Probudit se z Matrixu během společenského kolapsu může být náročné

datum 22. 6. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Probudit se z Matrixu během společenského kolapsu může být náročné. Jsme svědky toho, jak svět opouští starý energetický systém a migruje do nového pozemského operačního systému. Zatímco se starý systém postupně rozpadá, jeho řídící funkce přitvrzuje a snaží se udržet. Ovládací (energeticky vyčerpávající) Matrix je navržen tak, aby poskytoval elitám nejvyšší úrovně většinu moci, peněz a zdrojů... ale je zjevně neudržitelný.

Když se probudíme z energetického systému Matrix, začneme zažívat posun v mysli, změnu vědomí a novou perspektivu reality. Je to jako dívat se skrz novou optiku. Matrixové filtry zkreslení se začnou rozpadat a rozpouštět. Iluze oddělení odpadá. Naše mysl začne uvolňovat staré programování Matrixu, jako je třeba odstranění softwaru z počítače.

Většinou to probíhá tak, že se v nás začíná vynořovat stále více nesouhlasných a chaotických energií, za účelem vyčištění. Naše mysl zažívá zmatek a je si více vědoma vnitřních mentálních bloků nebo překážek na cestě pravdy a poznání duše. Matrixové membrány (závoje) oddělení, se můžou vyjevit jako frustrující. Často si pak uvědomíme, že v naší mysli a v našem životě probíhají zlomyslné zásahy (genetické inženýrství či virus v původním nastavení Matrixu, kterým je Ráj na Zemi). Naši mysl už dále nepřitahuje vyprávění o ovládání Matrixu. . .

Jakmile si uvědomíme, že jsme byli ovládáni a manipulováni, naše emoce začínají stoupat, jsou spouštěny určitými podněty. Možná začínáme pociťovat i paranoiu, když se uvnitř probudí vzpomínky na pronásledování. Lidské ego bude chtít obviňovat ostatní. (temná noc duše). Vyplatí se udělat vše, abychom tomuto popudu ega odolali, přece jenom, vědomě jsme se narodili do holografické matice tohoto kontrolního Matrixu. Ego chce spustit program ‚viktimizace‘ (vědomí oběti). To je podraz. Je to stále pouze simulace Matrixu, která udržuje pohled na svět řízený elitními mocenskými silami, aby nám ublížil.

Mnozí z nás mohou být v této fázi probuzení vtaženi do kultů a spiknutí. Jakékoli konspirace o hierarchii temných klobouků shora dolů, reptiliánských kontrolérech, kteří používají biologické zbraně, berou nám zbraně atd.. – to je stále programování Matrixu. Pamatujte, že systém je řízen nejvyšší elitou, takže jakýkoli příběh s tímto pohledem na svět je stále součástí programování Matrixu. Většina teorií nového věku, je stále ještě chycena v této pasti.

Jakmile vytáhneme naši energii, naše ego, naši mysl, naše energetické pole z Matrixu, začneme vidět svět skrze novou čočku, nové vědomí, novou realitu, nový operační systém, který existuje ve vědomí jednoty. V novém systému svrchovanosti a integrity na Zemi, nemá nikdo veškerou moc, nikdo se nás nesnaží zabít, nikdo nesmí dominovat ani porušovat porušovat svobodu (my jsme tvůrci našeho světa a reality). Je to kruhový systém míru, harmonie a soužití. Zde se nekrmí ani nepřiživuje spiknutí. Dosáhli jsme plynulého toku dimenzionální zkušenosti, podpory, nekonečných možností, návratu ke kvantovému vědomí.

Jak se probouzíme z Matrixu, máme přístup k vědomí a zkušenostem vyšších dimenzí (stavů bytí). Neopouštíme 3D nebo 4D, rozšiřujeme se (expandujeme, rosteme) na další vyšší dimenzionální přístup. Nový pozemský operační systém zahrnuje několik dimenzí existence. Možná zjistíme, že se překrývají reality. Například: Když si začneme utvářet a udržovat více sebepéče a zdravé osobní hranice, můžeme také hojit základní rány nebo odstraňovat hustá traumata z našeho biopole. Budeme tedy jaksi přepínat zpět a tam mezi dvěma systémy, dokud část tohoto vývojového procesu zcela nedokončíme a neodpojíme se od Matrixu.

Během fáze probuzení začneme podnikat kroky, které zvýší naši energetickou vibraci, v každé myšlence, činu a doteku. Vědomě začínáme duchovní praxi sebepéče a sebelásky pravidelným uzemňováním, meditací, jógou, „živým“ jídlem, modlitbami, hlubokým pránickým dýcháním, tonizací, trávením času v přírodě etc..každý jak to cítí a vnímá (poslouchá své tělo). Začneme si všímat vnitřní nerovnováhy, zkreslení, vysilujících přesvědčení a chování, které vyžadují pozornou a léčivou transformaci.


Lovingly, Meg Benedicte
https://megbenedicte.com
https://quantumaccess.newearthcentral.com/
Copyright (c) 2022 Meg Benedicte * All Rights Reserved *


ZDROJ: https://megbenedicte.com
Sdíleno v radostné vděčnosti za každou iluzi i roli na cestě, za každý příběh i zkušenost ve hmotě,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico