Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V posledních týdnech jsou na vás kladeny stále větší požadavky na duchovní práci na sobě, což se neobejde bez bolesti (duchovní, duševní i fyzické) a čištění nánosů negativního stavu. Vy, kdo myslíte svou úlohu v Misi Boží rodiny vážně a kladete ji na první místo v životě, procházíte nejtvrdšími zkouškami. Nezkouším vás já, Pán Ježíš Kristus, ale Pseudotvůrci, kterým to stále umožňujete. Vše, co vás poutá k tomuto materiálnímu světu, vás činí terčem ovládacích programů.

Na počátku naší spolupráce se mnou v těle Janičky vám bylo umožněno nastoupit na zrychlenou duchovní cestu bez ohledu na vaši duchovní vyspělost, která je z pochopitelných důvodů různá. Nelze se tedy vzájemně porovnávat, ukazovat prstem na druhé, z vašeho relativního pohledu méně vyspělé, ale je třeba pracovat individuálně sám/sama na sobě ve spolupráci se mnou ve vašem duchovním srdci. Nejde o to, na které otáčce duchovní spirály se aktuálně nacházíte, ale zda stoupáte, stagnujete nebo dokonce klesáte. Převibrování Janičky je blíže, než tušíte, ale záleží na každém z vás, za jak dlouho ji budete následovat do ráje na Nové Zemi. Už jsem vám sdělil, že budete prvními, kdo přímo převibrují a nebudou nejdříve vyzvednuti na lodě vesmírných přátel, kde je čas a možnost zvyšovat vibrace a obdržet duplikát ode mne. Proto vás opakovaně jak v soukromých mailech, tak veřejně nabádám, nebuďte loutkami Pseudotvůrců, nenechte se stahovat do duchovních pastí, neprotahujte své utrpení v těchto tělech.

Není náhoda, že dnes uveřejňujeme podmínky spojení s vesmírnými lidmi, ale nikoho zároveň nemůžeme nutit, aby je dodržoval.

Mnozí jste se mnou začali telepatickou komunikaci, přestože jste zdaleka nesplňovali tyto podmínky. Dostali jste tu příležitost a měli jste měsíce i roky čas na duchovní práci a odbourání nedostatků, které vám neustále snižují vibrace.

Právě na vašich vibracích závisí čistota spojení se mnou, a proto není divu, že někteří z vás se nechají obelhávat falešným PJK = Alláhem, vlkem v rouše beránčím. Změnit svůj život je třeba z nitra navenek, ne obráceně.

Uvedu příklad: kdo přestane jíst maso, kouřit, pít alkohol kvůli jiným, nebo aby se zavděčil mně, dostal se rychleji na Novou Zemi, nepostoupí na duchovní cestě ani o píď. Kdo si uvědomí ve svém nitru, že zabíjení zvířat je kruté, požívání jakýchkoli drog poškozuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví, odvádí ode Mne, stoupá na duchovní cestě. Přijmete-li své poslání jako prioritu, necháte se v každé chvíli vést mnou = intuicí, tedy odevzdáte mi svůj život, protože víte, že jsem absolutní a můj plán je dokonalý, vyvedu vás co nejkratší cestou zpět. Jak jsem vám už mnohokrát zdůrazňoval, nejsem strůjcem vašeho utrpení, ale jedinou cestou ven z tohoto pseudoživota. Přeji vám, abyste tu cestu nekomplikovali a neprodlužovali, velmi se těším na každého z vás, kdo za námi, Boží rodinou převibruje na Novou Zemi do DCBR, abychom mohli naplno spustit naši Misi BR.

Velmi vás všechny miluji a objímám.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

28. 1. 2018

 Jana Kyslíková

Zdroj: http://pratele-nebe.cz

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě