Na brněnském hřbitově vznikne údolí vzpomínek, kde bude možné nechat pohřbít zemřelé přímo pod kořeny stromů nebo květin. Brněnský přírodní hřbitov bude druhým svého druhu v Česku. Ke kořenům stromů je možné uložit popel zemřelých již nyní v Lese vzpomínek v Praze.

Brňané budou moci popel svých zemřelých ukládat do přírody od jara příštího roku. Město Brno ve spolupráci se Správou hřbitovů města nechávají vybudovat přírodní pohřebiště pracovně nazvané údolí vzpomínek na hřbitově v městské části Líšeň. Pro tento záměr je zde vhodná volná louka v prostorách místního hřbitova, která se brzy začne měnit v místo osázené stromy a květinami. Vysazeny zde budou duby, javory, platany, kaštany a také trvalky. Květinové záhony budou vysázeny do tvaru šachovnice a vstupu na pohřební místo bude dominovat Strom života, u kterého bude vyhrazeno místo pro zapalování svíček.

Pohřební místa mezi stromy a květinami

Město plánuje zatím zhruba sto hrobových míst mezi stromy a dalších dvě stě mezi květinovými záhony. Jména zemřelých bude možné umístit na cedulky připevněné na stromy nebo zapíchnuté do záhonů. Ředitelka Správy hřbitovů města Brna Alena Říhová uvedla, že každé jméno bude možné lokalizovat také pomocí GPS, v případě, že si pozůstalí nebudou přát žádné označení místa.

Cílem města je udržet přírodní pohřebiště v bezodpadovém režimu. Lidé by sem neměli nosit žádné plastové květiny a jiné dekorace a respektovat přírodní ráz místa. Podmínkou pro uložení popela zemřelých na přírodním pohřebiště tak bude jeho uložení do biologicky rozložitelné urny, například z papíru nebo ze dřeva. To platí také o cedulkách, kterými budou pohřební místa označena. Přírodní pohřebiště bude veřejně přístupné a návštěvníci hřbitova se budou moci mezi stromy a květinovými záhony volně procházet.

Smuteční přírodní obřady 

Vznikající brněnské pohřebiště není v Česku první svého druhu. Zájemci o uložení popela svých zemřelých přírodním způsobem mohou již od roku 2015 využívat Les vzpomínek v pražských Ďáblicích. Pražské přírodní pohřebiště provozuje Správa pražských hřbitovů společně s neziskovou organizací Ke kořenům. Popel zemřelých je možné ke kořenům památečních stromů, jako jsou javory, lípy a ptačí třešně uložit ve vegetačním období od dubna do října. Pohřební místa jsou zde označena dřevěnými cedulkami umístěnými přímo na stromy.

Na rozdíl od brněnského přírodního hřbitova je Les vzpomínek zaměřen také na pohřební rituály realizované v přírodě. „Mnozí pozůstalí vnímají obřady v síních krematorií jako neosobní a vyprázdněné. Prostředí, ve kterém se odehrávají, je pro ně chladné a rychlost, s jakou jsou obřady vypravovány zase připomíná běžící pás. Projekt Lesa vzpomínek reaguje na tuto krizi tím, že nabízí pro poslední rozloučení zcela nový prostor a ukazuje nové cesty, jak je možné uctít památku zemřelých,“ uvádí autorky projektu Ke kořenům na oficiálním webu. V Lese vzpomínek je popel zemřelých ukládán 2,5 metru od paty stromu, aby nezasahoval do jeho kořenového systému, a to v ekologicky rozložitelné urně nebo ve dřevěné pohřební míse.

Pohřbívání bez plastu a ekonomicky

Přírodní pohřbívání má mnohé benefity nejen pro přírodu, ale také pro pozůstalé. Jasnou výhodou je, že je popel zemřelého do země uložen v rozložitelné urně, která se v půdě přirozeně rozloží a nezatěžuje přírodu. Dalším benefitem je absence náhrobků, které nezabírají místo a použití čistě přírodních materiálů pro označování pohřebiště. Důležitý je také celkový koncept pohřebiště bez plastových květin a jiných dekorací, který je rozhodně ohleduplnější k pietnímu místu a omezuje používání plastů a jiných nerozložitelných materiálů.

Pozůstalým potom může vyhovovat rozloučení se zemřelým v přírodním prostředí a pravidelné návštěvy pohřebního místa v místě obklopeném stromy a květinami. A nakonec přírodní způsob pohřbívání se v duchu minimalismu obejde bez zbytečných věcí, je jednoduchý, čistý a také ekonomický.

Zdroj: www.obnovitelne.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě