Proč lidé, kteří si neustále stěžují, škodí vašemu zdraví

datum 23. 4. 2019

Všichni známe lidi, kteří si rádi stěžují. Bez ohledu na to, co se děje v jejich životě, jestli je to dobré nebo špatné, vždy najdou způsob, jak si na někom vylít svůj vztek nebo pořád reptat.

Své dny samozřejmě zažívá každý, protože stěžování si považujeme za přirozené a jsou pravděpodobně dny, kdy si stěžujete i vy.

Co se stane, pokud si člověk často stěžuje

Ačkoli vám ventilování své frustrace může připadat jako neškodné, soustavné vyjadřování negativních postojů se může stát podvědomým zlozvykem vedoucím k jistým celkově škodlivým následkům pro vaše zdraví.

Nejde jen o to, že to působí odpudivě na ostatní a kazí náladu vašim blízkým, ale neustále stěžování si může škodit i jinak.

Neustále stěžování si může mít časem závažný dopad na fungování vašeho mozku a vybrat si celkovou daň na vašem fyzickém zdraví.

Co tak se vzdát stěžování si na celý měsíc?

Projekt „Přestaň si stěžovat“, zavedený Thierrym Blancpain a Pieterem Pelgrimsom, byl vytvořen na eliminaci negativních prohlášení, která postihují naše každodenní činnosti.

 

Myšlenka je tak prostá, jak zní… zkrátka si přestaňte stěžovat! Představa toho, že si nebudete stěžovat celý měsíc, vám může připadat jako něco nemožného a dělat to dokonale vám zřejmě bude připadat nemožné.

Možná cílem výzvy není jen vzdát se stěžování si, ale více si uvědomovat své myšlenky. Když se slyšíme stěžovat si, může být posilující změnit náš jazyk, abychom změnili konverzaci a svůj úhel pohledu.

Proč byste tedy měli zvážit cvičit umění vzdání se neustálého stěžování si, nebo změnit vaše negativní myšlenky v konstruktivní?

Důvod je zřejmý: neustále stěžování si je prostě vyčerpávající. Proč jinak by člověk uvažoval o vzdání se něčeho, co nám připadá jako druhá přirozenost?

Negativní důsledky stěžování si

Čím více si stěžujete, tím pravděpodobněji si budete v dlouhodobém měřítku volit spíše negativní než pozitivní smýšlení.

Fascinující je, že pokaždé, když si stěžujete, váš mozek doslova fyzicky přebuduje své obvody, aby se té reakci v budoucnu snadněji přizpůsobil. Výsledky jsou zřejmé: negativita plodí další negativitu.

Pokud vám představa vytváření neustálých negativních názorů ve vašem mozku nestačí k tomu, abyste se vzdali stěžování si, co kdybyste se dozvěděli, že může poškozovat i vaši paměť?

Snímky z magnetické rezonance ukazují, že neustále stěžování si může vést k scvrkávání se hipokampu, oblasti vašeho mozku odpovědné za kognitivní funkce.

Čím je váš hipokampus menší, tím vám s větší pravděpodobností bude slábnout paměť, a také budete mít problém adaptovat se na nové situace.

Nepříznivé důsledky stěžování si zde však nekončí. Čím více si stěžujete, tím více vám stoupají hladiny kortizolu.

Vysoké hladiny kortizolu se spojují se zdravotními problémy, jako jsou narůstající deprese, nespavost, trávicí problémy, vysoký krevní tlak, a dokonce zvýšené riziko srdečního onemocnění.

Že to lékaři nazývají stresový hormon, má svůj důvod!

Existuje staré rčení, které říká, že se stáváte takovými, jací jsou ti, se kterými trávíte nejvíce času. S lidmi, kteří vás nejčastěji obklopují, máte společné osobnostní rysy, způsoby a zájmy.

Je sice nepravděpodobné, že se obklopujete nepříjemnými lidmi, ale pokud jste osoba, která si neustále na něco stěžuje, možná zjistíte, že se vám vaši blízcí vyhýbají, nebo se dokonce začínají vašim negativním návykům přizpůsobovat.

Slyšet někoho, jak si stěžuje, dává lidem kolem vás povolení se přidat, či dokonce přivolat vlastní negativní, nešťastné myšlenky, které vaši sebelítost jen prohlubují.

Jak si přestat stěžovat

Ačkoli shodit z ramenou některé věci, které nás tíží, může být úžasné, dá se to dělat pozitivním, zdravým a posilujícím způsobem.

Na vyjádření toho, jak se cítíte, není nic špatného, dejte si však záležet na tom, aby to bylo konstruktivní a pomohlo vám to pohnout se vpřed, ne být uváznutí či postupně klesat na duchu.

Mezi černým oblakem negativních myšlenek a představou, že se musíte zcela vzdát ventilace své zlosti, může existovat i střední cesta.

Pokud jste připraveni dát si přestávku a přestat si stěžovat, uvádím několik tipů, které vám mohou pomoci nastavit mysl na úspěch:

1. Definujte stěžování si

Když si začnete uvědomovat rozdíl mezi stěžováním si a pozorováním, konverzace se změní. Když poukazujete na to, že venku je zima, je to pozorování.

Prohlášení „venku je zima a já zimu nesnáším“ je stěžování si.

2. Sledujte své stěžování si

Začít si uvědomovat, jak často si stěžujete, může být šokující. Začněte sledovat, kolikrát denně si stěžujete.

Překvapilo by vás zjištění, kolik vašich stížností se nasbírá už jen po pár hodinách.

3. Držte si odstup od chronických stěžovatelů

Místo toho, abyste se stali jedním ze stěžovatelů, když slýcháte výlevy jiných, nabízejte raději odpovědi, které jsou pozitivní nebo veselé, namísto toho, abyste přispívali k jejich výlevům frustrace.

Je pravděpodobné, že ti, kteří si raději dále stěžují, si už vztek vylévat nebudou nebo si nebudou stěžovat vám, neboť jejich mozky nejsou živeny negativitou, která by jejich triádu uspokojovala.

4. Všimněte si svého návyku stěžovat si

Pokud si všimnete toho, že si stěžujete, můžete se rozhodnout okamžitě to změnit.

Například: „Nerad jezdím do práce autem… jsem ale vděčný, že mám práci, auto a jsem schopen řídit.“

5. Změňte své myšlení z ‚musím‘ na ‚mám možnost´

Toto by mohl být jeden z klíčových způsobů, jak zadusit potenciální stěžování si již v zárodku. Tento jednoduchý způsob změní vaši stížnost ve volbu.

Vše, co děláme a říkáme, je v konečném důsledku naší volbou. Když tedy říkáte, že něco MUSÍTE udělat, působí to jako povinnost, nebo něco, co zatěžuje.

Přesunout rozhovor k tomu, že MÁTE MOŽNOST něco udělat, to však mění ve výsadu, právo či příležitost vyjádřit vděčnost a uznání.

Změňte svůj postoj z „Dnes musím jít do tělocvičny“ na „Dnes mám možnost jít do tělocvičny“.

Závěr

Čím více procvičujete tyto zásady a aplikujete je do svého každodenního života, tím více se budou stávat vaší druhou přirozeností.

Stěžování si pravděpodobně celkem nevymizí, možná však zeslábne vaše nutkavá potřeba ventilovat svou frustraci. Máte možnost žít život bez stěžování si.

Jaké další kroky učiníte k odstranění tohoto zlozvyku?

Zdroj: Vylectese.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě