PROBUZENÍ KOSMICKÉHO VĚDOMÍ

datum 24. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Kosmické vědomí je jádrem přírody, podstatou všeho a základem vesmíru. Je to nesmrtelná, všeprostupující, všudypřítomná energie, která spojuje veškerou mysl a hmotu, vše, co bylo, je a bude existovat v budoucnosti. Nekonečný vesmírný inteligentní organismus je primární věcí vesmíru a vše, co žije, je jeho neustále generovaným vyjádřením, vibračním pozměňováním sebe sama, které mu umožňuje stát se viditelným a dotknutelným jako stromy, květiny, lidské bytosti a veškerý život všude kolem nás. Všichni jsme vnitřně spojeni s touto expresivní, neustále se vyvíjející, dynamickou kosmickou inteligencí a uvědomování si této reality nám pomáhá činit rozhodnutí ve světě, která jsou synchronizována s blahobytem nás všech a naší planety. Když pociťujeme naše vlastní stávání se, okamžik za okamžikem, a poznáváme se jako proces toku, který transformuje vesmírnou energii na hmotné lidské bytosti, přibližujeme se porozumění aktuálnosti našeho světa.

Každý z nás je nekonečná, neomezená kosmická inteligence, která se po dobu lidského života transformuje do živé formy lidské bytosti. Jsme vesmírné bytosti, projevy inteligence existující v celém prostoru vesmíru a můžeme mít přístup k transformační síle této inteligence, kdykoli se rozhodneme. Můžeme se naladit na nekonečné vědomí s neomezenou schopností změn a evoluce, prostorovou kosmickou inteligenci, která organizuje a spojuje vše, co známe jako realitu. Teprve když si uvědomíme, že vesmír má svoji vlastní inteligenci, když si uvědomíme, že vesmír je duchovní bytost, je zaseto semínko míru.

Nástup energií, které se v současné době vyskytují v pozemské rovině, bude pomáhat s pohybem více Božské lásky, která má být vyjádřena na planetě. Je na každém z nás, abychom tuto Božskou lásku udrželi ve svém vlastním srdci, abychom si umožnili plně přijmout to, co prožíváme s Božskou láskou, a umožnily tak této esenci dokonalosti vstoupit do hlubší části naší reality.

Když se vědomě realizujeme jako projevy kosmické inteligence, můžeme najít větší smysl pro to, co znamená být člověkem. Jako neustále generované výrazy nekonečné inteligence, existující v celém prostoru vesmíru, můžeme přistupovat k transformační síle tohoto nekonečného vědomí, kdykoli se rozhodneme, a můžeme intuitivně nasměrovat vhledy a inspiraci z pole této kosmické inteligence, které orchestruje a propojuje veškerý život.

Transformace kosmické energie a inteligence do shluků energetických výkyvů, které pozorujeme jako vlastní lidskou ruku, probíhá jako nepřetržitě se objevující proces, proudící tok vynořování z neviditelného do viditelného. Nekonečná inteligence udržuje vše v jednotném poli, spojující veškerou mysl a hmotu, všechno je energie a je propojeno. Kosmické vědomí tak zůstává jako jádro přírody, udržuje veškerou mysl a hmotu, podstatu všeho a základ vesmíru. Nejvyšší moudrost je seberealizace-poznání Já, duše, jako věčné a neoddělitelné součásti od (Boha/Bohyně) Zdroje a vesmíru, jedna energie je v nejniternějším jádru všeho, co existuje.

ZDROJ: Order of the Star

Sdíleno v jednotě poznání a oslavě rozmanitosti života,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico