Pomozte nám dosáhnout 45 000podpisů

43 138 z 45 000
Přeji si být informován o výsledku schvalování zákona a k tomu účelu zpracováním osobních údajůHnutím DUHA.

Lidé svým hospodařením mění tvář krajiny. Posláním národních parků je pak uchovat v moři civilizovaného světa ostrovy nedotčené přírody. Pouze tady můžeme vidět, jak vypadá prales se staletými stromy a tlejícími kmeny nebo divoká řeka.

Důležitá je ochrana všech fází vývoje přírody a jejích přirozených proměn v závislosti na změnách okolního prostředí. Právě kvůli této fascinující podívané jsou národní parky vyhledávaným místem turistického ruchu.

Žádáme Vás, abyste přijali takový zákon o Národním parku Šumava:

  1. ve kterém bude hlavním cílem národního parku ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou přírodu;
  2. který zachová přinejmenším současnou rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoví jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak je to stanovené už v současném plánu péče o národní park z roku 2000 a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích;
  3. a který omezí další výstavbu tak, aby nezničila šumavskou krajinu.

Děkujeme.

Petiční výbor

  • MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí DUHA, trvale bytem Na kole 726, 263 01 Dobříš, oprávněný jednat jménem petičního výboru
  • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, trvale bytem Prostřední Svince 35, 382 32 Velešín
  • Petr Vacek, herec, trvale bytem Nad pískovnou 1470/45, 140 00 Praha 4

Podpisy sbíráme i v terénu

Nejsnazší je podepsat petici zde na internetu. Větší vliv na politiky ale mají petice vytištěné s podpisy. V současné době můžete petice podepsat zde:

Petiční místa – Za dobrý zákon o Národním parku Šumava na větší mapě

Pomozte nám se sběrem podpisů

Stáhněte si petiční arch a požádejte o podpis svou rodinu, známé a kamarády. Domluvte ponechání petičního archu v knihovně, čajovně, ordinaci či na jiných vhodných místech.


Sledujte aktuální informace na https://www.facebook.com/sumavazije

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png