Jak už víte, veškerá má tvorba má základ ve vlastním prožitku. Tedy i tento článek, opět trochu odvážný a možná na první přečtení „ utopický“, mi přinesl život.

Je to asi rok a půl, co jsem začala poslouchat přednášky ukrajinského psychologa Satji [s 30letou praxí], odborníka na vztahy, kde naprosto stoicky a rezolutně předává prožité a milionkrát potvrzené:

Jakmile se ŽENA s mužem vyspí dřív, než ji požádá o ruku, je konec jeho růstu a v tom bodě se zasekne jejich vztah. 

Byla jsem už hodně daleko v mých výzkumech v oblasti mezilidských vztahů, ale toto mi připadalo jako nereálné.

 1. Sama jsem v tom neviděla úplnou pravdu.
 2. Nedokázala jsem si představit, jak by to dnešní muž i žena vydržely.
 3. Neznala jsem nikoho v mém okolí, kdo by toto zrealizoval.

Proč?

 1. Přišla jsem do světa, kde sex a celá tématika vztahu byla naprosté tabu. Neexistovalo absolutně žádné vzdělání v této oblasti a modely vztahů, které jsme doma viděli, dnes ve většině vrcholí v rozvodech zlomených duší, rakovinách a infarktech, což mi dává potvrzení, že tam pravda není.
 2. Vědomí o ženské a mužské psychice jsem hledala celý život přes metodu „ pokus/omyl“. Studováním života, intuice a vnímáním všeho, co mi přineslo vhled na toto téma mě vedlo. Má víra v o-pravdový láskyplný vztah byla a je naštěstí větší než bolest ze zrad a zklamání a tak jsem vždy ustala na cestě „ SVĚTLA“. Dnes s úplnou jistotou vím, že takový  respektu a lásky-plný vztah lze vybudovat. Víra tvá tě „uzdraví“.
 3. Přes vlastní život a přes praxi, kterou dnes vedu v oblasti mezilidských vztahu, vidím pravdu a podstatu tvrzení mého učitele. Stále nikoho neznám, kdo by čekal na sex do svatby, ale to neznamená, že neexistuje. Mě vlastní poznání mi dnes dodává ten pravý motiv a vede mě k víře, že jeho tvrzení stojí za to vyzkoušet.

Pokusím se přivést do všech souvislostí to, proč je tento model sexuální zdrženlivosti tak funkční a naopak naprosto tragicky nefunkční. Nepřeháním s tímto pietním vyjadřováním, protože se v důsledku našeho nepochopeného pravého účelu „muž“ a „žena“ nakládáme do nemoci a neplodnosti namísto do partnerství plné čisté lásky, pro které jsme VŠICHNI zrozeni.

Dovětek pod čarou. Vesmír je natolik balancující, že nám tímto nezdravým fungování duše, založeným na nezdravých postojích, tzv. ukončuje karmický řetězec. To znamená, že taková duše buď prožije pochopení svého zcestného postoje, že přijde o tělo anebo si svým nevědomým zabrání, aby se množila.

Začnu tedy znova u pravého účelu ženy a muže.

Žena je zrozena s otevřenou sedmou čakrou. Takto zdravá [ve svém psyché] žena má za úkol vést k lásce muže a zároveň plnit roli „múzy“ pro, niž se muž chce zdokonalovat a růst.

Ještě z jiného úhlu to znamená, že její napojení je v plném propojení se svou intuicí, dary přírody a tam je její největší síla, kterou péči o sebe potřebuje umět udržovat.

To je, kde se hovoří o tom, že žena se rodí dokonalá. Její dokonalost je v její napojenosti a víře ve vlastní schopnosti. Tam je její největší přínos a vědomí její hodnoty.

Muž se naopak rodí tzv.“ prázdný“, připravený se zdokonalovat a růst. Právě proto je jin/jang o dvou typech energií, které spolu vytváří jednotu jako je muž a žena. Mužský princip je akce, činnost, dosahování cílů a ženský princip je přijímání, důvěra, vytváření vztahu, cykličnost a jemnost. V této souvislosti lze ještě lepe pochopit, proč se muž rodí tzv.“ prázdný“, protože jeho účel se plní právě tím, jak překonává překážky a tím on roste. Stává se nejvíce prospěšný právě svým dosahováním. Jen přes praxi dosahuje vědomí svého pravého účelu. Proto se narodí v takovém stavu, aby mohlo k jeho naplňování dojít.

Další dokonalost je v tom, že pro oba dochází k naplnění svého účelu jen přes tyto schopnosti žít svůj „ úkol“.

V návaznosti na tyto účely nám dala příroda do vínku mnoho různého vybavení [ženám i mužům] právě proto, aby se nám lépe dařilo budovat vztahy a růst společného vědomí.

Muž je zbaven vidění překážek, proto, aby mohl snadněji dobývat cílů, proto je tak přímočarý. Žena je vybavena měsíční periodou, aby neustále pociťovala celým tělem, jak náš život proudí v cyklech; jak ozdravné je být zranitelná a umět tento princip bezpečně předávat dál.

Vzájemným doplňováním se a oceňování těchto odlišných aspektů u mužů a u žen, vzniká soulad a spolupráce, roste láska a naše tvořivost.

Stalo se ale, že před tisíci lety Zemi ovládly mocenské síly a tak se celá společnost a zemské energie začaly pohybovat v mužském principu. Princip zaměřený na moc a peníze, vše hmotné a vědecky prokazatelné.

Tam se začala pomalu dít transformace do stavu nevědomí /vědomí, který dnes máme, proto, abychom změnili směr. Protože kontrasty, jež se projevují jako neplodnost, zničená moře, četnost rozvodů, sebevražd, děti s různými syndromy, nám ukazují právě „ve hmotě“, že je třeba zavřít oči, abychom USLYŠELI.

NAŠE DUŠE NÁM CHCE NĚCO DŮLEŽITÉHO ŘÍCI.

Příčiny a důsledky převahy mužského principu na Zemi.

 1. Mužsky zaměřená společnost a tlak jejího principu na ženu ji ponižuje. Dlouhodobě oslabovaná žena v ženském principu je od miminka vedena směrem k dosahování, což je pro ni opravdu velmi nepřirozené a vyčerpávající. Její napojení na vše ženské jde stranou, doslova umírá v zapomnění a ona se ve své psychice stává obětí. Ještě důrazněji řečeno, od mala je v ní pěstován pocit viny, že nežije svůj hlavní úkol, který hluboko ve své intuici zná.
 2. Bohužel přesně ten stejný mechanismus, který příroda připravila pro růst vědomí se tady obrací na druhou stranu. Muž opravdu roste jen přes ženu. Proto se muž namísto do své nejvyšší tvořivosti napojuje do role oběti, kterou dokonale maskuje svou hrdostí a hlavně nevědomím. Jeho vědomí totiž roste paralelně s vědomím ženy.
 3. Žena, která se nasměrováním na dosahování cílů a zdokonalování [podle mužského principu] odpojuje od posledních stop ženství a své důstojnosti, se dál jen utápí v nedůvěře v samu sebe. Úplně ztrácí sebe-vědomí a pochopení své posvátnosti. Následně upadá do věčného vyčerpání a další pasti, kterou je právě její nevědomá síla v sexualitě.  To naplno souvisí s vědomím si své hodnoty, kterou bohužel nevnímá. Tak je to nakonec žena, která se svou nejmocnější silou obchoduje a manipuluje a plodí velmi omezený prostor pro růst vztahu. Vývoj vztahu většinou zamrzá na úrovni požitků a rozmnožování. [Uvědomění si takové omezenosti se právě nejvíce dostaví po dětech].
 1. Vyčerpávají ji především její emoce studu, hněvu a pocitu viny, které vznikají právě z podvědomého ponížení. Ty překrývá falešnou hrdostí, protože se v mužském světě emoce nesmí projevovat. Takže je v této smyčce dokonale lapená a otročí systému. Ve studu a pocitech viny, který navíc zákonitě prožívá jakýmkoliv porovnáváním se s muži, obrací svůj pud sebezáchovy do ospravedlňování své hodnoty službou. Služba ženy v mužském principu je namísto sloužit tím, „jaká ŽENA jsem“, nasměrovaná ven, a tak se stává služkou a/nebo obchodnicí s nepochopenou vlastní hodnotou. Tam se jen prohlubuje její ponížení, které se snaží mužským principem tj. aktivitou, odpracovat. Je to v důsledku pocitu dluhu vůči své vnitřní ženě/ženskosti. Hluboko v sobě zná svůj pravý úkol a pocit viny ji bohužel směřuje vinu obracet proti sobě. Uzavřená ve svých nepochopených emocích nemůže dělat žádného muže šťastným a tak ve finále padá na hubu i udřený a apatický muž, který se od takové ženy nikdy uznání nedočká. Ona svou hodnotu sama nezná.
 2. Muž je od přírody lovec a sexualita s ženou je jeho opravdu největší motiv pro jeho růst. Proto se tolik posílí jeho zvířecí pudy, vypreparujeme-li vše ostatní a začneme vztah sexem. Jeho motiv je dosahovat dál, ale co, když už dostal to, pro co věřil, že dosahoval. A tak jde dál a dál a dál, až se v tom sám ztratí. Nakonec přichází k poznání, že láska neexistuje a v racionalitě, kterou jsme přijali začne vytvářet teorie, že láska je chemická reakce a vydrží maximálně dva roky. To se dá vědecky doložit. To jsem dobře vymyslel, teď pro to mám důkaz a pro mé ego to dává smysl. Hotovo, uzavřeno.
 3. Nejdůležitější spojitost, která se zde naplno rozjíždí je v tom, jak nás potlačená emoce studu háže do závislosti. Je to právě proto, že nás tato „ nejblíž smrti emoce“ tolik děsí, že jsme ochotni pro její potlačení udělat cokoliv. Nejběžnější jev je perfekcionalismus. Budu dělat vše tak skvěle, abych už nikdy „ neselhal/a“. To se dá dělat pár let, možná i desítek let, ale nakonec se naše energie vyčerpá a my jsme nuceni čerpat z umělých zdrojů. Drogy, alkohol, jídlo a sex jsou nejběžnější berličky lidských závislostí. Bohužel je tisíce dalších, které ani nevnímáme jako závislosti a dokud se nejsme ochotni podívat pravdě do očí, otročíme naší závislosti nevědomě do propuknutí v nemoc, rozvod, ztrátu majetku, nehodu či další zastavující mechanismus.

Jak z kola ven?

Jedná se o fázi, kdy je třeba chtít vidět, kde všude se napojuji na tento emoční vysavač – stud, pocit viny a strach.

Nenabádám k tomu, abychom se hrabali ve starých „krámech“ naší minulosti, ale jen abychom si uvědomili, kde všude se tento zničující stav objevoval a už mu nedávat sílu. Tím, že jej maskujeme a zasouváme do podvědomí, právě tím nabírá na síle. Podvědomě jsme totiž soustředění na to ne-udělat chybu a ne-selhat, ne-být zostuzen a akcent je tak stále na tom, co nechceme. Proto přitahujeme to, co pořád omíláme.

Perfekcionismus, falešná hrdost, pocity skrytého hněvu a viny jsou pak mechanismy, kterýma maskujeme, a to je dvojnásob vyčerpávající.

Jakmile si však zvědomíme, kde všude se nachází naše strachy vypadat blbě, cítit se ponížen, šmelit se svou vlastní hodnotou, říci pravdu, co cítím atd., mění se naše vibrace a my nabíráme sílu růst. Opravdu stačí „ to vidět“ a začne se naše nevědomí obracet do vědomí. A o to vesmíru jde, STÁT SE CELISTVÝMI, VĚDOMÝMI. Stud a strach nás pak přestane ovládat.

Podpůrné nástroje a doporučení pro lepší vztah sám se sebou a svým partnerem

 1. Meditace – emoční očista dělohy u žen a očista emočního těla [v oblasti údu] u mužů.
 2. Opravdu začít vztah jen klasickým randěním, a to minimálně půl roku fakt jen randit. Vím, že toto mnozí [zejména muži] neslyší rádi. Také vím, že je tato „rada“ jen pro připravené. Ale viz výše je, jak to opravdu funguje a je to PRAVDA. Dnes mi dávají za pravdu sami muži i přes všechnu jejich zacílenost na sex. I oni hledají odpovědi na kvalitní a dlouhotrvající vztah.
 3. Co nejvíce pobyt v přírodě. Příroda nás ladí na přirozenost.
 4. Poslouchat mé lekce [zejména pro ženy],jak povyšovat své ženství.

Všechny mé blogové články posilují vědomí celého tématu. Jsme v době, ve které znovuobjevujeme svou pravou hodnotu právě přes vědomí si své úlohy ve společnosti. Obrodu vede žena. Muž ji vykonává.

 1. Žena vede muže k lásce. Žena je múza. Žena je ta, která inspiruje svého muže k jeho nejvyšší tvořivosti v mužské energii právě tím, jak dokonale ona žije svůj úkol ženy. Každý muž se podvědomě chce propojovat se ženou, která jej povede k tvůrčímu potenciálu.
 2. Nejedná se o žádný feminismus. Je to cesta velké pokory, kterou potřebujeme nabrat, abychom zvládli odpustit všechny křivdy. Žena potřebuje opustit přesvědčení, že byla ponížena a má to vrátit. Ano byla ponížena, ale pak ponižovala dál a teď musí ukončit tento karmický řetězec a tím obnovit lásku v sobě. Náš úkol je vést muže k tvořivosti, lásce a vyššímu uvědomění.
 3. Pochopit svou hodnotu = vybírat si. Proto jsem velký podpůrce toho, že si každá žena potřebuje vytvořit tzv. klub kávičkářů a z nich si vybírá. Vyselektuje nakonec takového, který je jí hoden. Už tím připravuje přirozené prostředí pro mužův růst. Muž miluje soupeřivé prostředí, stimuluje jej. Takový  muž „výherce“  je potom opravdu velmi oddaný a ona se do něj zákonitě zamiluje. Žena se totiž nemá zamilovat do obrazu, ale do jeho celkového projevu včetně toho, jak ji umí ochránit, finančně zabezpečit a ctít její jedinečnost.

Zdravé ženské psyché je v uvědomění si své hodnoty a taková žena se dnes teprve znovu rodí. Nikdo z nás se takto na tento svět nenarodil. Neznám jednu ženu z mé praxe, která by měla zdravé psyché od narození.

 1. Proto je zde další bod, jak z kola ven. Spolčovat se, podporovat se, dodávat si podporu, odvahu, podat si pomocnou ruku s dětmi, naslouchat si, chválit se vzájemně, upřímně sdílet, otevírat v sobě pravdu, přijímat se se vším, důvěřovat si, odpouštět si, odkrývat svá tajemství bez studu, zaměřovat se na pozitiva, pravidelně upouštět emoce, inspirovat se svým umem, zpívat si a tancovat, dělat rukodělné práce, vařit a spolu jíst, atd..  → např. na pravidelném úterním kurzu Fascinující ženství 
 2. Pracovat vědomě se svým stravováním, které obrovsky podpoří naše vědomí si své obnovyschopnosti. Vědomě meditovat, odpočívat a být aktivní. To vše nás vede k dlouhověkosti. Více na mém youtube 10 kroků k dlouhověkosti.

Jestli zde máme být další desítky let [o mnoho déle než je nyní běžné], pár měsíců sexuální zdrženlivosti stojí za to. Garantuji vám, že si tímto postojem vytvoříte vztah sama se sebou, o kterém jste vždy snily, vymaníte se ze všech závislostí a ucítíte svou jedinečnost. Následně přitáhnete do svého prostoru muže, jež s vámi poroste stále. A nebudete jediná, která tímto směrem půjde. Čím více nás bude, tím více si muži budou vědomi své nevědomosti a budou chtít znát tento NOVÝ druh vztahu.

 1. Každé úterý v 19.00bude probíhat modlitba, kterou jsem si nechala poslat z Akáši. Síla společné modlitby má obrovskou moc. Cílem je uvolnit všechny naše bolesti, strachy a pocity, které jsempřes svou praxi shledala jako stud spojený se ztrátou své důstojnosti.  Emoce studu souvisejí doslova se zneužitím, které bylo nejprve pácháno na nás, ale později jsme mu šli vstříc sami [a tak se nechali zneužívat]. Nakonec jsme jej páchali na druhých a to právě proto, že jsme si toho nebyli vědomi. Rozpuštěním těchto stahujících emocí zejména studu, pocitu viny a strachu ukončí tento filtr vnímání. Tím nad námi přestane mít moc a my nabereme energii růst dál.http://www.evakavkova.com

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě