Přivolávání archandělů a nanebevzatých mistrů

datum 12. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Když se objeví specifická potřeba, najděte si v následujícím seznamu příslušného archanděla nebo nanebevzatého mistra. Tyto informace můžete využívat mnoha způ­soby. Můžete například pokládat ruku na jména božstev uvede­ných v jejich seznamu pro specifické potřeby. Jakmile na seznam položíte ruku, pomyslete si, Milovaná božstva, potřebuji vaši pomoc, lásku a podporu s... /popište danou situaci/. Děkuji vám za váš zásah.

Můžete si rovněž podle seznamu vyhledat a přečíst vše o pří­slušném božstvu. Tímto způsobem se vaše znalosti arch­anděla nebo nanebevzatého mistra prohloubí. Ze spojení vašich osobních zkušeností s božstvem a znalostí o něm vznikne těsněj­ší a láskyplnější vztah.

Rychlý způsob, jak si poradit s nějakou záležitostí spočívá v tom, že si vyhledáte v seznamu božstva korespondující s vaší situací a při modlitbě vyřknete jejich jména nebo je dokonce za­zpíváte. Úmysl vaší modlitby je důležitější než slova nebo meto­da. Božstva vás vyslyší a okamžitě láskyplně zareagují. Žádná modlitba nezůstává nevyslyšena nebo ignorována. Archandělé a nanebevzatí mistři nám koneckonců pomáhají proto, že mají Bohem stanovenou úlohu při jeho plánu zjednat na Zemi harmonii a klid, a v něm je každá osoba důležitá. Jestliže vám svým božským zá­sahem dokáží pomoci najít v nějaké pozemské situaci klid a mír, tak v tom nacházejí potěšení.

Alchymie


Aromaterapie


Aurasoma terapie


Autoritivní osobnosti a nebojácné jednání s nimi


Blahobyt 


Pomoc v nouzi


Bludiště 


Bouře, hurikány apod., jejich odvracení


Božská láska


Božská magie


Božské světlo


Božské vedení


Cennosti, ochrana


Cestující /ochrana, pořádek, soulad/


Cvičení


Čakry, čištění


Čas, plánování


Dech, práce s ním


Delfíni


Detoxifikace


Děti


Dlouhověkost


Domov


Duševní rovnováha


Ego, překonávání


Ekologické obavy


Energie


Esoterické informace


Estetika


Feng-šui


Finanční investice


Fyzická zdatnost


Houževnatost


Hravost


Hudba a hudebníci


Inspirace

Intuice, zlepšování

Jasná komunikace s Bohem

Jasné myšlení a vyjasňování

Jasnovidectví


Jídlo


Jóga, praktikování


Kariéra

Koncentrace


Krása

Krásné myšlenky

Krystaly

Květiny

Láska, získávání a dávání

Laskavost

Léčba


Léčitelé, rady a podpora


Léčivá kola


Lesbické záležitosti


Manželství

Matematika

Meditace

Menopauza

Měsíční energie

Milosrdenství

Milostné vztahy

Mír

Motivace k hledání smyslu života

Moudrost

Návyky, pomoc při jejich překonávání

Neústupnost

Obřady

Očišťování a čistota

Odevzdání se

Odhodlanost

Odkládání, překonání

Odpouštění

Odvaha

Ochrana

Paměť, posílení

Peníze

Piloti a posádky letadel

Plavání, plavba

Počasí obecně

Podpora truchlícím

Pohádkové bytosti, komunikace s nimi

Pořádek a organizace

Posílení

Povzbuzení

Požární ochrana

Požehnání

Práce s energií a léčba s její pomocí

Právní záležitosti, vyřešení

Priority, stanovení

Proměna tvarů

Prorocké schopnosti, zlepšování

Prsty, ruce - léčba

Překážky, jejich překonávání a vyhýbání se jim

Přitažlivost

Psychické schopnosti, zlepšování

Radost

Rodina

Rovnováha

Rozhodování

Rozchod, jeho překonání

Rozvod

Řemesla a řemeslníci

Řešení problémů

Sexualita

Síla

Slepota

Směr

Sny

Soucit

Soulad

Spiritualita osvícení

Sport

Spory, jejich řešení

Spravedlnost

Svatební obřad

Šťastné konce

Štěstí

Studenti a studium

Talent, objevení

Technické problémy, spravování

Těhotenství

Teplo, ve vztazích, tělesné, klimatické

Truchlení, utěšování a léčba

Učení

Umělci a umělecké projekty

Válka, zabránění nebo zastavení

Vášeň, zvýšení

Vegetariánství

Velryby

Věštění

Víra, zvyšování

Voda

Vůdcovství

Vymítání duchů

Vynálezci

Vyslyšení modliteb

Vytrvalost

Výzdoba interiéru

Vztahy

Zahradničení

Zakotvenost

Zasnoubení /v milostném vztahu/

Zázraky

Zdravá strava

Zesnulí, blízcí /pomoc a útěcha jejich duším/

Zjednodušování života

Zjevování

Změny na Zemi

Zpomalení z hektického tempa

Způsobilost

Zrak

Ztracené předměty, nalezení

Ztráta váhy

Zvířata

Žádostivost, zbavení se nebo omezení

Ženská moc a síla

Ženy ochrana

Životní změny

Žurnalistika

Zdroj: https://www.nakridlechandelu.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě