Přijetí rodu a ukončení bojů v sobě

views 3 052 datum 29. 7. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Dokud nepřijmeme celý náš rod, nemůžeme naplno využít jeho sílu. Zastavte se na chvíli a čtěte tyto řádky s vědomím svých kořenů a s odpuštěním. Pak se mohou dít zázraky a vy získáte zpět celou svou sílu.

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


27.07.2020

Pokud jsme se rozhodli ukončit boje a trápení ve svém životě jednou pro vždy, přišel nyní ten správný čas. Jsou nám nakloněny energie Země a vesmírný plán jede na plné obrátky a informace z éteru přicházejí i prostřednictvím tohoto článku. Co se po nás chce je přijetí a uzření svého rodu, napojení se na jeho energii a lásku, odpustit všem i sobě a ukončit tím boje s okolním světem i sami se sebou a začít žít ze srdce.

Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Že je to bolestivý proces? Ano, ale tahle bolest trvá jen chvíli a rozpustí naše trápení a pocity viny i emoce obětí. Na kolektivní úrovni se to již děje a přes ty v první linii jsou rody čištěny již delší dobu napříč věky a všemi vrstvami. A nyní je čas i pro jednotlivce a jejich proces.

To, co se nám nyní děje (kdykoliv prokliknete na tento článek), je očista těla, duše i všech smluv a vzorců, které již nechceme dále nést. Je to čistění staré energie, kterou si neseme v těle (buňkách) a nyní je čas ji opustit a jít do nového.

Důležité je zklidnění, začněme zhluboka dýchat přes svá srdce do břicha a spojme se svým vedením - se svým středem a ukotvením na Zemi. Kdo to tak cítí, může přivolat ženy (ale i muže) svého rodu, kterých se tento proces také týká. Jsou připraveny nás provést a pomoci nám na této cestě. Vnímejme jejich láskyplnou energii, jejich vnitřní sílu a odvahu žít životy před námi a nést veškerou bolest a trápení rodu ve svých buňkách a skrz své životy zvědomit tyto informace pro poznání a zkušenosti i naší duše.

Zde není prostor na souzení, hodnocení jejich životů a jejich jednání, zde je jen místo pro pokleknutí v posvátné úctě a vzdát hold jejich životům a jejich kráse. Nikdo z nás jejich život nežil, aby mohl soudit a tohle si zapamatujme i pro dnešní situace a okolí.

Jak chceme někoho soudit či hodnotit, když nežijeme a tím pádem neznáme jejich příběh, jejich myšlenky a pohnutky srdce. Všichni jsme stejní a všichni neseme stejný osud - cestu do srdce. Jediné, co nás na povrchu rozlišuje jsou naše zranění a míra jejich uzdravení.

 A jen díky předkům jsme zde, jsme na Zemi, žijeme život a zažíváme zkušenosti, pro které jsme si sem přišli. Bez jejich příběhů bychom se nejen nenarodili, ale bez jejich příběhů bychom nenesli ve svých buňkách ty příběhy, které nyní budeme propouštět. Ty příběhy, tyto informace nám daly zkušenosti, kódy, které nám několikrát pomohli a díky nim jsme se dokonce mohli stát těmi, kterými jsme dnes.

Zažíváme zkušenosti na této úrovni duality, dokud plně neprocítíme a nepřijmeme, že již tyto zkušenosti zažívat nemusíme. Pokud vidíme a žijeme ze srdce v harmonii a rovnováze s celkem, není již třeba těchto lekcí.

Zatím jsme ti, kteří věří, že bez bolesti není radost, že bez trápení není lásky, že kde je světlo je i tma, že dobré střídá špatné, a že jsou zlí i dobří lidé. Ale to jsme na úrovni vnímání mysli, neboť ve skutečnosti je jen láska a to, co vidíme jsou zranění, která si neseme v buňkách a nyní je potřeba je uvidět a propustit.

Tento stav se mění, jakmile přijmeme život ze srdce. Abychom k němu mohli plně dojít, musíme přijmout svůj rod, poklonit se svým předkům a jejich životům. Přijmout jejich zkušenosti a dál je nežít. Poděkovat, uctít a propustit, přeměnit ve světlo. Právě uctěním se tato energie transformuje v něco nového, v něco pozitivního a dobrého.

 A stačí tak málo. Jen přijmout svůj rod. 

Jak? Každý máme v sobě svůj proces, svůj rituál, svou meditaci. Zvolme si to tak, jak nám to přijde nejlepší pro nás samé, jak to cítíme. Někdo může jít na hřbitov, někdo spočine se svíčkou večer u okna, někdo si v přírodě na ně vzpomene a uctí je. Není omezení ani návod jakým způsobem, neboť každý máme ten svůj způsob a proces.

Pokud přijmeme svůj rod a s láskou jej uctíme, uctíme i sami sebe a své životy a zkušenosti. Pak nechme proces dojít a jen pozorujme, co nám život přinese za sdělení a moudré vedení. Pokud nám budou ještě chodit nějaké neláskyplné pocity, požádejme své předky o pomoc, o radu. Vždy rádi přijdou a pomohou. Vědí, že už nemusíme žít jejich chyby, jejich zkušenost, a naopak nás provedou životem tou lehčí láskyplnější cestou.

A tu moc změnit energii svého rodu, a tím i celého svého života máme nyní my všichni.

Autorka: Mahulen Kisir

Zdroj:mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021