Priority - Sebapoznanie - EGO

datum 19. 1. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Možností sebapoznávania je nekonečno, skús aspoň jednu z nich.

Z lásky sme sa narodili, pre lásku sme sem prišli a s ňou by sme mali aj odchádzať. Zatiaľ to vyzerá inak. Správame sa akoby láska vôbec neexistovala. Prednosť má myseľ a srdce, hoci sa dlho hlási o slovo, málokto počúva aj málokto jeho reči chce rozumieť.

Napriek tomu záujemcov o zmenu pribúda. Prišiel pomôcť  neviditeľný vojak,  vytvára priestor, kde je šanca usporiadať si priority. Rebríček hodnôt konečne zladiť s potrebami života. V láske uspokojiť duchovný svet a nie vlastnícke potreby rastúceho EGA.

Ako to dokázať? Vieme to - chceme to? Ak je skutočný záujem, dá sa to dokázať. Je veľa radcov, odborníkov, pomocníkov. Ako rozpoznať kto je ten pravý? Odpoveď znie, počúvaj srdce čo ti vraví. Ako zistiť čo hovorí srdce a čo rozum plný strachu?

Opäť jednoducho, srdce nás vedie k tomu čo podvedome chceme a tiež potrebujeme. Kto ešte nedozrel tomu pomôže sebapoznanie. Bez toho sa nik nestane vedomý si seba, potrieb duše, ktorá je zdrojom lásky bez príčiny, zdrojom pravej ľudskosti.

Chorých a nešťastných pribúda ak človek na dušu zabúda!

Tak ako vzduch sa s telom láska, vie duši dať silu iba láska.

Sebapoznanie                      

Tri oriešky pre Popolušku, tri vlasy deda vševeda, traja králi od východu, svätá božia trojica.......

Zmyslom nášho snaženia by malo byť sebapoznanie. Počas pobytu na planéte Zem sa meníme v závislosti od seba poznania. Nie od poznania druhých, tí sú na tom podobne ako my. Najskôr sme nevedomí, časom vedomejší, neskôr prekvapenie, príde precitnutie. Ani to nie je konečná v sebapoznávaní a objavovaní tajov života.

Etapy duchovného rastu:

A/   ETAPA BUDOVANIA EGA              – etapa húseníc – 3D - nevedomie

B/   ETAPA BUDOVANIA  NEGA     – etapa zakuklenia – 4D - precitnutie

C/   ETAPA DOSIAHNUTIA JEDNOTY – etapa motýľa – 5D – osvietenie

Každá z týchto troch etáp má začiatok, priebeh aj koniec. Zriedkavo si niekto uvedomuje, že je to postupný presun do inej kvality, vyšších vibrácií. Dĺžka a intenzita každej etapy je rôzna. U niekoho je etapa ega dlhšia ale menej intenzívna, môže byť intenzívna a krátka. To platí pre etapu EGA aj NEGA.

Útrapy prvých dvoch etáp sú odmenené poslednou. Prežívanie etáp sa deje súčasne, nie lineárne. Neriadime to vedome, deje sa to či chceme alebo to odmietame. Ako príklad uvediem, príťažlivosť s človekom. Tam to iba cítime a je nám jasné, že to prišlo samé bez nášho úsilia.

„Ak by ste spoznali tajomstvo čísel 3-6-9 mali by ste kľúč k vesmíru.“    – Nikola Tesla

ETAPA BUDOVANIA EGA            

Sebectvo hrá v našom živote dôležitú úlohu. Je pre nás emočné a mentálne fitnes. Vďaka nemu získavame dostatočný veľký energeticky potenciál potrebný pre duchovný rast.

Etapu EGA riadi MYSEĽ, je v postavení pána, ktorý zvažuje čo komu povedať a čo neprezradiť, je to náš osobný diplomat.

Myseľ pracuje analyticky, vytvára vlastné teórie hriechu, viny, trestu. Svet  rozdeľuje na dobé a zlé, hodnotí, súťaží, zápasí, kritizuje.

Pozornosť venuje viac množstvu než kvalite. Ak má viac ľudí určitý názor pridá sa aspoň navonok k nim. 

Budovateľ ega je presvedčený, že má vždy pravdu. Tým si vytvára falošné sebavedomie.

Koná tak aby si tí druhí o ňom nič zlé nemysleli. Chcenie vyzerať lepšie pred druhými je pretvárka v ktorej mnohí nevedome žijú.

Ego sa vždy porovnáva s druhými, vždy od neho horšími, vytvára si falošné sebavedomie.

Prioritne prevláda potreba vlastníctva, majetku, ľudí. Jeho pokrvná rodina je vždy viac než tí druhí, hoci si to nemyslí koná podľa toho. 

Mnohí v tejto etape vysoko oceňujú vedomosti pre život nepoužiteľné. V rozhovoroch s nimi šermujú a vyhrávajú slovné zápasy.

Myseľ v etape ega je príliš zatvorená než aby mohla jasne uzrieť celú realitu. Všetko vo svete rozdeľuje, akoby mala poznanie dobra a zla.

V etape ega tiež prežívame veľa príjemných, krásnych, šťastných chvíľ, radosť z úspechu, slávy a popularity.

Striedajú sa v nej pozitívne a negatívne emócie v rôzne dlhých aj odlišne intenzívnych cykloch. Momentálne emócie voláme nálada.

Negatívne emócie je potrebné tiež prežiť, precítiť a pochopiť ich posolstvo. Viac si ceníme tie príjemné. Vážnejší je stav bez emócii.

Zaujímavou oblasťou v etape ega je zrkadlenie. Je dôležité vedieť, že každý každému zrkadlí, to príjemné aj opak toho.

Triesku v oku suseda vidíš, ale celé brvno vo svojom oku už nie. To je   zrkadlenie, je v tom zámer, získanie väčšiemu záujmu o poznanie.

Náš názor a realita sú často odlišné. Ego to zriedkavo chápe. Skôr sa dá povedať, že nepripustí inú možnosť či názor.

Nevie inak, a keby aj chcel nemôže pokiaľ nedokončí stavbu ega. Preto je vždy pripravený ísť do konfliktu alebo iným spôsobom sa obhájiť.

Ako vedome usmerniť vývoj, ako sa vymaniť z vplyvu spoločenského vedomia? Je vôbec možné vymaniť sa z neho? Áno, dá sa to! Moja skúsenosť

Mám overenú cestu, prijať zodpovednosť za všetko čo sa deje v našom živote, myslím úplne všetko, to príjemné aj bolestivé.

Tie pomáha pohyb v prírode, má ozdravujúci aj omladzujúci čiže regeneračný efekt.

Pohyb na čerstvom vzduchu, ideálne turistika, na kopcoch prebieha rýchlejšie výmena energie a získame kvalitnejšiu než v meste.

Môže to pomôcť dosiahnuť o niečo skôr kvalitu na ktorú sme životom pripravovaný od narodenia.

V poznaní je sloboda, život bez hraníc. Presne po tejto úrovni túži duša. Tá dostane hlavné slovo v etape Nega.

Zigmund Freud

Naozaj vieme kto sme, prečo robíme to čo robíme? Naozaj poznáme svoje vlastnosti, schopnosti  a poslanie s akým sme sem prišli?

Autor: Eva Juvami

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico