aneb jak nám pomáhají energie týdne od 25. 11. – 1. 12. 2019

Příroda, živá i (ne)živá, celá vlastně živá, se o žádné podobné uvědomování jako člověk snažit nemusí, protože existuje v přirozené symbióze, tedy rovnováze s duchovními silami, vzájemnosti. Proč se tedy musí snažit člověk o nějaké vědomé vědomí? Dodávám, že nic nemusí, ale může.

Proč? Protože je osvobozen od závislosti. Je svobodný díky vědomí, se kterým se ocitá v proudu života. Tahle svoboda duše i ducha je sice darem člověku, ale nefunguje automaticky. Kupříkladu – nejsme si vědomi fungování našich ledvin nebo jater, a přesto pro nás pracují. Uvědomíme si jejich činnost až tehdy, když přestanou fungovat správně. Ale být si vědom své duchovní podstaty, to je nám nabízeno tak, že k tomu potřebujeme svobodně dojít, poznat jen díky vlastnímu „úsilí“. Ne namáhavému, ale díky svobodnému rozhodnutí, že takové poznání chceme získat. Pak to má sovu pravou hodnotu a je zdrojem radosti. Kdyby nám moudrost byla dána automaticky jako funkce jiných tělesných orgánů, nebyla by moudrostí.

Díky uvědomování si svého těla, svých pocitů, myšlenek, slov i činů se můžete pro vše uvedené svobodně rozhodnout. Můžete se svobodně rozhodovat pro to, jaké budete prožívat pocity, jakým myšlenkám budete věnovat pozornost, jaká slova budete volit, pro jaké činy se rozhodnete a podobně. Říkáte si, že to není možné? Je to možné. Tentokrát netvrdím, že úplně snadné, ale možné to je. Neznamená to, že člověk není nikdy smutný, že nepláče, nebo se sem tam nevzteká, to ne, ale pokud se vědomě rozhodne pro život, radost a rovnováhu, pak takové rozhodnutí může pomoci zkracovat dobu utrpení.

Protože moment vědomí, respektive uvědomění, probíhá vždy v přítomném okamžiku, proto svoji celoživotní „píseň“ o vědomém vědomí tak často opakuji a připomínám – protože jenom moment uvědomění je to, co nás udržuje v přítomném okamžiku. Teď a tady.

Všechna moudra o teorii přítomného okamžiku jsou úžasná a ku vděčnosti. Ale já se ve své terapeutické praxi nezřídka setkávám s lidmi, kteří mají přečteny tuny knih nejen o teorii přítomného okamžiku, vědí a umí o tom hovořit, ale vědí a umí i mnoho jiného. Přesto se necítí šťastni. Proč? I když na tuhle otázku není obecná odpověď, přesto si dovolím výjimečně zobecnit svou zkušenost: protože si nebývají vědomi svých myšlenek a občas ani slov, která nevědomě vyslovují. Lépe řečeno – ví, co říkají, ale neuvědomují si, že myšlenky i slova mají obrovskou manifestační sílu. Jsou to tak silná a velká razítka na naše pocity, že si ani neumíme představit. A bludný kruh se uzavírá: člověk si uvědomuje svůj nepříjemný pocit, a to velmi silně a intenzivně, ten pojmenovává opakovaně, ona slova pak mají tendenci se hluboce zabydlit v myšlení a manifestovat se v realitě … a už se motáme v bludném kruhu.

Jak z toho ven?

Tento týden budeme zahaleni mocnou energií, která připomíná velmi intenzivně možnost uvědomit si rytmus života, rytmus všech cyklů – přírodních, životních, reinkarnačních, ročních, denních, rytmus dechu… Život, probíhající na spirále věčnosti (nikoliv v kruhu).

V těchto dnech máte báječnou příležitost nahlédnout na svůj osobní rytmus života, v němž jsou obsaženy všechny vaše myšlenky, pocity, slova, činy. Můžete využít takového pohledu k poznání, že vše, co se děje právě teď, je startovací čarou, respektive bodem, z něhož se rodí události v proudu budoucnosti. A konečně vše, co se děje právě teď, je také důsledkem toho, co se dělo (co jste dělali, mysleli, říkali…) v uplynulém čase (v minulosti).

Právě teď jste nekonečně svobodní, protože jenom teď se můžete rozhodnout pro svou dobrou budoucnost, a to nejsnadněji a nejjednodušeji tím, že budete věnovat pozornost tomu, co říkáte, cítíte, myslíte, děláte.

Takové chvíle uvědomování si souvislostí přítomného okamžiku s minulostí i budoucností probouzejí velikou tvůrčí sílu, kterou jste zaléváni z duchovního světa. Můžete pocítit v těchto dnech, jako byste byli pod sprchou duchovních tvůrčích sil, které jsou vám nápomocny v běžném životě. Nejen při nějaké tvořivé práci, ale v běžné každodennosti. Díky tak jednoduchým činnostem, jako je být si vědom toho, co říkám, na co myslím a podobně, budete moci pocítit příval energie a sil, které vám pomohou nejen něco nového tvořit, ale dovolí vám vnímat i pocit důvěry, že je možné vše, o čem přemýšlíte, že by bylo možné zažívat. Takové jednoduché uvědomování totiž dodává i potřebný klid, jistotu a orientaci ve vnějším světě. Dá se tomu rozumět, viďte?

Tak tak. Děje se to teď. Všechno.

Poslední den tohoto týdne bude 1. adventní neděle, takže se vědomě přimlouvám u všech dobrých duchovních sil, bytostí světla, aby vás po celý měsíc očekávání narození Krista zalévaly Radostí, Klidem a Světlem.

 

Buďte šťastni.
© Yvell / Yvetta Ellerová

V Ostravě 21. 11. 2019, https://www.yvellerova.cz

Článek je možno šířit či kopírovat v nezměněné podobě, s aktivním uvedením autora a odkazů.

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě