Vzpomněl jsem si na historku. Před dvaceti třemi stoletími Alexandr Veliký putoval do Indie. Jeho mistr, jímž byl významný filosof a zakladatel logiky, Aristoteles, ho požádal, aby mu z Indie přinesl dárek. Alexandr slíbil: “Přinesu, co budeš chtít.”
Aristoteles řekl: “Nebude to snadné, ale já si počkám. Přiveď mi, prosím, sannjásina, člověka, který realizoval své já. Neboť my nevíme, co to znamená. Nevíme, co znamená být buddha. Vezmi buddhu a přiveď ho s sebou.” Alexandr si neuvědomoval, co slibuje. Řekl: “Nedělej si starosti. Když bude Alexandr chtít, aby se pohnuly Himaláje, ony se pohnou. A ty po mě chceš pouhého člověka. Počkej pár měsíců a budu s ním zpátky.” Měl toho však hodně na práci, tak si až na poslední chvíli uvědomil, že zapomněl obstarat buddhu, toho, kdo zná nejskrytější skutečnost. Hledal ho až na zpáteční cestě u hranic Indie. Lidé se smáli: “Zaprvé je těžké poznat, že je někdo buddha. A zadruhé, kdybys náhodou byl
dostatečně otevřený a vnímavý k vyzařování buddhy, pak mu padneš k nohám a zapomeneš na to, žes ho chtěl odvést.
Těžko buddhu najdeš. Zapomeň na to a vrať se, odkud jsi přišel.” Alexandr nechápal … Co je to za člověka ten buddha, že ho nejde odvést? Nakonec řekl: “Pošlete posly na všechny strany a zjistěte, zda je tu někdo, kdo tvrdí, že došel domů.” A lidé se vrátili s tím, že jeden nahý sannjásin u řeky prohlašuje: “Kde jinde bych byl? Jsem tady. Kdo jiný bych mohl být? Jsem buddha.” Alexandr sám se za ním vydal. A setkání bylo krásné, i když pro Alexandra velmi šokující.
Nikdy se s nikým takovým nesetkal. Alexandr držel v ruce meč a dřív než ze sebe něco vypravil, mu starý muž, nahý a chudý, řekl: “Vrať meč zpátky do pochvy, zde ho není třeba.
Inteligentní člověk a nosí meč! Vrať meč do pochvy nebo tě praštím.” Poprvé se Alexandr setkal s někým, kdo mu dokázal rozkázat. A proti své vůli ho poslechl. Řekl mu: “Přišel jsem s prosbou, abys šel se mnou do mé země. Můj učitel chce vidět buddhu. Na Západě nevíme, co je vnitřní já.” Starý muž se smál: “To je zvláštní! Pokud tvůj učitel neví, pak to nemůže být ani učitel. A chce-li vidět buddhu, bude muset za buddhou přijít, nemůže si nechat buddhu přivést. Jen řekni svému učiteli: “Jsi-li žíznivý, jdi ke studni. Studna za tebou nepůjde.” “A co se týče tebe”, pokračoval muž, “alespoň se nauč být člověkem. Představil ses jako Alexandr Veliký. To je ego, které ti brání poznat buddhu. Buddhu nosíš v sobě, ale tvoje ´velikost´, touha dobýt svět… Co budeš dělat, když dobudeš svět? Brzo si všechno vezme smrt. Umřeš nahý a pohřbí tě do země. Kdokoli po tobě bude moci šlapat, aniž bys mu mohl říci: “Běž pryč. Já jsem Alexandr Veliký.” Zbav se tedy prosím představy velikosti. A taky pamatuj, že slovo ´Alexandr´ není tvé jméno.”
Alexandr se bránil: “Proboha! Přece je to moje jméno – jak tě o tom mám přesvědčit?”
Odpověděl: “Nejde o to mě přesvědčovat. Nikdo nepřichází na svět se jménem. Jakákoli označení jsou přidaná dodatečně – jsou to nálepky, byly přilepeny – a ty se stáváš nálepkou. Zapomínáš na to, žes přišel na svět beze jména, bez slávy. A stejně tak i umřeš. Řekni svému učiteli, ať přijde sem, aby spatřil lva. Pokud bude umět vejít dovnitř, může
poznat, co je to být buddha, být osvícený. To, že se osvítí někdo druhý, ti nepomůže pochopit. Podobně jako to, že někdo pije vodu, nemůže uhasit tvoji žízeň.” Alexandr se dotkl nohou muže a pravil: “Lituji, že jsem tě obtěžoval. Asi se nemůžeme navzájem pochopit.”
A tak je tomu i dnes. Západní mysl, západní vzdělaná mysl – která se zřejmě zrodila na Východě – zapomněla jazyk, kterým mluví Dógen. Musíte být velmi vědomí, velmi bdělí, abyste jeho slova nechápali špatně. Odlišný svět a odlišné prostředí, které tu bývalo, dělalo z tohoto světa nádhernou pouť za poznáním… Nyní je tu jen tržiště, kde se kupují zbraně, je to boj, zabíjení, válka. Kdo by se zabýval meditací? Je to jako vzdálená ozvěna, jako by se nás to ani netýkalo. Ale pokud se této vzdálené ozvěně neotevřete, nepochopíte, o čem Dógen mluvil.
( úryvek z knihy: OSHO – Zenový mistr Dógen )

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png