Zdroj: Pixabay.com

Jak poznáme, že jsme skutečně probuzení a vymaňili jsme se ze vzorců starého systému? Tuto otázku si možná klade mnoho z nás. Naštěstí je tu několik vodítek, která nám v životní cestě mohou pomoci. Naše nitro, náš přístup k vnějšímu světu a reakce na situace. V srdci není místo pro bolest, ale jen pro lásku.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


Tento článek není o hodnocení toho, kdo je nebo není probuzený, ale je vodítkem pro ty z nás, kteří si myslí, že probuzení jsou, ale ve skutečnosti jsou stále ve starém systému, který nás iluzemi drží od naší skutečné cesty ze srdce.

Probuzená bytost totiž nesoudí a nehledá viníka zvenku, ale vždy začíná a končí u sebe. Probuzená bytost ví, že daná sitauce se děje jen pro ni, že je to její cesta, její zrcadlení a její hra, která má přinést posun od starého systému programů a bytí z mysli k novému paradigmatu ze srdce.

Zdroj: Pixabay.com

Falešná představa probuzeného (tzv. vědomého) se projeví ihned, jakmile dojde ke střetu ve vztazích s ostatními. Ať už s dětmi, partnery, přáteli, rodinou, okolím. Probuzený hledá odpovědi u sebe, nevědomý hledá viníka zvenčí či oběť uvnitř sebe.

Situace, které nám život přináší a to jak se v nich cítíme, nám dávají zprávu jen o nás samých, o tom, co ještě máme uvidět a přijmout nebo co naopak již není naše. O iluzích strachu a obavách, které v sobě ještě neseme a nyní nastal čas je propustit.

Probuzení lze popsat jako způsob bytí ze srdce, kdy vnímáme, že jsme všichni stejní, že máme stejné bolesti, trápení, strachy, že ještě jedeme v naučených a převzatých programech a vzorcích, ale my již nechceme zůstávat v tomto starém systému a zažívat naprogramované vzorce a hry masek. Rozhodli jsme se pro probuzení (vystoupení ze starého systému), které se nyní děje. A v tu chvíli, v tom našem rozhodnutí ze srdce je velká síla, které když dáme důvěru, nás vede na cestě k vysvobození.

Zda jít cestou k vědomému životu ze srdce beze strachů, traumat a bolesti, k životu v lásce, kterou všechno jest, se my rozhodujeme, zda budeme žít už ze srdce nebo ještě z mysli.

Konec iluzí, konec manipulace, konec vracení se do minulosti. Opravdu chceme zpátky do starého systému utrpení, bolesti a strachu? Opravdu jsme ti, kteří vymění lásku, harmonii a pravdu za strach a bytí v maskách? Ale no tak. Už není cesty zpátky. Máme na to sílu, máme na to odvahu, máme na to moudrost a prostě máme na to tady a teď!

Konec litování se a bičování

Konec litování se, konec obětí, konec viníků, konec osočování, konec očekávání, konec manipulace, konec starého systému, rozhodněme se sami, zda je čas jít do srdce.

V srdci není místo pro bolest, ale jen pro lásku

A láska je uvnitř každého z nás. Vejděme do tohoto posvátného prostoru v našem středu a prociťme skutečnost. Prociťme skutečnost, že všechno vzniklo z lásky a není nic než láska.

Láska, proudí ze všech našich zkušeností. Vezměme tu nejčerstvější, tu nejcitlivější bolest a podívejme se, co je za ní? Jděme až na samý okraj – na dno této bolesti a spatříme lásku. Láska k nám samým, láska k životu, láska k druhým, láska k lidství. To zde na Zemi zažíváme – lidství, lidskost, lidu-milost.

Člověk ještě věří, že je dobro a zlo, a podle toho (sebe) soudí ostatní, ale lidská bytost již ví, že za každou bolestí je dar lásky a pochopení této skutečnosti je uvolnění obrovské energie bloků a traumat. Za tímto uvolněním je lehkost bytí a uzření skutečnosti, že vše, co se nám děje, se děje samo a my jsme jen pozorovatelé toho všeho.

Život se děje a my jen můžeme pozorovat to, jak se u toho cítíme. A pokud se cítíme milováni a milujeme sebe, pak žijeme život ze srdce, ale pokud ještě vnímáme jiné pocity než lásku, přijímejme, přijímejme a přijímejme:) Volme srdcem, opusťme starý systém programů, vzorců, strachů a zvolme si lásku.

Rozhodnutí je na každém z nás, ale pokud jste dočetli až sem, jste připraveni, tak se rozhodněte a jen buďte, láska si vás najde a povede…

Autorka: Mahulen Kisir

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě