PROBÍHÁ PŘESMĚROVÁNÍ - ODEVZDAT A POVOLIT

datum 27. 6. 2022
Zdroj: Pixabay,com

Při tomto Slunovratu jsme obdrželi Kódy Lunárního Mužství, které přinášejí změnu paradigmatu, kde vynucení a shon ustupuje přirozené plynulosti. Je tedy pravděpodobné, že mnoho z toho, co jsme měli na našem seznamu (To Do Listu), nebude fungovat přesně tak, jak jsme si možná představovali. Zdá se, že převládajícím poselstvím je v tuto chvíli odevzdat se, povolit, odpočinout si a být svědkem.

Buďte přítomni tomu, co hledá uvolnění uvnitř, protože jedině tehdy se vytvoří prostor pro vstup Nového. Prosazovat se s agendou za každou cenu, jak je naší povahou již tak dlouho, je cesta Solárního Mužství, je to cesta řízená plánováním a akcí. Lunární Mužství se nechá zahalit do okamžiků ticha, protože pouze tiché a klidné jezero je schopno odrážet Světlo a jasnost, ne bublající a proudící. (v rozčeřené vodě nelze spatřit čistý odraz).

Takže pokud věci nejdou podle plánu, znamená to jednoduše, že jsme přesměrováni. A tak se můžeme ponořit a odevzdat do vyšší moudrosti / kódy Shakti-Sophia, které v nás působí tak, že zklidní naši závodní mysl a odloží seznam úkolů a my tak můžeme dovolit Duchu, aby nás vedl. Učíme se udržovat víru a důvěru naživu po celou dobu. Jako pilíře lásky, když jsou naše cesty vyčištěny, vedení dorazí a akce bude následovat.

Nacházíme se na křivce učení vyvažování našeho vnitřního Solárního Mužství / vášně v akci a Lunárního Mužství / instinktivního (intuitivního) toku, což je důležitá fáze ve vzniku posvátného mužství pro úspěch sjednocující fůze Hieros Gamos.

Ve světle, lásce a vděčnosti,

Sa Kei Na kódy, slunovrat, poselství, moudrost, intuice, posvátné energie,

ZDROJ: https://isischannelings.wordpress.com/

Sdíleno v umožnění toku lásku, filtrovat se skrze fyzické bytí do existence,

Mikai.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě