůrčích programů.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Média nás opět masírují negativními zprávami a strachem ze sucha, a proto je na čase, aby zase vycházelo více zpráv z opačné strany názorového spektra. Sucho je součást plánu a je jen na nás, zda bude nebo ne. Ale nelze to změnit zvenčí, ale jen zevnitř. Takže, co udělá vědomý člověk? Přestane sucho podporovat svou pozorností a strachy, ale soustředí se na sebe a svůj vnitřní stav klidu a harmonie.

Pokud totiž pochopíme a procítíme naši propojenost se Zemí a Bytím, pokud pochopíme, že jsme součástí Vědomí (éteru), pokud pochopíme, že jsme transformátor, přes který se vše děje, a který má moc to ovlivnit, tak změníme i sucho ve vláhu a vyprahlou Zemi v úrodnou půdu, ale nejdříve musíme uvidět to, kdo doopravdy jsme a začít tvořit zevnitř sebe sama.

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Všechno to, co se nám děje, tvoříme a řídíme zevnitř nás samých. Je to na každém z nás a našem vnitřním nastavení.

Vše co se nám děje, se nám děje pro naše uzření, je to pro naše nejvyšší Dobro. To, že sucho vnímáme jako něco hrozného, je ze starého programu strachu, ale pokud pochopíme dokonalost všeho a dáme důvěru všemu, co se děje a důvěru Zemi a Bytí, tak se i sucho změní v hojnost a vláhu.

Nepotřebujeme vědět jak a kdy, ale věřit, že se to stane. To je to, co stačí.

My, vesmír a Země jsme jedno, jsme vědomí v projeveném světě a my jsme ten transformátor, přes který veškeré informace jdou. Přes nás a skrze nás se to všechno děje, my tvoříme realitu. Podle toho čemu dáváme pozornost, jak projevený svět vnímáme, to se pak děje i v tzv. skutečnosti. Je už na čase opustit strach a soustředit se na to nejlepší pro sebe, jen tak lze změnit svět.

Jak přímo souvisí sucho s námi?

Sucho je dokonalé, stejně jako jiné projevy Bytí, které mají “vytáhnout” naše strachy a zároveň změnit směr konání některých z nás. Málo vláhy, deště a životodárné vody, je jako málo života, životní energie a radosti, kterou máme uvnitř sebe. Vláha souvisí s naším vnitřním nastavením, naším životním “vysušením”.

Jsme to jen my a zase jenom my, kdo může svým vnitřním nastavením pomoci Zemi. Ale ne skrze činy, ale vnitřní klid a důvěru v Bytí a procesy Ze-mě (Země).

Jsme součást celku. Proto je důležité soustředit se na sebe. Vypnout média, přestat dávat pozornost starým vzorcům a programům, které ještě stále jedou na programech mysli, a začít tvořit své vlastní zprávy, svoji vlastní skutečnost ze srdce.

Neboť pokud nezměníme sebe, budeme stále dokola dělat ty “kosmetické” opravy jako sbírání odpadků, sázení stromů, meditací za déšť a mnoho dalšího. Neříkám, že je to špatně, v určité fázi je to naopak dobré, ale jen to oddaluje to, co je potřeba již změnit zevnitř každého z nás. My musíme uvidět svou krásu (moc) a pak se budou dít zázraky.

Protože když je člověk ve své plné síle a propojen s Bytím, tak je v plném propojení se Zemí a ví, co Země nyní potřebuje. Ví co zasít, co zalít, co utrhnout, co usušit, s čím si dokonce v přírodě promluvit a zjistit, co přináší za informace (např. slimák, houba, mravenec) a domluvit se. 

Když je člověk plně ve svém středu a vědomí toho, kdo doopravdy je, tak pak tvoří i vodu, protože jeho projevený svět je v rovnováze, v harmonii, tam není prostor pro strach či programy. Člověk je lidská bytost propojená ve vším, sama v sobě a s Bytím.

Pojďme změnit sebe a pak i sucho ve vláhu, moc na to již máme. 

Autorka: Mahulen Kisir

Zdroj:mahulen-tereza-kisir.webnode.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě