Mysl se upírá na řešení a hledá logické odpovědi. Nemůže připustit, že jednoduchost je tak krásná a prostá, že se vymyká chápání bariérami omezeným mozkem. Hledáš daleko ve světě a co je blízké Tvému srdci opomíjíš. Hodně se vzdálíš, abys objevil to, co nosíš stále s sebou. Tvůj skutečný domov cestuje ve vnějším světě každý pozemský okamžik s Tebou, a přitom ho nevidíš. Nemůžeš vidět pohledem upřeným k cizím dálkám. Vše je tak vzdálené šťastně pulzujícímu srdci, jako bys byl ztracený. Ve vnějším světě jsi jako rozbité zrcadlo na mnoho dílků a hledáš, abys je znovu zcelil. Nikdy je nenajdeš – ve světě iluzí. Ve vnějším prostoru jsi a budeš vždycky vyhnancem a ze svého vlastního domova a cizincem. Celistvý už jsi, ale jinde, než hledáš. Láskyplný prostor stvoř v sobě a vyplň ho tím nejkrásnějším prožitkem, co nosíš ve svém upřímném srdci. Potom projde změnou cit a láska k Tvému rodnému domovu – přístavu nebo hnízdu, jež Tě svým načechraným peřím zahřeje a dává sílu letět ke hvězdným dálkám a uskutečnit jedinečné záměry pro blaho své i lidí ve světě. Láska je Tvým průvodcem a pochodní ve tmách. Na Tobě záleží, jak silný plamen dechu svobody Ti ozáří cestu. Ve spojenectví lásky nikdo nikomu nevnucuje disciplínu a nevyžaduje kázeň. Éra otroctví je u konce svých sil. Vesmírné zákony jsou vepsány uvnitř Tvého nejvnitřnějšího jádra. Volnost projevu kvete v srdci, chvěje se a rozjitří radost z dechberoucí podpory a péče, které se Ti dostává z vnitřních a nejduchovnějších Zdrojů Poznání. Toužebně a s důvěrou ji sdílíš a promítáš do vřelého spojenectví se vším živým. S nikým nebojuješ, každého bratra a sestru podporuješ. Po okraj naplněný kalich soucitu a projevu lásky žije skrze Tebe Vesmírným tancem. Vědomě stvoříš díky svým probuzeným jedinečnostem nové varianty tance – dnes ještě spící. Vstoupil jsi do plamenů ohně a prošel bránou “Smrti a znovuzrození”. Síla nebeské lásky rozpustila strach. Opravdově miluješ sebe, všechny kolem sebe a lásku promítáš do bratrství se všemi. Přichází Ti všichni naproti a “vše, co jsi neviděl” náhle zříš. Už neuhýbáš sjednoceným zrakem i Tvůj čistý cit se stal hlubokým mořem. Do jeho hlubin se navrátíš ve stáří, s odevzdaností a vírou v nesmrtelnost duše. Víš, že se schováš v oceánu Bytí a vyplaveš znovu napovrch jako znovuzrozená stále sílící vášnivá vlna, která míří z hlubin zpět k prosluněným břehům Bohem podporovaného Nového lidského Světa. Je si vědoma své duchovní hloubky ukryté v sobě. Už o sobě víš, že jsi Božský a miluješ posvátný chrám v sobě a všechny jedinečnosti zapadají do mozaiky celku. Vidíš se v zrcadle celistvý a vyzařující vibrace lásky naladí kolektivní myšlení tak dlouho zkoušené a unavené – na tón lahodící srdci. Symbolicky přenastaví rozladěný klavír na souzvuk rezonujících tónů Vesmíru. Běž tedy za tichým hlasem uvnitř, i když jsi polapen bolestí světa a ztratil jsi orientaci směru. Zklidni se a všimni si svého dechu – s každým nádechem jsi volnější, svobodnější a sílící vibrace srdce nelze přehlédnout. Jsou směrovkou na této křižovatce. Vedou Tvoje kroky k rozkvetlé svobodě a naplněnosti. Neseš vědomě zodpovědnost za všechny svoje činy, zrozené již ve svobodném srdci. Tak už jdi za svým štěstím a projev svoji opravdovost – objev hru kouzelné harmonie se svým Bytím. Jsi jako jiskřivý pramen s čistou vodou – v Tobě se zrcadlí nekonečno s probuzeným Bohem uvnitř. Tělo se stává osvíceným chrámem s průzračnou kolující vodou. Naplněný touhou po poznání můžeš plout po proudu životadárné řeky a objevovat další obzory a nekonečné roviny Bytí – směrem k nesmrtelnosti duše. Láska a bezpodmínečně milující srdce proměnily životní stíny ve skutečnou a zpívající radostnou báseň lidského prožitku “Království Nebeského na Zemi”. Světlo Boží Tě volá a vtahuje do sebe – a Ty jdeš krok za krokem přitahován magnetem Věčnosti.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png